hirdetés
Blogolj!

A TRIANONI ÉVFORDULÓ ELÉ


TRIANON

IGAZUK VOLT,  DE  MÁR  AKKOR  IS  KÉSŐ  VOLT ! ! ! !

  Ismerted ezeket a nyilatkozatokat? Érdekesek!

 Államférfiak a trianoni béke-parancsról:

Andrej Hlinka páter, a legnagyobb szlovák párt, a Szlovák Néppárt
vezetője 1925. június 4-én a következőket mondta:


    "Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer
    esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh
    uralom hat éve alatt."

Vladimir Iljics Lenin:

    "Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és
    mészárosok békéje... hallatlan béke, rabló béke...ez nem béke, ezek
    olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a
    védtelen áldozatoknak."

André Tardieu, háromszoros francia miniszterelnök, a La paix című könyvében:


    "Azért nem lehetett a magyaroktól elszakított Felvidéken népszavazást
    tartani, mert akkor nem jött volna létre Csehszlovákia a lakosság
    ellenszavazata következtében."

Tomás Garrigue Masaryk, Csehszlovákia első elnöke:


    "Választanunk kellett Csehszlovákia megteremtése
    vagy a népszavazás között."

Lord Viscount Rothermere, a Daily Mail kiadója és főszerkesztője,
1927. június 21-i számában megjelent (Magyarország helye a nap alatt -
Hungary s Place in the Sun) címû cikkében a következőket írta:


    "Két fiam esett el a háborúban. Nemes eszmékért áldozták az életüket
    és nem azért, hogy e dicső nemzettel ilyen igazságtalanul elbánjanak.
    Addig nem lesz nyugalom Európában, amíg revízió alá nem veszik a galád
    és ostoba trianoni szerződést."

Francesco Nitti, olasz miniszterelnök, 1924. szeptemberében:

(mellesleg Nitti is aláírta a „békeszerződést”, de a lelkiismerete nem hagyta nyugodni, utólag könyvet írt erről)

    "Trianonban egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul, mint
    Magyarországot. De ezt az országot lélekben erős emberek lakják, akik
    nem nyugszanak bele hazájuk rombolásába.
    Magyarország megcsonkítása annyira becstelen, hogy senki nem vállalja
    érte a felelősséget. Mindenki úgy tesz, mintha nem tudna róla,
    mindenki szemérmesen hallgat. A népek önrendelkezési jogára való
    hivatkozás csak hazug formula... a leggonoszabb módon visszaéltek a
    győzelemmel... Nincsen olyan francia, angol vagy olasz, aki elfogadná
    hazája számára azokat a feltételeket, amelyeket Magyarországra
    kényszerítettek.."

Herbert Henry Asguit, aki 8 évig volt angol miniszterelnök, 1925-ben:


    "Ez a béke nem államférfiak munkája, hanem súlyos és végzetes
    tévedések eredménye."

Artur Neville Chamberlain, angol miniszterelnök:


    "A trianoni szerződés eredménye Európában nem béke, hanem az új
    háborútól való félelem."

Stanley Baldwin, angol miniszterelnök:


    "Európa békéje a trianoni békeszerződés napján szűnt meg."

Lloyd George, angol miniszterelnök, 1929. október 7-én mondott beszédében:

 

    "Az egész dokumentáció, melyet szövetségeseink a béketárgyaláson
    rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt."

 

Add tovább!

Címkék: Publicisztika
https://badog.blogstar.hu/./pages/badog/contents/blog/27715/pics/14649398477573369_800x600.jpg
Publicisztika
 

Ezeket a cikkeket olvastad már?