2017.05.17.
Tisztelt Bayer Úr,

gondoltam ezt elküldöm magának, hogy lássa azért Kurz és az ÖVP is megéri a pénzét. A sógorok szavára, pártól függetlenül ma sem érdemes sokat adni, a mai napig világelsők, a gyors irányváltásban.
http://orf.at/stories/2391808/
Eddig az osztrákok verték a mellüket, hogy nem fogadnak be a kötelező 160.000 egyet sem, ehhez képest az osztrák belügyminiszter Wolfgang Sobotka (ÖVP) bejelentette, hogy megkezdik az áttelepítéseket. 
Az Osztrákoknak fontosabb, hogy ne a renitens Magyarokkal és Lengyelekkel említsék őket egy lapon, mint kitartani az elveik és szavuk mellet. 

Miután Avramopoulos egy mondatba említette az Osztrákokat velünk, azok úgy érezték, olyan nyomásnak vannak kitéve, ami már elviselhetetlen, és inkább behódoltak. (Egy fontoskodó EU bohóc szavára, behúzták fülüket farkukat). Természetesen a pitizés után Avramopoulos rögtön meg is dicsérte őket. 

Címkék: Publicisztika
2017.05.12.

Tudomásomra jutott, hogy a Népszava "újságírója", bizonyos Zsidai Péter megkereste az I. kerületi önkormányzatot azzal a kérdéssel, "van-e Bayer Zsoltnak, vagy feleségének, volt feleségének lakása a Várban, ha igen, hol, mekkora, és mennyi bérleti díjat fizet érte".

Az önkormányzat -nagyon helyesen!- megtagadta a válaszadást, ugyanis ez nem közérdekű adat.
Jómagam viszont nagy örömmel tájékoztatom az "újságírót" és lapját a tényekről:
1998-ban cseréltem el a tulajdonomban lévő öröklakást egy budavári önkormányzati lakásra, ahová annak rendje és módja szerint be is költöztünk. Mivel sajnos 2000-ben elváltunk, a lakásból elköltöztem, volt feleségem, továbbá két fiam azóta is -tehát 1998 óta- abban a lakásban él.
Volt feleségem ismét férjhez ment, így új férje, valamint közös gyermekük szintén a lakásban él.
Bérleti díjat pontosan annyit fizettünk, mint bárki más a házban, vagyis az önkormányzat rendeletének megfelelő összeget, semmi okom feltételezni, hogy ez elköltözésem után megváltozott volna. Sőt, tudom, hogy nem változott meg. Úgyhogy a bátor, tényfeltáró "újságíró" keresse fel a ház lakóit, talál köztük volt egészségügyi minisztert is, de leginkább egyszerű civileket, és érdeklődjön tőlük, ők vajon mennyi bérleti díjat fizetnek, különösen a civileket ajánlom, ők nagyon fognak örülni a Népszava "újságírójának" és a lakásbérleti díjukra vonatkozó érdeklődésnek.
Ha mindezzel végzett az "újságíró", akkor írja meg hosszú cikkét arról, hogy a Bayer Zsolt 1998 óta nem vagy csak alig fizet bérleti díjat a budavári lakásáért, amelyet amúgy is szabálytalanul utalt ki neki az önkormányzat.
Ha mindezzel végzett, akkor annyit azért gondoljon végig, hogy sem a volt feleségem, sem a fiaim, sem a volt feleségem férje, sem pedig az ő kislányuk nem közszereplő. De nagyon nem. Úgyhogy alaposan gondolja meg, meddig megy el a szemétkedésben.
Világos, Zsidai? Ajánlom, hogy világos legyen...
Címkék: Publicisztika
2017.05.12.

Kommentár nélkül közlöm Mezei Ferenc Széchenyi-díjas magyar fizikus levelét a CEU ügyében.

„Dr. Mezei Ferenc fizikus levele a Magyar Tudományos Akadémia tagjainak

Miről szól a CEU-vita? 

Tisztelt Kollégák! Az április 26-i osztályülésen nem voltam jelen, viszont az eredmény szempontjából teljes mértékben támogatom Sólyom Jenő osztályelnökünket: mostanra már teljesen világos, hogy CEU vitában teljességgel politikai és üzleti ügyről van szó. Az az állítás, hogy az áprilisi törvénymódosítás olyan feltételeket szabott az egyetemek működésére, amelyek a CEU, Közép-európai Egyetem számára teljesíthetetlenek a CEU vezetése által terjesztett politikai célú félrevezetésen alapul, és egyáltalán nem felel meg a valóságnak.

Dr. Mezei Ferenc

Én saját magam nevében, mint az Academia Europaea tagja, támogatásomról biztosítottam Ignatieff CEU rektor urat, ha meg tudja magyarázni, hogyan akadályozza az új törvény a CEU fenntartását. Nem kaptam tőle magyarázatot, és azóta a sajtóban megjelent nyilatkozatai bizonyítják, hogy a magyarázat soha nem létezett.

Így (Ignatieff, Brüsszel, április 25): »A Central European University (CEU) New York államban be van jegyezve oktatási intézményként, de ott nem folytat tevékenységet. Az egyetemi munkát a CEU nevében is a budapesti Közép-európai Egyetem végzi.« Márpedig a Közép-európai Egyetemet (KEE), mint Magyarországon akkreditált és magyar diplomákat kiadó egyetemet az új törvény nem érinti, és továbbra is teljes autonómiát, oktatási és kutatási szabadságot élvez. Tehát semmi nem áll útjában a KEE és CEU közös fenntartóinak, hogy folytassák teljes volumenben és minőségben az oktatási és kutatási tevékenységüket.

Ignatieff abszurd (és abszolút megengedhetetlen) módon problémának tünteti fel, hogy az új törvény »munkavállalási engedélyhez kötné azoknak az oktatóknak az alkalmazását, akik nem európai uniós állampolgárok. Úgy gondolja, ez egyértelmű támadás az akadémiai függetlenség ellen, amelynek a lényege, hogy az egyetem azt tanítja, amit jónak lát, és olyan tanárokat vesz föl, akiket szeretne.« Ebben a vonatkozásban – már csak a nemzetközi kapcsolatokban uralkodó kölcsönösség miatt is – eszerint először pl. az USA egyetemek autonómiáját kellene helyreállítani, ahol a szövetségi kormány adja ki a munkavállalásra jogosító vízumokat és lakhatási engedélyeket, természetesen az egyetemi alkalmazottak számára is.

Ellentétben az Ignatieff rektor úr (a kanadai Liberális Párt volt elnöke és miniszterelnöki várományosa) által vezetett propaganda hadjárat igazságtól messze elrugaszkodott állításaival, az akadémiai szabadságot éppen a CEU eddigi körülmények közötti működése sérti és sértené továbbra is. Minden szabadság előfeltétele az egyenlőség, ha nincs egyenlőség a szabadság privilégiumokkal való visszaélés szabadságává fajul. Ezt élvezi ma a CEU, tbk. a specifikusan rá szabott, 2004-ben hozott és hivatalosan Soros György által is a »Lex CEU«-nak nevezett törvény alapján. A jelenlegi új törvény – helyesen és jogosan – az egyetemek közötti egyenlőséget javítja  és így, tárgyilagosan nézve, az akadémiai szabadság előmozdítását is szolgálja.

Ha a Magyarországon működő egyetemek közötti egyenlőség körülményei között a CEU fenntartói nem látnak elegendő üzleti vagy morális, politikai hasznot a CEU működtetéséhez, feléjük – és nem az új törvény ellen – kell irányulnia a KEE és CEU fenntartását szorgalmazó  jogos és általam is teljes mértékben támogatott követeléseknek.

A nyugati stílusú demokráciákban a felsőoktatás elsősorban üzleti és nem kormányzati feladat, szolgáltatás. Jellemző módon az EU adminisztráció kizárólag esetleges szabadkereskedelmi problémát látott csak az új törvényben. Ilyen körülmények között gyakori, hogy a különböző egyetemeken belül nincs sok nyoma az akadémiai szabadságnak, aki kilóg a sorból, nem sokáig kap levegőt, és ezt csak a különböző tendenciájú egyetemek szabad versenye hivatott jórészt korrigálni. Ugyanez vonatkozik a kutatásra is.

Tehát a CEU jelenlegi üzleti modelljét (tanítás magyar egyetemen, USA diploma kiállítási jogosítvány egy asszociált USA-beli postafiók egyetem által) csak akkor lehet, szabad és az ország számára előnyös fenntartani, ha ugyanezt az elvi lehetőséget biztosítjuk a többi magyar egyetem számára is, beleértve többek közt a versenytárs állami egyetemeket, pl.: ELTE, DE, SzTK, BME stb. Ehhez annyi kell, hogy egy befektető cég az USA-ban akkreditációt szerezzen be, és szerződést kössön egy magyar egyetemmel az oktatási tevékenység ellátására, mint ahogy a KEE teszi a CEU számára. Az egyetem diákjai részére ez USA-beli diploma egy térítésköteles külön opció lenne, ami az amerikai illetőségű befektető cégtől szerezhető be. Az utóbbi pedig a magyar egyetemnek fizet térítést a tanításért és így előmozdítja az egyetem fejlesztését, segíti kiváló hallgatók és oktatók vonzását, megnyerését. Feltételezem, hogy Soros György nem szabadalmaztatta kiváló üzleti modelljét, de ha igen (ami az USA-ban nem elképzelhetetlen), a szabadalomnak hamarosan le kell járnia és a séma használata még royalty fizetése mellett is megérné.

A magyar egyetemek által az EU keretében kiadott európai diplomák mellett komoly előrelépésnek tartom, ha a CEU üzleti struktúráját követve, ezt a lehetőséget az USA irányába is ki tudjuk terjeszteni. Ennek viszont mindenképpen vannak olyan politikai, diplomáciai vetületei, amelyek kormányközi megállapodásokat igényelnek, ahogy az új törvényben is szerepel.

Kérem, hogy ez a levelem az Osztály munkadokumentumai között megőrzésre kerüljön, úgy is mint javaslat a következő osztályüléseken való megvitatás céljából.

Köszönettel és szívélyes üdvözlettel

Mezei Ferenc

 

Mezei Ferenc (Budapest, 1942. január 17.) Széchenyi-díjas magyar fizikus, részecskefizikus, egyetemi tanár, a fizikai tudományok doktora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A magyarországi fizika 20. századi történetének egyik legjelentősebb, nemzetközi hírnévvel rendelkező alakja. Nevéhez fűződik a kísérleti neutron és szilárdtestfizikai kutatásokat, anyagszerkezeti vizsgálatokat új alapokra helyező, neutronspinekhó néven ismert elv felfedezése (1972), valamint az ezen az elven működő első spektrométer kifejlesztése (1978). További nagy jelentőségű felfedezései a szupertükör (1976) és a hosszú impulzusú neutronforrás (1995) elvének kidolgozása. 1972 óta élete és munkálkodása leginkább Franciaországhoz, Németországhoz és az Amerikai Egyesült Államokhoz köti, de aktív kapcsolatot ápol a magyar tudományossággal is.

bővebben: https://hu.wikipedia.org/wiki/Mezei_Ferenc_(fizikus)

 

Címkék: Publicisztika
2017.05.12.

Tisztelt Bayer Úr,

már kedden szerettem volna írni Önnek, de időm nem engedte. Kedden reggel az ORF oldalán a fő-hírek között vallás címszó alatt, a következő cikk ""Homophop":Ex-Prälat rechnet mit Kirche ab" jelent meg. Kb. reggel 9-töl egészen estig, 23 óráig egészen biztosan kint volt, tehát mondhatjuk, egész nap főcímként szerepelt. Azóta már a főoldalról lekerült, hogyha bemegy az ORF vallással foglakozó oldalára a cikk jelenleg a 14-ik helyen van, lehet mire Ön olvassa még lejjebb csúszik. Ehhez képest egy másik vallási hír sem került azóta, a főoldalra a szalagcímek közé. Nemhogy egy egész napra, de még 15 percre sem. Ezzel csak azt szeretem volna kihangsúlyozni, a legritkább estben jelnek meg a szalagcímek között vallási jellegű hírek, kivéve ha az egyház és/vagy vallás ellenes. 

Csináltam egy copy screent, hadd csodálhassa meg saját szemével az ORF keddi nyitólapját. 

Mielőtt az ateisták kétségbe esnének, hogy már leszorult  a 14-edik helyre a vallási hírek között, de mint látni fogja, az ORF mindent megtesz, hogy felhívja rá a figyelmet. Míg a többi cikk szürke alapon van, addig ez az "ocsmányság"  fehér alapon van feltüntetve, és egy egy decens "Tipp" kockácskával is megvan jelölve. Nehogy valakinek elkerülje figyelmét. Sőt a címet is kibővítettek, és egyértelműsítették "Charamas:Leszámolás a "homofob" egyházzal". 

Biztos ami biztos erről is csináltam egy copy screent.

Nem akarom lelőni a poént, de olyanok lesznek benne, hogy a "homoszexualitásom Isten ajándéka", "a fél egyház homokos", "az egyház pedofíliát szisztematikusan előhozza (az emberekből/papokból)"


Az ocsmányság:
http://religion.orf.at/stories/2840787/

Az ORF vallási oldala:

http://religion.orf.at/

A cikk szerzője Johanna Grillmayer (https://www.facebook.com/johanna.grillmayer), egy hardcore feminista, aki egyébként már évek óta borzolja a keresztény (legfőképpen katolikus) olvasok idegeit az ORF-en vallási témának álcázva. Nem egyszer a 444-es és index-es stílusban.
Pl. 4 éve húsvétkor Jézust és az Apostolokat nevezte disznópásztornak. Rendszeresen ajnároz az ORF vallási oldalán keresztény, és főleg katolikus vallás ill. egyház ellenes/kritikus könyveket, írókat, filmeket. Kedvenc témái közé tartozik, a Vatikán és a Fasizmus "egyezménye". 
Persze a mohamedán vallással szemben, már sokkal elnézőbb, nem egy mosdató cikket írt velük kapcsolatban. Míg a keresztény egyházakkal kapcsoltban az egyház és vallás ellenes könyveket hirdeti. Addig az iszlámmal kapcsoltban, pontosan ennek ellentétét teszi. Kitűnő példa erre az "Iszlám az irgalmasság" című könyvről írt bemutatója. : http://religion.orf.at/stories/2562929/ A z ajánló utolsó pár sorában szuperlatívuszokban beszél a szerzőről, és a könyvről. 
Bayer Úr ezért nincsen itt szükség CEU-ra meg, 444-re és indexre, ugyanis közoktatás és közmédia elvégzi ugyanazt az agymosást közpénzen.

A németek megint megoldottak mindent:

Csakhogy valami vidámat (inkább tragikomikus) is küldjek, ezt az SWR-nél dolgozó barátom küldte, ezt kis videót facebookon. A németek az integrációért felelős szervek megértették, miért félnek az emberek migráns al/bérlőktől ill. lakótársaktól.  Nemcsak megértették, a megoldást is tudják. Nem nem káprázik  a szeme, és a videó nem is fake, az ARD hivatalos facebook oldalán postolták ki. A svájci lakótársam 5 percig nem hitte el,hogy ez nem kamu, hogy ezt halál komolyan gondolják. Szerintük azért nem akarunk migráns lakótársat, albérlőt, mert az nem tudja,hogy a kék kukába kell dobnia a papírt, vagy hogyan kell kicserélni a porzsákot a porszívóban. :D De semmigond, az integráció keretében megtanítják őket erre, sőt "albérlő jogosítványt" kapnak róla :D


https://www.facebook.com/tagesschau/videos/1029282933876043/?autoplay_reason=all_page_organic_allowed&video_container_type=0&video_creator_product_type=0&app_id=273465416184080&live_video_guests=0

Címkék: Publicisztika
2017.05.10.

Örülök, hogy Gulyás Márton igent mondott, így már van értelme a dolognak. Annak kevésbé örülök, hogy Berkecz bejelentkezett, őt a kutya sem hívta, de hát, van ilyen típus, akit soha, egyetlen házibuliba meg nem hívtak, mégis mindig megjelent, és mindjárt a zenét is elkezdte keverni. Sebaj, remélhetőleg nem hozza a fütyülőjét, ugyanis most beszélgetésre készülünk.

Akkor a megbeszéltek szerint, várok mindenkit hétfőn, a megbeszélt helyen. És a Gösser is szívesen lát bennünket.

Címkék: Publicisztika
2017.05.10.

Címkék: Publicisztika
2017.05.10.

"Belügyminisztérium III/I. Csoportfőnökség

Feljegyzés. Budapest, 1988. december 27.

A Magyar Nemzeti Bankon belül ez év folyamán jelentős személyi változásokra került, illetve kerül sor. A hírforrás információja szerint a személyi változások, valamint az elmúlt időben mindinkább erősödő vádak mögött, hogy a Magyar Nemzeti Bankot az adósságállomány növekedésében jelentős felelősség terheli, egy egyelőre burkoltan fellépő antiszemitizmus bontakozik ki. Ez a jelenség más intézményekben is tapasztalható, és főként a Magyar Nemzeti Bank két távozó vezetőjének személyéhez kötődik. A fentiek a Magyar Nemzeti Bank sok munkatársában félelmet keltenek, és sokakban egzisztenciális bizonytalanságot okoz."

(ÁBTL 2.7.1. NOIJ 1988-III/I-248.)

Ezek szerint a magyar államadósság növekedésének emlegetése ugyanúgy zsidózás volt a múlt rendszerben, mint most az amerikai tőzsdespekulánsok emlegetése. Akkor sem a fizetésképtelenség réme volt az igazi baj, hanem az erősödő antiszemitizmus. Nincs új a nap alatt...

Címkék: Publicisztika
2017.05.09.

„Bayer vért akar, de a civilek csak egy kávét kérnek

Minden eddiginél sötétebb jövőt vázolt fel nemrég Bayer Zsolt lovagkeresztes publicista, Orbán Viktor régi jóbarátja a Karc FM nevű rádióban, ahol az alábbi, mélyen értelmiségi gondolatokkal fenyegette meg a civil szervezeteket megbélyegző törvény ellen tüntető civileket:

Ha még egyszer ezek vagy ilyenek megjelennek a parlament épületében, és ott megzavarják a munkát, akkor úgy kell őket kivágni, mint a macskát szarni. Ha a taknyukon és a vérükön kell őket kirángatni, akkor a taknyukon és a vérükön (...) ha kell, akkor szanaszét kell verni a pofájukat. Ez ugyanis Magyarország parlamentje, nem pedig a nyilvános vécé, ahová ezek valók

Az egyik magát megszólítva érző civil szervezet, az 1994-ben alapított a Társaság a Szabadságjogokért non-profit szervezet videóban reagált Bayer erőszakra való felhívására.

A TASZ két munkatársa a videóban többek között határozott, de erőszakmentes válaszlépést ígér, illetve meginvitálják Bayer Zsoltot egy kávéra, hogy mesélje el nekik, miért fél annyira a civil szervezetektől a Fidesz-pártkönyvvel rendelkező kormánypropagandista, a Békemenet egyik ismert arca, akiről a közelmúltban Semjén Zsolt gondolta úgy, hogy a mostanihoz hasonló teljesítményének köszönhetően méltó a Lovagkeresztre, amit több tucat tiltakozó ellenére Lázár János nagy mosolyok közepette adott át neki.

Bayer Zsoltot a Karc FM-en elhangzó ámokfutása miatt több parlamenti képviselő is feljelenti uszítás miatt.”

Rendben, akkor kávézzunk. Csak ha szabad kérnem, kicsit bővítsük a meghívottak körét.

Szeretném, ha eljönne kávézni Gulyás Márton és az a bizonyos Varga Gergő is, aki április 15-én, a Szabadság téren így fogalmazott:

"Ez a kormány vagy lemond, vagy a dicsőséges pesti nép kirángatja őket a parlamentből". Ott kellene lennie, ugyanis a „kirángatni” főnévi igenevet kifejezetten az ő kedvéért használtam, és szeretném, ha elmesélné, az ő általa vizionált és megfogalmazott kirángatást hogyan kell elképzelni? Véren és taknyon, vagy baráti hátba veregetések és kuncogások közepette? Azért szeretném, ha ez is szerepelne a beszélgetésen, mert Varga Gergőt és Gulyás Mártont napokig ünnepelte a sajtó ezen megszólalásuk után, szóval jó lenne tudni, hogy melyik kirángatásért jár elismerés és dicséret, és melyikért virtuális kivégző osztag és feljelentés?

Szeretném, ha eljönne legalább még két újságíró, Kerner Zsolt és Medvegy Gábor a 24.hu-tól, ők ketten ugyanis arról értekeztek nyilvánosan, hogy Ómolnár Miklóst és engem fel kell akasztani egy lámpavasra. Nagy csend és hallgatólagos szimpátia fogadta kijelentéseiket arról az oldalról, amely engem most újfent kínpadra akar vonni, sem a TASZ sem Szél Bernadett nem fejtette ki szörnyű ellenérzéseit és nem rohantak feljelentést tenni. Sőt, a baráti sajtó pár nap múlva azzal próbálta mosdatni őket, hogy „az csak úgy kiszaladt a szájukon, mert fel voltak háborodva”. Nos, akkor vitassuk meg nyilvánosan, kinek mi szaladhat ki a száján felháborodásában.

Szeretném, ha eljönne Jurák Kata, és elmesélné, mit élt állt kormánypárti újságíróként az „európéer”, „liberális” tüntetők között, s hogy minderre hogyan reagált a nyilvánosság azon része, amely most engem akar felkoncolni.

Szeretném ha eljönne néhány tüntető azok közül, akik a nyilvános és mindenki számára hozzáférhető felvételek szerint azt üvöltik a Fidesz székházat védő rendőrök felé, hogy „öld a szar rendőrt!”. Szeretném, ha ezen a beszélgetésen kifejtenék, ez mennyiben fedi a demokrácia, a liberalizmus stb-stb attribútumait.

Nagy örömömre szolgálna, ha megjelenne az a józsefvárosi szocialista képviselő, aki választási vereségük után annyit üzent a győztes –amúgy hetven év körüli pedagógus hölgynek-, hogy „úgyis meg leszel baszva!”.

Szeretném, ha eljönne a Délmagyarország című napilap főszerkesztője, ahol ez jelent meg a minap:

„Félő, hogy Orbánt már csak úgy lehet elzavarni, ahogy a románok tették Ceausescuval”

Jó lenne, ha ezen a kávézáson elmagyarázná, egészen pontosan mit is kell ezen érteni.

És ha Szél Bernadett ráér, eljöhet ő is, hogy tudjuk végre, kit kell és kit nem kell feljelenteni.

Nos, akkor ebben a körben kávézzunk, ha lehet. Ugyanis tökéletesen igaza van Áder Jánosnak: hátborzongató a hazai közbeszéd állapota. Akkor ideje nyilvánosan megvitatni ezt az állapotot, ideje kibeszélni a gyűlölségeket, az agressziót, a félelmeket, a mozdíthatatlan előítéleteket, aztán rajta: kezdjük újra. Hátha nem csak vicsorogni tudunk egymásra.

De ha önök azt képzelik, hogy egyedül fogom elvinni a közbeszéd állapotáért a balhét, akkor nagyon tévednek.

Úgyhogy nagy tisztelettel várok mindenkit, minden érintettet egy kávéra, jövő hétfőn, azaz május 15-én, délelőtt, mondjuk 11 órakor, a Tabáni Gösserben (Budapest, I. ker. Attila út 19.) Előbb sajnos nem érek rá, ugyanis külföldön leszek vasárnapig.

Várom a visszajelzéseket!

 

Üdvözlettel:

 

Bayer Zsolt

Címkék: Publicisztika
2017.05.08.

Ma történt a parlamentben: 

„Veréssel fenyegette meg a jobbikos képviselő az államtitkárt 

A kormány nevében hétfőn délelőtt a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára reagált a Jobbik napirend előtti felszólalására a bevándorlás és az alkotmánymódosítás ügyében.

Dömötör Csaba felszólalását követően Szilágyi György jobbikos képviselő az Országházban fizikai erőszakkal fenyegette az államtitkárt a jelenlévők füle hallatára – értesült a hirado.hu.

A Jobbik képviselője azt kiáltotta az államtitkár felé:

Gyere ki, úgy nyakonbaszlak, hogy leszáll a fejed.”

Az ülésen elnöklő Jakab István a sajtóban megjelentek után elmondta: a házbizottság várhatóan az ülésnap végén ül össze Szilágyi ügyében.” (888) 

Na most igazából nem az a lényeg, hogy mit kiabál ez a szerencsétlen, jobbikos szardarab. Hanem az, hogy lihegve elszalad-e feljelentést tenni a Szél Bernadett nevű elempés gazember?

Címkék: Publicisztika
2017.05.05.

Címkék: Publicisztika

Ezeket a cikkeket olvastad már?