2017.09.20.

Tisztában vagyok vele, hogy a jelenlegi, egész Európát sújtó migrációs hullám, a véres háborúk elől menekülő tömegek befogadásának kérdése, a terrorizmus előretörése, rendkívül összetett, bonyolult probléma, amit rengeteg szemszögből lehet és kell is megvizsgálni. Nem is szeretném azt a látszatot kelteni, hogy tudom, melyik a helyes nézőpont, vagy hogy mi a megoldás.

Nehéz hideg fejjel gondolkodni a témáról, hiszen én magam is lelkem mélyéig megrendülök, amikor emberek, családok, gyermekek szenvedéseit látom, akik egy jobb élet reményében az életüket kockára téve, nyomorúságos lélekvesztőkön sodródnak a tenger hullámain, kamionokra felkapaszkodva, teherautók platóin elbújva, hűtőkocsikban összezsúfolódva, vagy gyalog menetelve próbálnak eljutni Európa élhetőbb vidékeire, hogy új életet kezdhessenek.

Ugyanakkor fontos, hogy józanul, hideg fejjel is szemléljük a migrációs válságot, hogy helyes válaszokat adhassunk erre a rendkívül nyugtalanító kérdéseket felvető helyzetre.

Jól emlékezhetünk arra, amikor a német "Wilkommenskultur", és a mögötte húzódó ideológia kőkeményen ütközött a magyar megoldással, azaz a határok teljes lezárásának és (akár erőszak alkalmazásának útján történő) megvédésének politikájával. E két nézőpont közt kialakult hazai és nemzetközi vitáknak van egy számomra igen furcsa dimenziója, amit ezúton szeretnék górcső alá venni: a Wilkommenskultur keresztény kötelességként, jézusi magatartásként való beállítása.

jezusmigransok2.jpg

Néhány idézettel szeretném megvilágítani, mire gondolok: – Hogyan juthattunk odáig, hogy a hazáját elhagyni kényszerülő, szenvedő, segítségre szoruló embertársban nem Krisztust látjuk – kérdi egy keresztény hölgy az általa közzétett internetes petíció szövegében. – Hol vannak az irgalmas magyaritánusok – dorgálja meg hallgatóit egy lelkész. – Mi nem tehetünk mást, mint amit Jézus tanított – írja egy püspök. Természetesen mindhárman a magyar kormány politikájával kapcsolatosan teszik ezt, azt sugallva, hogy egy "keresztény országnak" hogyan kell hozzáállni ehhez a rendkívül komoly és egyre csak mélyülő migrációs válsághoz: úgy, ahogy Jézus, tehát feltétel nélkül befogadva mindenkit, bárhonnan, bárkit. Mert – ahogy írja – "az irgalmasságban nincs kompromisszum". És mert szerinte "Mindegy, hogy honnan jött. Mindegy, hogy hova megy. Mindegy, hogy mi az előtörténete...". És bár nekem alapvetően szimpatikusak a radikális, vagy egyenesen provokatív bibliai gondolatok, van itt egy kis bökkenő.

A "Mindegy, hogy honnan jött. Mindegy, hogy hova megy. Mindegy, hogy mi az előtörténete..." jézusi lelkülete, lélekemelő radikalizmusa csodálatos tanítást hordoz az egyes keresztény ember számára, de előre szólok, hogy nem lesz túlságosan adekvát hivatkozási alap, amikor például vízumot igénylünk az amerikai nagykövetség Szabadság téri épületében. Pedig Amerika is "keresztény ország", legalábbis pont annyira, mint Magyarország. Ennek ellenére az amerikai hatóságok egészen pontosan arra lesznek kíváncsiak, hogy "honnan jöttem", hogy "hová megyek", és hogy "mi az előtörténetem". Azaz minden személyes adatomra, szüleim, házastársam, gyermekeim nevére, iskoláimra, volt és jelenlegi munkahelyeimre, az összes ujjam lenyomatának mintázatára, volt és jelenlegi betegségeimre, az összes ország nevére, ahol az utóbbi években megfordultam. És miután ezeket bediktáltam, ők nyilván minden szavamat leellenőrzik, plusz utánajárnak egyéb szokásaimnak, hobbijaimnak, barátaimnak, láb-, és gatyaméretemnek. Abban az esetben pedig, ha azt találnák az "előtörténetemben", hogy elfelejtettem leírni nekik, hogy az előző évben, mondjuk, egy három hónapos szíriai tanulmányi kiránduláson vettem részt két csecsen és egy afgán úriember társaságában, akkor valószínűleg hiába is idézgetném nekik Jézus befogadásról szóló csodás szavait, nem engednének be az országukba. És milyen igazuk lenne!

De miért is? Az egész migrációs problémát a Magyarország déli határához érkezett tömegek és a velük kapcsolatos dilemmák tették a magyar közélet meghatározó témájává. Amikor láttuk a hatalmas emberáradatot, a férfiakat, asszonyokat, gyerekeket, láttuk a drámai ütközeteket, ahogy a kerítést átszakítani próbáló tömeget megpróbálta megfékezni a rendőrség, egyrészt megszakadt a szívünk, másrészt elindult a politikai közbeszédünkre jellemző primitív sztereotípiák mentén történő polarizációs folyamat.

jezusmigransok1.jpg

Egyesek szerint az összes migráns potenciális terrorista, akik eleve azért érkeztek, hogy felrobbantsák és sóval hintsék be a Blaha Lujza teret. Mások szerint viszont ellenkezőleg, ártatlan, szenvedő emberekről van szó, akik a háború elől menekülve érkeztek hazánkba. Agysebészek, atomfizikusok és élsportolók, akiket Jézus nevében kötelességünk befogadni. Aki azt képviselte, hogy a határra igenis kerítés kell, és aki be akar jönni, az jöjjön a hivatalos kapun, az "gyűlölködő" lett, aki pedig azt, hogy mindenkit be kell engedni, papírok, személyi okmányok és vízum nélkül, az pedig "migránssimogató".

Ha félretesszük a politikai árkok partjai közt feszülő zsigeri indulatokat, és persze a Jézust az aktuálpolitikába keverő spirituális (bak)ugrást is, akkor a képlet nagyon leegyszerűsödik: sem nem igaz, hogy minden migráns terrorista, sem az, hogy mindegyikük jó szándékú menekült. Ahogy utóbb kiderült, sok közülük tényleg a háború borzalmai elől menekülő embertársunk volt, de bizony velük együtt érkeztek azok a terroristák is, akik Budapestről toborozták – többek közt – a bestiális párizsi merénylet elkövetőit.

Mi következik ebből? Az, hogy bőven elég a józan paraszti ész és a törvények betartása ahhoz, hogy belássuk, aki be akar jönni az országba egy vízumköteles ország polgáraként, azt le kell ellenőrizni. Pont. Mind a zsigeri gyűlölet, mind pedig az operatív politikai cselekvés szintjén értelmezett "jézusi könyörületesség" csak elhomályosítja ezt az egyszerű, törvénybe foglalt megállapítást. A jézusi könyörületesség, azaz Isten kegyelme soha nem jelentette azt, hogy elnézzük, legalizáljuk és főleg azt nem, hogy intézményesítsük a törvénytelenséget. A kegyelem sokkal inkább betölti és a szeretet irányában meghaladja a törvények rendelkezéseit. Tehát ha a déli határainkhoz érkezik egy okmányokkal nem rendelkező (!), illegális, nemzetközi embercsempész hálózat segítségével ideutaztatott (!!) tömeg, amely nem hajlandó (!!!) a hatályos magyar törvények szerint kijelölt kapun, legális formában belépni Magyarországra, hanem megpróbálja betörni, átszakítani a kerítést (!!!!), akkor nemhogy joga, de kutya kötelessége a mindenkori magyar hatóságoknak megkérdezni az érkezőket, hogy "honnan jöttek, hová tartanak és hogy mi az előtörténetük". És ha a megkérdezettek nem akarnak válaszolni, akkor a határokat szigorú, nemzetközi szabványoknak megfelelő törvények protokollja alapján védő egyenruhásoknak a törvények szabta úton kell eljárniuk, teljesen függetlenül attól, hogy az adott egyenruhás a maga személyes valójában ateista, mormon, zsidó, buddhista, esetleg ő maga a megtestesült "irgalmas magyaritánus".

Egyáltalán, hogy jut eszébe bárkinek is, hogy egy szekuláris jogállam vezetői és fegyveres testületei egy vallás értékrendje alapján hozzanak meg az egész ország sorsát befolyásoló döntéseket?! Kérdezem mindezt hitvalló keresztényként... Nem arról beszélek, hogy "Hinni a templomba' kell!", hanem hogy ha a krisztusi tanításokat egyszerűen ráhúzzuk a politika evilági természetére, akkor az nem a "természetfeletti", hanem a  "természetellenes" világába vezet.

– Nem, Jézus tanításainak nincsenek egymástól elkülöníthető személyes és közösségi dimenziói – hallom és olvasom sokaktól. Pedig de! Már csak a hit és a lelkiismeret személyes jellege miatt is. Jézus tanításai olyannyira személyes jellegűek, hogy nemhogy politikai, államigazgatási szinten, de már egy sportegyesület tagjaként is abszurditásnak számítanak a jézusi idézetek szó szerinti alkalmazásai. Például egy hívő focikapus beengedi a lasztit a saját kapujába, mert azt szeretné az ellenfél csatárának, amit ő maga is szívesen megtenne? És a csatár direkt mellérúgja a büntetőt ugyanezért? Ha pedig Szilágyi Áron komolyan veszi, hogy aki karddal él, kard által vész is el, akkor két olimpiai arannyal lennénk szegényebbek. Mondjuk, a hívő bokszoló tényleg idézheti Jézust, hiszen neki tényleg jobb adni, mint kapni…

Ha például én hazaviszek tizenöt hajléktalant vagy migránst a saját családi házamba, az nagyon szép, krisztusi tett. Példa lehet másoknak is. De ha egy társasház közös használatú belső udvarára költöztetem őket, az már más tészta. Nemcsak felesleges lenne a jogosan felháborodott lakótársaim felé Jézusról prédikálni, hanem egyenesen visszataszító.

Éppen ezért igenis szétválasztandó a személyes hit értékrendje az államigazgatás alapelveitől. Vagy, ha nem, akkor viszont legyünk következetesek! Ne csak az országhatárok védelmét állítsuk le Jézus nevében, Jézus irgalmasságára hivatkozva, hanem vigyük végig a gondolatmenetet: Jézus nevében fölszólítjuk a Magyar Nemzeti Bankot, hogy a szegénység jézusi erénye alapján azonnal ossza szét a vagyonát a szegények közt (Lukács 18:22), a Legfőbb Ügyészség a jézusi megbocsátás szellemében mindenkinek bocsásson meg és ejtsen minden vádat (Márk 11:25). Ugyanezen jézusi tanítás alapján Jézus nevében fölszólítjuk a keresztény Magyarország valamennyi büntetés-végrehajtási intézményét, hogy haladéktalanul engedjen szabadon minden foglyot, a Máté 19:21 tanításának szellemében pedig minden bank engedjen el minden tartozást! Ha mindez megtörtént, akkor már csak annyi maradt hátra Magyarország krisztusivá válásának útján, hogy a jézusi erőszakmentesség tanítása alapján a hadsereg, és az összes erőszakszervezet azonnal tegye le a fegyvert (Máté 26:52). Hiszen ha "a könyörületességnek nincs határa", akkor a szegénység vállalásának, a megbocsátásnak és az erőszakmentességnek se legyenek határai!

Azt hiszem, egyértelmű, hogy ha egy ország vezetése mindezt megteszi, akkor ennek során nem Isten országa jön el, hanem a jól megérdemelt káosz és anarchia, mint ahogy az is nyilvánvaló, hogy akik ezt megteszik, azok nem megalkuvásmentes keresztények, hanem önsorsrontó idióták.

Végezetül, ha már annyi szó esett arról, hogy miként ne alkalmazzuk Isten igéit a migránsválsággal kapcsolatosan, hadd tegyek ide egy irányadó bibliai idézetet, amely számomra meghatározóvá vált töprengéseim során: "Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét." (2Tim 1:7) Ez az ige igaz a személyes életünkre, de akár államigazgatási szinten is megfontolandó jelentéssel bír: fontos, hogy az erő, a szeretet és a józanság kéz a kézben járjon, hiszen az erő szeretet és józanság nélkül brutalitás, a szeretet erő és józanság nélkül gyengeség, a józanság erő és szeretet nélkül tudálékosság.

Ha igazán keresztényi lelkülettel szeretnénk a migránsválságra gondolni, akkor először is ne féljünk, bízzunk Istenben, aki kézben tartja az eseményeket. Másodszor szeretettel nézzünk a felénk közeledő emberáradatra, de a szeretet mellett legyen erő és józanság is. Különben gyengékké, naivakká és kiszolgáltatottakká válunk, mégpedig Jézus nevében.

Bolyki László

http://szemlelek.blog.hu/2017/02/16/jezus_migransok

Címkék: Publicisztika
2017.09.20.


Az  utolsó magyar naplója ( kellenek a bevándorlók ???)
TANULSÁGOS!!!!
Részletek az utolsó Magyar naplójából

2018. 04. 10
Ma  érdekes látványosságban volt részem. A városunkba  költözött egy muzulmán házaspár, a gyerekeikkel.  18-an vannak. Nagyon kedves, szerény emberek,
libasorban közlekednek az utcán.

2019. 01 01. B.U.É.K.

Jó pofa emberek ezek az arabok. 6 család van a városban, és mindenkire mosolyognak. egyszer
volt csak balhé, amikor bécsi szeletet szerettek volna flamózni az étteremben, és csak a végén derült
ki hogy nem borjú, hanem disznó húsból készült. Rég láttam ilyen csoportosan elkövetett sugárban
hányást.....

2019. 03 15
A szomszéd házat megvette egy család. Ahmed Ibd'n Al Mahmud-nak hívják.
Vicces ember, mindhárom feleségére zsákot húzott  és azok csak úgy mászkálhatnak az utcán. Vajon mit hordanak a zsák alatt? Még egy zsákot? Tele vannak ezek pénzzel. Pedig nem is dolgoznak.
Valami szövetségük van, és egymásnak adnak pénzt. Később meg ők segítik ki az új bevándorlókat.....
Tetszik ez a szolidaritás...

2020. 10 28
A másik szomszédunk is muzulmán lett. Ők régi magyar család, de valamiért áttértek. Mondjuk Gizi néni elég hülyén néz ki csadorban. Ebbe az is belejátszhat, hogy a rózsamintás sötétítő függönyt
öltötte magára. Minap mentem a meccsre, szépen kiöltözve, megborotválkozva. Erre egy csapat
hálóinges szakállas suttyó rámhuhogott, hogy simapofájú hitetlen kutya vagyok. milyen dolog ez
már he?

2021. 03 31
A muzulmán közösség megvette a régi mozit. Ledózerolták, és építettek egy kacifántos épületet a
helyére. csillagvizsgáló lehet, mert baromi magas, vékony tornya van. Kicsit féltünk tőle, de
megnyugodtunk, mert egy hazai hegységről, ''mecsek''-nek keresztelték el. Üröm az örömben,
hogy amióta felépült, a csillagász (ők mű enzimnek nevezik) minden reggel 5-kor már ordibál. ....talán
mérges hogy már nem látszanak a csillagok?

2022 05 16
A mi házunkban is laknak már muzulmánok. Az asszony átment hozzájuk, hogy elkérje a narancsos baklava receptjét, de nem adták. Azt mondták: azért mert látták hogy a nejem az udvaron verte a szőnyeget....
Hiába mondtuk hogy ezt mi így szoktuk  és hogy a szőnyeg csak azért van hogy ne fázzon a talpunk, nem hittek nekünk.

2024 01 08
Felszedtük a padlószőnyeget is, engem még egyszer ne köpködjenek le miatta... egyre szarabbul élünk. Betiltották a HBO-t, már csak az Al Jazira 1  és az Al Jazira 2 fogható. A fiam egy  osztálytársnőjének udvarol már 8 hónapja. Igaz, az arcát még nem látta.... viszont a lába az k*rva szőrös...( a lánynak) már előre félek....

2025 08 02
A fővárosi állatkertben megdöglött ''Mazsola'' a házi sertés. Ez azért is szomorú, mert Európában ő
volt az utolsó...Titokban szereztem egy posztert egy csontos rövidkarajról.  Kiderült hogy a ''müzli'' az
valami pap, és azért ordít a Mecsekből, hogy mindenki imádkozzon. Na de minden utcába minek egy?
Nem túlzás ez egy kicsit????

2027 09 02
Kiengedtek a sittről. 4 hónapot ültem, mert lebuktam a karajos poszterrel.
Csak azért nem vágták le a kezemet, megígértem hogy áttérek a hitükre családostul. A fiam már nem, ő a nászéjszaka után Chilébe szökött.
Állítólag ott még élnek emberek.... Beiratkoztam egy ECDL müezzin képzésre, de mivel tériszonyom van, nem kaptam meg a papírt. ...mehetek vissza a teveszar minősítő üzembe.

2027 11 05
Sopronban is megkezdődött a ramadán!! Már nagyon vártuk. A lányom idén férjhez ment. Egy csomó pénzem elment a hozomány-kecskékre. csak 23-at tudtam csak szerezni. Ezért még csak 3.osztályú feleség,  de ha jól szopik előre léphet. Ravasz voltam  és kihúzattam a metsző fogait.....
Talpraesettnek kell lenni, ezt diktálja a magyar virtus!

2028 06 02
Választási év volt, önkormányzati, és örömmel mondhatom: mi győztünk.
Mármint a mi jelöltünk. Wasszer B'al Fasszer lett az új kádi Sopronban.
Rendes ember, megengedte a Magyar Kisebbségi Önkormányzat megalakulását.
.....Tagja vagyok!!! Könnyítésül nekünk csak naponta négyszer kell a mecsetben imádkozni   és
leopárdmintás strand törülközőt is használhatunk hozzá.

2030 02 14
Eladtuk az ezüst étkészletet. Muszáj volt mert az asszonynak már nem volt egy tisztességes csadorja,
amit felvehetett volna. Mivel a törvény szerint a családom nő tagjai is áruba bocsáthatóak, én először
az anyóst vittem ki az aukcióra, de kiröhögtek.  Maradt az ezüst. Én már régóta, a nagymama
hálóingjeiben járkálok, fejemen frottír törülközővel. Kényelmes viselet, bár a kutyák még
megugatnak rendszeresen.

2031 11 29
Chile elesett!! A fiamról nem sokat tudunk. A Vörösfélhold szerint jól van, de én ettől még jobban
aggódom. A világ más részeiről nem nagyon van hír, Az újságokban írás helyett matyó hímzés van  és azt mi nem tudjuk elolvasni. Jó hír viszont, hogy hazánk mind a 3200 településén van már mecset. Néhol nem is egy!!


2034 12 01
Gecimici ajatollah lett az új államfő. Ő legalább szociálisan érzékeny.  A következő ramadánig kaptunk
időt, hogy beköltözzünk a rezervátumba.  Addig is ingyen kapjuk a barnító krémet  és a korán verseit
sem kell kívülről megtanulni. Elég ha dúdolni tudjuk.... Az államforma is megváltozott.  Mától az
Euarábiai Sejkség ''Mah'giar'' tartománya néven létezünk tovább.

2036 02 08
Óriás kivetítőn megnézhettük a kába kövét. Zarándok útra nem mehetünk, mert megbízhatatlanok vagyunk  és hátha kinn maradunk. A rezervátumban szépen berendezkedett mind a 2700 megmaradt magyar, bár kezdünk lassan mi is asszimilálódni. Két unokám van, Fatima 8, a kis Ibrahim 5 éves. Kicsit tudnak magyarul is. A Schneller Pityu barátom fia lett a müezzin. Ordít is mint a fába szorult féreg.

2039 09 01
100 éve tört ki a II. világháború. Óh boldog békeidők.... Szerveződik az ellenállás. Megtaláltuk
a kiszáradt Barátság II kőolajvezetéket, és azon keresztül tartjuk a kapcsolatot a külvilággal. Az
Alpokban vannak elszigetelt ellenállási csoportok. A tevék nem bírják a havat, és 4500 méter felett
megdöglenek. Talán ez a kulcs...? Be álltam a nemrég megalakult Matuska Szilveszter III. arabvadász
szekcióba. Már 12 burnuszom van.

2042 03 22
A lázadást leverték, pár százam maradtunk. Írni már csak én tudok, a többieknek levágták a kezét. A régi trükkel úsztam meg: Tevének öltözve visszaszöktem a táborba. szerencsére az asszonyokat és a gyerekeket a csövön át kimenekítettük Szibériába. Oda nem mennek. Ezek utálják a hideget.

2050 4. holdhónap.
Már 4 éve csak kuszkuszt kapunk enni. k*rva szar, és ráadásul én etetem a többieket is. Igaz hogy már
csak 70-en vagyunk. Gecimici ajatollah meghalt, helyét demokratikusan átvette legidősebb fia, Apr'o
Fallosz. A szunniták most boldogok lesznek, mert ő gyűlöli a siíta-kat. ..mondjuk mi is, de mivelünk
már nem foglalkoznak.


2052 ramadán hónap.
Rájöttünk, hogy lehet parlagfűből pálinkát főzni. Ekkora marhákat..... ezek még soha sem ittak szeszt?
1kg lekváros baklaváért adunk nekik fél deci lőrét. Esnek kelnek tőle. Utána meg össze vissza
lövöldöznek. Hál'istennek azt már otthon....
Zavargásokról is hallottunk, de innen nem látunk semmit.
A müezzint muszáj volt már agyonverni. Szegény Béla bácsi.......

2061 8. holdhónap.
Állítólag komoly gondok vannak Euarábiában. Sok a bevándorló, és egyre több jogot követelnek. Kik
lehetnek ezek? Hasszán, (Ő hordja nekünk a kaját) mostanában gyakran késik. Azt mondja, a sejkek
elmenekültek, az idegenek pedig szisztematikusan átalakítják a társadalom összetételét. Talán
kiszabadulunk innen... már csak 5-en vagyunk.

2066 13. holdhónap.
Nagy a csönd. Napok óta nem láttam muszlimokat. jövő héten leszek 100 éves.
Nem hittem volna hogy megérem még a szabadulás napját.  Allah segítsen hozzá...

Már csak én vagyok életben, és tudtommal máshol sem  él már egy magyar sem.

2066 13. holdhónap (a születés napom)
Kicsi sárga emberek jöttek hamis Nike cipőben és hoztak egy lavór főtt rizst. Azt mondják át kell
térnem a Buddhizmusra, ha jót akarok. ....ja, és új nevet adtak nekem: Vén-Hun-Cut. ...a francba, ezek
kínaiak........

2067 január.
Ma kezdődik a Majom éve! ez jó hír, de nem nekem.
Engem reggel kivégeznek, mert 24 centis a farkam, és ez nem illik bele a kínai átlagba.

 Rápacsáltam, végeeeeeeeeeee! Buddha kísérjen  utamon.....................

Címkék: Publicisztika
2017.09.19.

A dánok bevetik a hadsereget, mert nem bírnak a rendőreik a "béke vallásának" jámbor híveivel:

https://www.jihadwatch.org/2017/09/danish-government-on-muslim-migrant-crime-worst-situation-since-2nd-world-war

Címkék: Publicisztika
2017.09.18.

Ezt az emailt nemrég kaptam, ezúton közzé teszem. Nem tudom eldönteni, mekkora az igazságtartama, nem vagyok szakember, de -legalábbis az email szerint- egy szakember írta. Éppen ezért módfelett elgondolkodtató, és különösen elgondolkadtatóak a benne olvasható adatok. És akkor olvassák:

A cikket egy dán pszichológus írta, 

Ki gondolna erre?

Bemutat egy érdekes szempontot, amit komolyan meg kell fontolni.


     Kíváncsi, hogy a muzulmán emberek miért küldik gyermekeiket ide élő bombaként, és 
miért kell hagyni, hogy muzulmánok jöjjenek bármilyen okból Európába?


     Ez csak azért érdekes, mert megmagyaráz nagyon sokat arról, hogy mi történik a világban .

A szerző (Dr. Nicolai Sennels) helyesen rámutat, ha az iszlámot hagyjuk tovább növekedni és átveszi a nyugati országokat, mint ami most történik Európában, az egész génállomány is súlyosan megsérül, és azemberiség leromlik eredményeiben. 
     Cikkében is megmagyarázza, hogy miért nem ők nyertek néhány Nobel-díjat és miért nem alakultak ki új találmányok az arab világban úgy, mint a nyugati embereknél. De ami a legfontosabb az egészben, hogy elmagyarázza az őrült gyilkos fanatizmust, amit egyszerűen nem lehet megérteni.


      Dr. Nicolai Sennels egy dán pszichológus, aki márkomoly kutatásokat végzett a muszlim világ egy kevéssé ismert problémájával: A muszlim beltenyészet katasztrofális eredményei, amit az első unokatestvérek közötti házasságok okoznak. Ez a gyakorlat tilos a zsidó-keresztény hagyományban, amit már Mózes idejében is büntettek,

de Mohamed követőinél már folyik 50 nemzedék óta (1400 éve) a muzulmán világban.

     Ez a beltenyésztési gyakorlat soha nem szűnik meg a muszlim világban, hiszen Mohamed a végső példa és a hatóságok hajthatatlanok minden ilyen kérdésben, beleértve a házasságot is.
 A hatalmas beltenyészet a muszlim génállományban gyakorlatilag visszafordíthatatlan károkat tett, kiemelten az intelligenciában, a józan gondolkodásban, és az egészségben.
Dr. Sennels szerint az összes muszlim közel fele a világon beltenyésztett.

Pakisztánban a számok azt mutatják, hogy megközelítően 70%.

 

      Még Angliában is a bevándorlóknak közel fele az első unokatestvérével köt házasságot.

Dániában a pakisztáni bevándorlók mintegy 40%-a beltenyésztett.


A számok egyaránt elborzasztóak más fontos muszlim országokban is:


67% Szaúd-Arábiában;
64% Jordániában és Kuvaitban;
63% Szudánban;
60% Irakban; és
54% az Egesült Arab Emírségekben és Katarban


A BBC szerint a pakisztáni muszlim ihletésű beltenyészetazon valószínűsége, hogy egy gyermek recesszív genetikai rendellenességekkel születik, 13X nagyobb, mint egy brit családban. Ugyanakkor míg az Egyesült Királyságban a pakisztániak felelősek 3%-ban a genetikailag hibás születésekért, Pakisztánban 33% ez az arány.


A kockázat az úgynevezett autoszomális recrecesszív betegségek, mint például a cisztás fibrózis és gerincvelői izomsorvadásban 18-szor magasabb, és a halálozási kockázat miatti fejlődési rendellenességek is 10-szeresek.

 

      A beltenyésztés másik negatív következménye, hogy 100%-kal nőtt a kockázata a halvaszületéseknek és 50% -kal nőtt a lehetősége, hogy a gyermek meghal a szülés alatt.Csökkenti a szellemi kapacitást is a muszlim házasság-minta.
       Dr. Sennels szerint a kutatások azt mutatják, hogy a gyerekek a vérségi házasságok miatt elveszítenek 10-16 IQ pontot, és a szociális képességek fejlesztése is jóval lassabb a beltenyésztett babáknál. Annak kockázatát, hogy az IQ-ja alacsonyabb lesz mint 70, (a hivatalos demarkációs szint miatt a minősítés “retardált”), elképesztően (400%) megnöveli az unokatestvérek közötti házasság. (Hasonló hatások figyelhetők meg a fáraó dinasztiáknál az ókori Egyiptomban és a brit királyi családnál, ahol a beltenyészet volt a norma egy jelentős időszakban.)

Dániában a nem-nyugati bevándorlóknak több mint 300% -kal nagyobb valószínűséggel nem sikerül a szükséges intelligencia tesztjük a dán hadseregbe való bejutáshoz.

       Dr. Sennels azt mondja, hogy “a tudásképesség és az absztrakt gondolkodás egyszerűen alacsonyabb az iszlám világban.”


Rámutat arra, hogy az arab világ mindössze 330 könyvet fordít le minden évben. Ez mintegy 20%-a annak, amit csak Görögországban fordítanak le.

Az elmúlt 1200 éves Iszlám csak 100.000 könyvet fordított le arabra, ugyanannyit, mint Spanyolország egyetlen év alatt.


 10 török közül 7 még csak nem is olvasott egy könyvet sem.


     Dr. Sennels rámutat a nehézségekre, hogy miért nem sikeresek a muzulmánok a Nyugaton: “Az alacsonyabb IQ együtt a vallással, amely elítéli a kritikus gondolkodást, biztosan megnehezíti,v hogy sok muszlim sikeres legyen a mi high-tech tudásalapú társadalmunkban.

 

” Csak kilenc muszlim volt, aki valaha Nobel-díjat nyert, és öt olyan volt aki Nobel-békedíjat.”

 

     A Nature magazin szerint a muszlim országokbanmindössze 10% -át hozzák létre a világ tudományos kutatásainak. (mért cikkek egymillió lakosra vetítve).

Dániában (Dr. Sennels hazájában) a muszlim gyermekek nagymértékben felülreprezentáltak a gyermekek körében a sajátos nevelési igény tekintetében.

     Egyharmaduk (33%) a költséges dán iskolák által biztosított gyógypedagógiai szolgáltatást veszi igénybe; =1% -70% a testi fogyatékos muzulmán gyermekek száma Koppenhágában.
Tanulási képességük súlyosan érintett. A vizsgálatok kimutatták, hogy az iskolás arab gyermekek szüleinek 64%-a még 10 év után is írástudatlan.


      A bevándorló muszlim diákok lemorzsolódása a dán középiskolákban kétszer akkora, mint a bennszülötteké.A mentális betegségek is egy végterméke a belterjes házasságoknak. Minél közelebb van a vérrokonság relatíve annál nagyobb a kockázata a skizofrén betegségeknek. A fokozott téboly lehet a magyarázata, hogy Dánia legnagyobb kórházában a klinikailag őrült bűnözők 40%-a bevándorlói háttérrel rendelkezik.

     Az USA sem mentes ettől. Dr. Sennels szerint, “Egy tanulmány alapján 300.000 amerikainál azt mutatják ki, hogy a muszlimok többsége az USA-ban alacsonyabb jövedelmű, kevésbé képzett, és rosszabb a munkahelye, mint a lakosság egészénél.”


Dr. Sennels arra a következtetésre jut:

“Nincs kétség afelől, hogy a széles körben elterjedt hagyományos első unokatestvérek házassága a muzulmánok között ártott a génállománynak. Mivel a muszlim vallásban tiltják a nem-muszlimok közötti házasságot, az megakadályozza, hogy friss genetikai anyag kerüljön a lakosság körébe. A génállomány genetikájának okozott kárt a Próféta tette, amikor az első unokatestvérével kötött házasságot 1400 évvel ezelőtt. Ennek elsöprő közvetlen és közvetett emberi és társadalmi következményei lehetnek. “


A lényeg: az iszlám nem egyszerűen egy jóindulatú és erkölcsileg egyenértékű alternatívája a zsidó-keresztény hagyománynak.
      Ahogy Dr. Sennels rámutat, az első és a legnagyobb áldozatok maguk az iszlám muzulmánok.Egyszerű keresztényi kötelesség, és a józan ész diktálta szükség, hogy megvédjük a nyugati civilizációt a pusztító iszlámmal szemben, és megállítsuk ennek a sötét és veszélyes vallásnak a terjedését .Ezeket a súlyos szociális terheket is figyelembe kell venni, amikor létrehozzák az államok politikáját és az iszlám országokból való bevándorlással kapcsolatos intézkedéseket.

KÉRJÜK KÜLDD EL MÁSOKNAK IS!

Címkék: Publicisztika
2017.09.18.

Ez egyszerűen zseniális! Ehhez nem lehet semmit hozzátenni!

Nyomtáv:

Az amerikai vonatok nyomtávja (a sínek közötti távolság) pontosan143,5 cm (4 láb és 8,5 inch). De vajon mi az oka annak, hogy ezt a távolság pont ekkora lett? Mi olyan vonzó ebben a számban?

A válasz meglehetősen egyszerű és könnyen kitalálható: az USA-beli nyomtáv pontosan megegyezik az Angliában használatos nyomtávval, mivel az első vonatokat angliai bevándorlók kezdték építeni az Újvilágban.

Na jó, de ettől a kérdés még kérdés marad. Most azt kell megválaszolnunk, hogy Angliában miért lett 143,5 cm a nyomtáv.

Azért, mert az első vonatokat Angliában azon tervek és sablonok szerint készítették, amelyeket a hintók és kocsik gyártására is
használtak. Így hát felmerül a kérdés, hogy a hintók és kocsik nyomtávja miért lett pont 143,5 cm?

A válasz megint nagyon logikus: ha más lett volna a nyomtáv, akkor ezek a járgányok nagyon hamar tönkrementek volna az angliai
kőutakon, mivel azokban, pont ilyen távolságra, volt két vájat, melyeket a régebben ott járt kocsik vájtak ki.

Nem meglepő azonban, hogy az Angliában található kőutakat, szinte egytől egyig, az ókori Róma építtette. A kőutakba vájt vájatokat, pedig az első római kocsik és harci szekerek vájták. Már az ókori rómaiak is szabványok szerint építették az utakat és a harci szekereket, ezért aztán mind ugyanakkora lett, ami a vájatok távolságának egyformaságát is maga után vonta. A vájatok aztán évszázadokon keresztül kényszerítették az utókor járműtervezőit az ősi szabvány betartására.A tanulság tehát, hogy ezek után, ha azt kérdezed, hogy ki a fene rittyentette ezt vagy azt a számot (pl. 143,5 cm), még az is lehet,
hogy pont rátapintottál a valóságra: a római kocsik távolsága ugyanis pont azért lett akkora amekkora, hogy két ló hátsója kényelmesen elférjen egymás mellett a kocsi előtt.

Megvan tehát a válasz! Római lovak fara szülte ezt a különleges számot.

Ha pedig már eléggé izgalomba jöttél attól, hogy birtokába jutottál a modern világ egyik nagy titkának, még egy adalék. Bizonyára láttad már azt a két vastag rakétát az amerikai űrrepülők oldalán, felszállás közben. A nevük Solid Rocket Boosters - SRB.

Ez a két rakéta hajtja fel az űrbe az űrhajót. A rakétákat a Utahi "THIOKOL" gyárban gyártják és tervezői sokkal, de sokkal vastagabbra szerették volna csinálni. A probléma csupán az volt, hogy a rakétákat vonaton kellett a kilövőállomásra szállítani. A vonat pályája néhány olyan szűk alagúton keresztül vezet, hogy a sínek épphogy elférnek benne. Ezért aztán a rakéta sem lehetett szélesebb, mint a nyomtáv.

Így esett meg, hogy a világ egyik legfejlettebb technológiájával gyártott rakétájának a szélességét két római ló seggének egymástól való távolsága határozta meg.

Címkék: Publicisztika
2017.09.18.

Címkék: Publicisztika
2017.09.18.

...éppen ezért ezt sem fogják meghallani és megfogadni a gazemberek, akiknek igazán szól.

Címkék: Publicisztika
2017.09.17.

Tessék, már megint:

 

„HÖHENKIRCHEN-SIEGERTSBRUNN, 13:58

A brutális eset péntek este történt Bajorországban, München közelében.

A német rendőrség beszámolója szerint a lányt egy menekültszálló előtt állította meg egy társaság, miközben a lány a vasútállomásra tartott.

Egy 27 éves és egy 17 éves afgán megerőszakolta a lányt, egy 18 éves, szintén afgán migráns pedig meg akarta erőszakolni, azonban a harmadik erőszakra már nem került sor, mert egy járókelő megzavarta a tetteseket.

A rendőrség nagy erőkkel kezdte keresni a bandát, még egy helikoptert is bevetettek. Az akció sikerrel járt, még a közelben elfogták mind a három afgánt.

A fiatal lány olyan mértékű sérüléseket szenvedett, hogy az ambulancián kezelik — írja a Kronen Zeitung.” (888)

Tényleg nem fogja fel senki, hogy csak gyűlik, gyűlik a tehetetlen düh, az elfojtott indulat, a ki nem mondott, mert ki nem mondható fájdalom, és előbb-utóbb mindez robbanni fog?

És akkor majd, a borzalom után, elő kell venni az összes nyomorult, aljas gazembert, az összes nyugati vezetőt, akik lehetővé tették, hogy ezek az állatok egyáltalán itt lehessenek.

Mert ők a főbűnösök!

Címkék: Publicisztika
2017.09.17.

A tomboló, határokat nem ismerő nyugati demokrácia és jogállam újabb csodálatos megnyilvánulása:

 

„A külföldi magyar vagyon lefoglalásáról álmodoznak német "szakértők"

Magyarország álláspontja már kezdetektől egyértelmű volt a migráció kérdéskörét illetően: sem a kötelező betelepítési kvóta, sem a felelőtlen, ellenőrizetlen, illegális határátlépést nem támogatta  a kormány. Mindez Brüsszel és Berlin, valamint a liberális, haladónak csúfolt média ellenszenvét is kiváltotta.

A Die Welt, a mindennapos gyűlöleten túl, most már konkrét, Magyarország ellenes lépésekről is hírt ad. Ha nem fogadjuk el az EB határozatát, és nem telepítünk be migránsokat az országba, akkor megtorlásként a külföldi magyar állami vagyont is lefoglalnák. Az EU ezen döntése példa nélküli az Unió történetében.

Olyan, külföldi magyar ingatlanokat vennének zár alá, mint például nagykövetségi épületek, külföldi magyar egyetemek, templomok stb.

A lap által megszólaltatott Stefan Lorenzmeier Európa-jog szakértő szerint:

jogilag egy ilyen intézkedés megengedhető lenne, ha Magyarország továbbra is elutasítja, hogy az Európa Bíróság döntését elismerje.”

A szokatlan és Magyarország szuverenitását sértő ötlet gazdája Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter volt, jegyzi meg a FAZ.”

Ezekkel, de most komolyan, ezekkel kellene bármiről beszélni, ezekkel kéne megállapodni, egyezkedni, tárgyalni, ezekkel a kibaszott jakobinus meg bolsevik gazemberekkel? Ugyan már!

Címkék: Publicisztika
2017.09.13.

Tessék választani: vagy igaza van, vagy ponyvaregényes kéztartással, nagyon közelről, és arcba. A kaliber ne legyen kicsi!

Címkék: Publicisztika

Ezeket a cikkeket olvastad már?