Publicisztikák

Tovább

Útileírások

Tovább
2015.10.04.

„Minden menekültet visszatoloncolnának az Égei-tengerről 

A Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung értesülései szerint az Európai Bizottság és Törökország tervet dolgoztak ki az Égei-tenger lezárásáról. Az elképzelés szerint a török és görög parti őrség az uniós határvédelmi ügynökség a Frontex irányításával teljes egészében lezárja a két ország tengeri határát,

minden menekültet, akit a tengeren fognak el, visszatoloncolnak Törökországba.

A tervről az EB vezetője, Jean-Claude Juncker szorosan egyeztetett Angela Merkel német kancellárral és Francois Hollande francia elnökkel. Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn látogat Brüsszelbe, hogy megvitassa a tervet – Brüsszelben azt remélik, hogy meg is állapodhatnak, és minél hamarabb meg is valósítják a tervet.

Angela Merkel egy szombati nyilatkozatában kiemelte, hogy a menekültválság globális kihívás, amellyel csak az EU részvételével lehet megbirkózni. Az európai “komponens” azt jelenti hogy “megvédjük külső határainkat”, méghozzá “közösen”, és ezzel “rendezetté tesszük a bevándorlást”. (Via MTI, 444.hu) 

Nahát! Micsoda váratlan fordulat! „Orbanizálódik” egész Európa? Vagyis megjön lassan mindenkinek a józan esze? Csak azt nem tudom, a sok liberális fasz ezek után majd hova jár tüntetni? Egyenesen Törökországba? Vagy a Bundestaghoz? Netán Juncker bácsi nyaralójához?

Addig, ameddig eldöntitek, egy áthidaló megoldás: szépen ereszkedjetek térdre, és csókoljátok meg a seggünket… 

Címkék: Publicisztika
2015.10.04.

Az alábbi szöveget emailen kaptam. Volt hozzá körítésként egy rakás jobbikos duma, azzal nem foglalkoztam, de a Koránban található írások és üzenetek felkeltették érdeklődésemet, ezért az írásnak ezt a részét változtatás nélkül közzé teszem. Kérem, ha egy szakértő olvassa, tegye meg, hogy kommentálja, már csak a tisztánlátás végett is.

Köszönöm!

És akkor a Koránra vonatkozó részek:  

1./

A Korán legfőbb, aktualis  parancsa a bevándorlással

való hódítás! 

Bevándorlással hódítsátok meg a területeket. Az iszlám jogot a shariját (sariát) vezessétek be mindenütt. Ha háborút viselnek ellenetek akkor ezt a háborút a bevándorlás által helyezzétek át az ő (vagyis zsidók és keresztények, mások) területeikre. Szaporodjatok gyorsabban náluk, így uralmatok alá hajtjátok majd őket. 

A szent dzsihádot csak az iszlám képes megnyerni és ez egy világban zajló hosszú küzdelem, amely az iszlám teljes győzelmével érhet csak véget.Minden más vallást irtsatok ki és szüntessetek meg. 

A hitetleneket (ateisták, mások) egyszerűen ki kell irtani.

Ideiglenesen csak a könyvek népeihez (keresztények, zsidók) legyetek irgalmasok. A végén őket is ki kell irtani, amikor már mások nem maradnak.Ez a mai iszlám  cél és útmutatás a világ meghódítására,amely  veszélyesebb a nácizmusnál és kommunizmusnál.A paniszlámizmus tehát a világ meghódítására készül.

A paniszlámizmus tehát a bevándorláson /!/  keresztül valósítja meg kitűzött céljait. A türelemnek tehát semmi értelme a mohamedán fenevaddal szemben.

Mivel egyre világosabbá válik, hogy maradék hazánkat és tágabb értelemben vett életterünket, Európát a mohamedánok  szemelték ki a maguk számára, így egyre fontosabb napjainkban,hogy a mohamedán beözönlés  ellen is felvértezzük magunkat.  Egy percre sem feledhetjük  ezért Zrínyi Miklóst. Az török áfium ellen való orvosságban ránk hagyott szellemi útravalójának  értékálló esszenciáját, miszerint az engedelmességnek és a türelemnek semmi értelme a "török" fenevaddal szemben, a hősiességnek viszont annál inkább.

Ez maga a Szent László-i látomás!

Fotó: OSZK

E mondatok aktuális figyelmeztetéssé  váltak számunkra .Ezt a magyarországi ( debreceni ) helyzet is megerősítette. Mindenki láthatta, hogy  ugyanaz játszódik le Debrecenben, a Sámsoni úton, mint ami nagy mértékben, nap mint nap zajlik például a norvégiai Oslóban, a svédországi Malmőben, a franciaországi Marseille-ben, a németországi Berlinben, a dániai Koppenhágában, az angliai Londonban, az USA-beli Michigan állam Dearborn nevű városában, vagy az ausztráliai Sydney-ben:bevándorló vagy menekült muszlimok belekötnek a helyi emberekbe, zaklatják a helyi kereskedőket, és molesztálják a helyi nőket és lányokat.A  debreceni Sámsoni út „NO-GO ZONE” lett, azaz olyan zóna, ahova a helyi magyar emberek nem szívesen mennek be, nem is mernek, jobban mondva nem is engedik be őket. Aki mégis bemer közzéjük menni, az a személy az életével játszik. 

2./

Ez pedig Allah ( Isten ) szent akarata! 

A Korán, azaz a muszlimok szent könyve nem egy egyszerű könyv, hanem maga Allah (Isten) szava tökéletes formában, ahogyan azt Dzsibril (Gábriel) arkangyal elvitte Mohamed prófétának, az iszlám alapítójának, látomások formájában. (A budapesti Hősök terén Gábriel emeli magasba a Magyar Szent Koronát és a kettős keresztet. )

Éppen ezért a Koránt megváltoztatni vagy átértékelni nem lehet - ami abban áll, az Allah (Isten) szava, tehát úgy helyes, ahogy van.

A Korán 3.5 szerint az iszlám a tökéletes vallás.  A Korán 33.21 szerint Allah küldötte (Mohamed próféta) példakép. Amit ő tett, az helyes, és a muszlimoknak követniük kell az ő példamutató cselekedeteit.Ezeket az ismérveket kell szem előtt tartani, mielőtt bárki megpróbálna ideologizálni, hogy a VII. században keletkezett előírásokat már nem kell figyelembe venni, mert azok az idők elmúltak. Szó sincs erről - ezek az előírások ugyanannyira hatályosak és kötelezőek ma, mint ezernégyszáz éve.A muszlimok a legjobbak; a nem muszlimok hitványak  A Korán 3.11 szerint a muszlimok, azaz Mohamed próféta követői a legjobbak a népek közül.

A Korán 98.6 szerint azok, akik nem hisznek az iszlámban, a Koránban és Mohamed prófétában, ide értve még a Könyv népeit is (azaz a zsidókat és a keresztényeket is), a pokol tüzére jutnak.

Akik nem hisznek az iszlámban, a Koránban és Mohamed prófétában, azok a leghitványabb teremtmények.

A Korán 48.29 szerint Mohamed próféta Allah követe, és azok, akik vele vannak, keményen bánnak a hitetlenekkel (a nem muszlimokkal), viszont irgalmasak egymással (a muszlimokkal) szemben.  Azért nem alkalmazkodnak, mert meg vannak győződve arról, hogy ők a felsőbbrendűek, mindenki más pedig alsóbbrendű.

Soha nem is fognak alkalmazkodni, amint azt számos nyugat-európai, kanadai, amerikai és ausztráliai példa is alátámasztja.

Dzsihád kombinált, azaz nyílt és fedett háború az iszlám győzelméért. A dzsihád szó eredeti jelentése küzdelem. A Koránban a jelentése harc, háború azért, hogy a világ minden országa muszlim országgá váljon.A Korán 9.29 szerint a hívőknek (a muszlimoknak) harcolniuk kell azok ellen, akik nem hisznek Allahban, vagy a Végítélet Napjában; vagy akik nem tiltják azt, amit Allah vagy Mohamed próféta megtiltott; vagy akik nem hisznek az igaz vallásban (az iszlámban), még a Könyv népei (azaz a zsidók és a keresztények) ellen is, egészen addig, amíg azok alávetettségbe nem esnek, alázatosan nem fizetik a dzsizját (a hűségadót a muszlimok részére), és át nem érzik alávetett helyzetüket. 

A muszlimok szerint, egy keresztény vagy zsidó az alábbi három lehetőség közül választhat:

a./. áttér az iszlámra

b./. fizeti a dzsizját,( hűségadót ) és alávetett, másodrendű állampol-

        gárként ként él

c./meghal 

Ha valaki azonban nem a Könyv népei közül való (azaz nem zsidó és nem keresztény), akkor  csak két választása van:

a./ felveszi az iszlám vallást

b./meghal 

Ha a muszlimok erősek, akkor a dzsihádot erővel, nyílt módon kell végrehajtaniuk. Ha a muszlimok gyengék,akkor megtévesztéssel, szaporodással, és egyéb fedett módon kell küzdeniük addig, amíg eléggé meg nem erősödnek ahhoz, hogy nyílt harcban győzzenek. Éppen ezért értelmezhetetlen az a nyugatiak körében elterjedt, hímező-hámozó liberális kifejezés, hogy van "szélsőséges" muszlim, meg van "mérsékelt" muszlim.  Szó sincs erről. Mindkettő ugyanazt a cél akarja elérni, csak más eszközökkel: az egyik ordítva és fegyvert rázva, a másik mosolyogva és alattomosan. 

Dzsizja a nem muszlimok hűségadója a muszlimok részére.: A nem muszlimok által, a muszlimok részére fizetett hűségadó, mellyel a nem muszlimok elismerik alávetettségüket (lásd Korán 9.29). Amikor egy muszlim elveszi egy debreceni kereskedő áruját, vagy felveszi a segélyt, miközben a szabadságjogok ellen kampányol, és szidja a befogadó országot, akkor tulajdonképpen beszedi a dzsizját.

Dhimmi , az alávetett, másodrendű személy. A dhimmi olyan nem muszlim személy, aki addig, amíg nem kritizálja a muszlimokat, elfogadja alávetettségét, és fizeti a hűségadót, életben maradhat. Ha ezeket megszegi, bármi megtehető vele. A muszlim és a dhimmi viszonya hasonló, mint a maffia és a boltos viszonya. Ameddig ez utóbbi hallgat, engedelmeskedik, és fizet az előbbinek, addig éldegélhet. Ellenben ha makacskodik, baja lesz.

Takija (megtévesztés) alkalmazása. A Korán 3.28 szerint a hívők (a muszlimok) ne keressék a barátságot a hitetlenekkel (a nem muszlimokkal), kivéve, ha veszély fenyegeti őket azok által.

Abu Darda, Mohamed próféta harcostársa ezt így fogalmazta meg:

"A hitetlenek (nem muszlimok) arcába mosolygunk, miközben a szívünk átkozza őket".

A nők másodrendűek és ostobák. A Korán 2.223 szerint a feleség egy szántóföld, akit a férj akkor és úgy "szánthat fel", ahogyan akar. A gyengébbek kedvéért ez azt jelenti, hogy nem kell a feleség beleegyezése a szexhez.

A Korán 3.43 szerint a feleség feladata az engedelmesség mind a férjnek, mind Allahnak. Azokat a nőket, akik lázadoznak, először megfeddéssel, majd az ágyból való kivetéssel, végül - ha még mindig makacskodnak - veréssel kell a helyes irányba állítani.

A Korán 2.282 szerint két női tanú egyenlő egy férfi tanúval.

Ezt egészíti ki Bukhari 1.6.301, mely szerint Mohamed próféta azt mondta nők egy csoportjának, hogy adakozzanak, különben a pokol tüzére kerülnek. Amikor a nők megkérdezték, hogy miért, a próféta azt felelte, hogy azért, mert a nők szellemileg fogyatékosak (ostobák), hiszen csak két nő vallomása egyenlő egy férfi vallomásával; vallásilag pedig azért fogyatékosak, mert egy nő se nem imádkozhat, se nem böjtölhet menzesz idején. 

A nemi erőszak akkor az, ha négy tanú bizonyítja. A Korán 24.13 szerint az, aki nemi erőszakot állít, de nem hoz magával négy tanút, az hazudik. Ha tehát nincs négy tanú, akkor nem erőszak történt, hanem paráznaság, vagy házasságtörés. A parázna büntetése a Korán 24.2 alapján száz ostorcsapás. A házasságtörő büntetése halálra kövezés, ami nem a Koránban szerepel, hanem Mohamed próféta példamutatása alapján (pl. Hadith Muslim 17:4192 vagy Bukhari 9.83.37) végrehajtott halálbüntetés.Ezért mernek a muszlimok debreceni lányokat és asszonyokat molesztálni, mert hozzá vannak szokva, hogy négy tanú hiányában, a nőt fogják megbüntetni.

A szexrabszolgaság törvényes.  A Korán 4.24 szerint egy muszlim férfi számára tilos egy férjezett nőhöz való közeledés, kivéve azokat, akiket a jobb keze birtokol. Ez utóbbi esetben olyan nőkről van szó, akiket portyázás vagy csata során zsákmányolt, vagy rabszolgavásáron vett. Ha például egy muszlim férfi egy zsidó, keresztény, hindu, pogány stb. nőt zsákmányol, akkor annak a nőnek a házassága automatikusan megszűnik, és a muszlim férfi rabszolganője lesz.

A pedofília törvényes. A Korán 65.4 szerint, válás előtt, három hónapi szexmentesség vonatkozik azokra a nőkre, akik már menstruálnak, valamint ugyancsak három hónap azokra a lányokra, akiknek még nem jött meg a menzeszük. Az első eset még logikusnak is tűnik, hiszen egy gyors válás és újra férjhez menetel esetén nem lenne egyértelmű, hogy ki az apa.De mi van azokkal a lányokkal, akiknek még nem volt menzeszük? Náluk miért kell ugyanúgy három hónapot várni? Azért, mert velük is lehet nemi életet élni, és hát lehet, hogy egyik-másik előbb érik.A Mohamed próféta cselekedeteiről szóló Bukhari 7.62.88-ban az áll, hogy a próféta (aki egyébként akkor kb. 50 éves volt) házasságra lépett a 6 éves Aishával, majd amikor a lány 9 éves lett, elhálták a házasságot. Ez a gyengébbek kedvéért azt jelenti, hogy a javakorabeli Mohamed egy kislánnyal közösült.

A rágalmazás nem az, mint nálunk.Nálunk a rágalmazás azt jelenti, amikor valaki egy személyről hazugságot állít. Ezzel ellentétben, "Az utazó támasza, és a hit követőjének eszközei" (Umdat as-Salik wa 'Uddat an-Nasik) c. iszlám jogi útmutatás r2.2 bekezdése szerint a rágalmazás az, amikor valaki olyasmit mond egy személyről, ami annak a személynek nem tetszene (vagyis az a személy nem akarná, hogy kitudódjon).Például igaz, hogy a Korán a muszlimokat a nem muszlimok elleni harcra buzdítja, egészen addig, amíg a muszlimok győznek, és a nem muszlimok áttérnek, megalázkodnak és fizetnek, vagy meghalnak? Igen. Például igaz, hogy a Korán tiltja a muszlimok barátkozását a nem muszlimokkal, kivéve, ha azt megtévesztésből teszik? Igen.

Például igaz, hogy a felnőtt Mohamed próféta egy kislánnyal közösült? Igen. Mindez azonban az iszlám felfogás szerint rágalmazás, mert ezek az állítások ugyan igazak, de ezeket hitetleneknek (nem muszlimoknak) kimondaniuk nem szabad.

Lerontás; felülírás !!!!   A Korán 2.106 szerint egy korábbi kinyilatkozást egy későbbi kinyilatkozás leronthat, azaz felülírhat.

A muszlimok szeretik a tudatlan nyugatiak elé tárni a Korán 2.256-ot, mely szerint a vallásban nincs kényszerítés, azt sugallva, hogy az iszlám a türelem vallása.  Ez nem más, mint takija (megtévesztés), ugyanis azt "elfelejtik" elmondani, hogy a 2.256-ot más részek, pl. a Korán 9.5, vagy a dzsihádra felhívó Korán 9.29 lerontotta, azaz felülírta !!!

Címkék: Publicisztika
2015.10.04.

Címkék: Publicisztika
2015.10.04.

„Háborús bűncselekmény lehet a kunduzi kórház lebombázása

“Megbocsáthatatlan” és talán még bűncselekmény is volt a kunduzi kórház elleni amerikai légicsapás, jelentette ki Zeid Raád al-Huszein herceg, az ENSZ emberi jogi főbiztosa. A kórházat ért légicsapásban 19-en vesztették életüket, köztük az Orvosok Határok Nélkül (MSF) 12 munkatársa is. A 37 sérült között is 19 MSF-alkalmazott van, a maradék 18 sérült vagy ápolt, vagy ápoló.

Al-Huszein herceg szerint “amennyiben a bíróság megállapítja, hogy szándékos volt, a kórház elleni légicsapás háborús bűncselekménynek minősülhet”. Az MSF elnöke, Meinie Nicolai szerint a támadás “visszataszító és súlyos megsértése az emberiességi jognak”. Az eset nyilvános kivizsgálását követelte, szerinte “a szörnyű veszteséget nem lehet egyszerűen járulékos kárként leírni”.

Fotó: Reuters

Az MSF munkatársai állítják, hogy kétségbeesetten hívogatták a NATO-t és a Pentagont, miközben majd egy órán át hullottak a bombák a kórházukra a városban, amit a héten foglaltak el a tálibok.

Az Egyesült Államok hadügyminisztere, Ash Carter “tragikusnak” nevezte a történteket. Annyit elismert, hogy a közelben amerikai csapatok is tevékenykedtek.”Miközben próbáljuk kideríteni, hogy pontosan mi is történt, szeretném részvétemet nyilvánítani minden érintettnek” – mondta.

A hivatalos amerikai álláspont szerint az amerikaiak vezette koalíció a Kunduzban harcoló kormányerők támogatására indított légicsapást, “a csapatokat fenyegető személyek” ellen. “Ez a csapás okozhatott járulékos károkat a kórházban, de az esetet még vizsgáljuk” – írta a szövetséges parancsnokság. Az afgán elnöki hivatal közleménye szerint az amerikai vezetésű csapatok afganisztáni parancsnoka, John Campbell bocsánatot kért a történtekért.” (Via al-Jazeera, 444.hu) 

Emlékeznek még, amikor a magyar légierő két Gripen vadászgépe egymás után meghibásodott? Az egyik májusban, Csehországban túlfutott a leszállópályán, a másik egy hónappal később a levegőben meghibásodott. A pilóták mindkét esetben katapultáltak.

Emlékeznek mi volt akkor?

A hazai sajtó tornából felmentett, nyáladzó kis pöcsei egymás után csaptak fel katonai és repülési szakértőnek, és boldogan tették fel a kérdést: Úristen, milyen állapotban van a magyar légierő?

Valaki most is megkérdezhetné ugyanezt: Úristen, milyen állapotban van az Egyesült Államok légiereje, és úgy egyáltalán a hadvezetése, ha képesek egy betegekkel és egy nemzetközi orvos brigáddal teli kórházat lebombázni?

Mit is olvashatunk a hírben? „Az MSF munkatársai állítják, hogy kétségbeesetten hívogatták a NATO-t és a Pentagont, miközben majd egy órán át hullottak a bombák a kórházukra a városban, amit a héten foglaltak el a tálibok.”

Így. És akkor most hunyják be a szemüket, vegyenek egy mély lélegzetet, és próbálják meg elképzelni, mi lenne most, ha történetesen orosz vadászgépek bombáztak volna egy órán keresztül egy kórházat, és meghalt volna 12 orvos, stb.,stb.

El tudják képzelni?

Segítek: akkor bizony már összeült volna az ENSZ Biztonsági Tanácsa, az amerikai elnök kissé oldalra fordított fejjel beszélne a Fehér Ház kertjében „láthatóan feldúlt állapotban”, és azt mondaná, hogy ez tűrhetetlen, továbbá további és még újabb szankciókat követelne Oroszország ellen; ehhez gyorsan csatlakozna aztán mindenki, és mindenki kissé oldalra fordított fejjel beszélne a saját kis szemétdombján. A sajtó pedig, ó, a sajtó, az bizony fuldokolna a felháborodástól, Putyin rohadt diktatúrájáról értekezne, és minden ilyesmi, amiben ezek jók.

Most nem lesz semmi ilyesmi. Még csak hasonló sem.

Az ügy nagyjából egy hét alatt el lesz felejtve.

S persze, ha csak legyintünk erre az egészre, mondván, úgysincs mit tenni, akkor minden így is marad, és akkor az Egyesült Államok, ez a lator állam tényleg mindig azt fog csinálni, amit csak akar.

Ezen kívül tudják min gondolkodjanak még el? Azon, hogy kinek jött kapóra és kinek az érdekeit szolgálta a maláj gép lelövése Ukrajna felett. Vagy kinek jött annak idején nagyon is jól a Kaczynskiéket szállító gép lezuhanása Oroszország felett.

Segítek egy kicsit: az oroszoknak mindkét eset annyira hiányzott, mint üveges tótnak a hanyatt esés… 

Címkék: Publicisztika
2015.10.02.

Címkék: Publicisztika
2015.09.30.

„A norvég tömeggyilkos, ha kell, belehal az éhségsztrájkba

A norvég tömeggyilkos, Ander Breivik éhségsztrájkba kezdett, mert embertelen körülmények között tartják fogva börtönében. Ha kell, éhen is hal, mert már nem bírja tovább, írja a The Local.no.

Breivik a svéd és norvég sajtónak írt nyílt levelet, amelyben arról panaszkodik, hogy szeptemberben már kétszer is magánzárkát kapott, amit naponta csak egy órára hagyhatott el.

Arra is panaszkodik, hogy a börtön személyzete is egyre kevesebbet kommunikál vele, azt is csak egy ajtónyíláson keresztül teszik meg vele. Az sem tetszik neki, hogy ilyen körülmények között nem tudja folytatni politikai tanulmányait.

A 2011-ben 73 embert megölő Breivik 21 éves börtönbüntetést kapott.” (Index) 

Nem lehetne segíteni neki? Vascsővel, méreginjekcióval, bitóval, villamos székkel?

A puszta tény, hogy ez a rohadt állat életben van, és a „jogaiért” éhségsztrájkol jelzi, Európa végképp eltévedt. A bevándorlók korlátlan befogadása és Breivik életben hagyása: nincs civilizáció, amely képes így fennmaradni. Tragédia…

Címkék: Publicisztika
2015.09.29.

Címkék: Publicisztika
2015.09.29.

„Bayer Zsolt akár 25 ezer szíriai menekültet is befogadna

Bayer Zsolt hatalmasabbnál hatalmasabbat húz minden, migrációval foglalkozó publicisztikájában, jelenjen meg az akár a Magyar Hírlapban, akár a szerző blogján. Ezeknek az írásoknak a többségét olyan delejezően erős harag hatja át, hogy ha Bayer csak állatoknak nevezi bennük a bevándorlókat, akkor azok még olcsón megúszták.

Az ötös számú párttagkönyv tulajdonosa azonban élőben messze nem ennyire szélsőséges. Erről meg is győződhetett az a néhány tucat ember, akik elmentek hétfőn este az újpesti városháza alatti pincébe, meghallgatni Bayer és Zsohár Zsuzsanna, a Migration Aid szóvivője közti beszélgetést. Az eseményt a Fiatalok Újpestért nevű szervezet hozta össze, és bár a közönségben valóban lehetett látni 5-6 30 év alatti személyt, de a legtöbb fej a helyiségben azért már őszbe csavarodott.

Nemcsak ezért lejtett egy kicsit Bayer felé a pálya, hanem a moderátor miatt is. Ő már a második kérdésnél nem tudta tovább titkolni, hogy igazából mi a véleménye a migránsválságról, és a beszélgetésen többször is leállt vitatkozni Zsohár Zsuzsannával, míg Bayer megállapításaira leginkább csak helyeselt. A helyzet odáig fajult, hogy két alkalommal Bayer Zsoltnak kellett tompítania a moderátor szavain, és helyretenni a nagyon irányított kérdéseit.

A beszélgetés elején Zsohár beszélt arról, hogy a migráció fontos téma, ez látszik abból is, hogy szinte mindenkinek van véleménye róla. Viszont pont ezért nagyon megosztó is a kérdés, de a szóvivő reméli, hogy egyszer azért lesz valamilyen konszenzus ezt illetően a magyar társadalomban.

Bayer szerint viszont egyáltalán nem megosztott a közvélemény, egyszerűen arról van szó, hogy a mainstream média és a nyugati politikai elit szembemegy a közvéleménnyel.

Szerinte, ha EU-s népszavazást tartanának a bevándorlásról, 70 és 30 százalék körül lenne a migránsok hazaküldését és befogadásukat pártolók aránya.

Arról, hogy menekültek vagy bevándorlók érkeznek-e Magyarországra, Bayer azt mondta, hogy ugyan mélységesen tiszteletreméltó annak a véleménye, aki emberiességi megfontolásból a befogadást pártolja, és menekülteknek tarja az érkezőket, de szerinte a bevándorlás nem lehetőség és nem is olyan dolog, amin ne lehetne változtatni, hanem veszély.

Előadta azt is, hogy menekült a nemzetközi jog szerint csak a hazájához legközelebb eső biztonságos országban lehet valaki (ez a szíriaiak esetében Törökország, Libanon vagy Jordánia), de amint eljön ebből az országból, gazdasági bevándorlóvá válik. Ez amúgy nem így van, a nemzetközi jog mindenhol menekültnek tekinti azt, aki egy országban már szabályosan menekültstátuszt szerzett, Zsohár Zsuzsanna ezt ki is javította.

Bayer szerint viszont <>

Bayer szerint a kialakult helyzetért az Egyesült Államok és az EU meggondolatlan külpolitikája felelős, nem kellett volna destabilizálni Szíriát <>, és nem kellett volna megdönteni Kadhafi uralmát Líbiában. Aszad és Kadhafi ugyan nem a legjobb emberek és messze nem makulátlan demokráciákat működtettek, de a helyzet Bayer szerint jobb volt az ő stabil uralmuk alatt. Mindkét állam migrációs célország volt a saját térségében a viszonylagosan jobb életkörülmények miatt, és mind a két államban kifejezetten agresszív volt határőrizet, ez pedig elzárta a bevándorlókat Európától: Szíria Ázsia, Líbia Afrika felől.

Azzal Zsohár is egyetértett, hogy Szíria és Líbia kiesésével jóval könnyebb lett Európába jutni, de ő magyarázattal szolgálat arra is, hogy miért pont most érkeznek a migránsok. Törökországban az ENSZ által támogatott táborokban több százezer ember várt és vár most is arra, hogy a sorsa jobbra forduljon. Törökország mindenkit regisztrál, mert az ENSZ-től fejkvótát kap a táborainak üzemeltetésesre, és a regisztráció során a török hatóságok elveszik a bevándorlók útlevelét is.

A török támogatásokra szánt nemzetközi támogatás fejadagja azonban 2015-ben csökkent, így a táborokban romlani kezdtek a körülmények. Eközben az embercsempészek terjesztették a táborlakók között, hogy az EU belsejében, főleg Németországban sokkal jobb az élet, a migránsok pedig elkezdtek elszivárogni Törökországból –  az útleveleik nélkül, illegálisan. Zsohár szerint nem azért München és Berlin a legtöbb bevándorló célállomása, mert ők ezeket a városokat választották ki, hanem mert ezekbe vezetnek az európai embercsempészek bejáratott útvonalai.

A szóvivő azt mondta, hogy szerinte ez a kérdés nem is európai szintű probléma, hanem olyasmi, amire globális szinten kell megoldást találni, kezdve azzal, hogy az ENSZ által nyilvántartott 22 konfliktuszónába nem is adunk el fegyvereket, ahogy egyébként Magyarország is teszi. (Bayer erre vissza is szólt, hogy az a fegyvermennyiség, amit Magyarország konfliktuszónákba ad el, az <<lószar>>.)

Volt még szó arról, hogy míg a fejlett világban olyan fontos a biztonság, hogy a reptereken már-már túlzásokba is esünk, addig idén több százezer bevándorló haladt át több EU-tagállamon, akikről azt sem tudjuk, hogy kicsodák. A moderátor megkérdezte azt is, hogy miért katonakorú férfiak érkeznek. Erre Zsohár válaszolt is, azt mondta azért, mert a nagyobb családok azzal próbálkoznak, hogy míg a család nagyobb része hátramarad valamilyen, biztonságosnak mondható helyen, addig előreküldenek egy férfit, hogy szerezzen menekültstátuszt és kérjen családegyesítést, hogy végül mindenki kijöhessen. De a moderátor nem hagyta annyiban, visszakérdezett, hogy de ha tényleg katonakorú férfiak, és háború van a hazájukban, akkor miért nem harcolnak.

Itt már Bayernek kellett közbeszólnia, hogy azért 56-ban is magyarok százezrei vándoroltak ki, és tőlük sem kérdezte senki, hogy miért nem maradtak inkább harcolni, és ez így is van rendjén, mert minden háború értelmetlen.

Bayer szerint az 56-os magyarországi megoldás már csak azért is példaértékű, mert akkor a magyarok kimentek az osztrák táborba, és ott várták, hogy a többi állam mikor szabadít fel nekik kvótákat. A publicista szerint ezt kellene csinálniuk a mostani szíriai bevándorlóknak is.

Zsohár erre azzal vágott vissza, hogy a szíriaiak nagy része hónapokig vagy évekig volt török, jordániai vagy libanoni táborokban, várták a kvótákat, de senki nem ajánlott segítséget. Éppen ezért szerinte az lenne célravezető megoldás, ha Magyarország akár egy török táborból fogadna be 25 ezer szíriait.

Ezzel az ország megmutatná, hogy nem támogatja, hogy a migránsok maguk válasszanak országot, ahová menni akarnak, és nem támogatja az embercsempészetet sem. Sőt, Magyarország ezekben a táborokban akár válogathatna aszerint is, hogy diplomás, nyelveket beszélő és/vagy a magyarországi hiányszakmában dolgozó menekülteket fogadjon be.

És ami a legfurcsább, hogy Bayer Zsolt ezzel egyetértett.

Bayer Zsolt ezzel egyetértett.

A két vitapartner viszonylag könnyen meg tudott állapodni emellett két dologban: hogy ki kell szűrni azokat, akik nem konfliktus elől menekülnek, hanem gazdasági bevándorlók, és hogy Brüsszelben érdemes lenne tisztázni, hogy a menekültstátusz a szíriai polgárháború végéig tart.

Bayer ehhez annyit tett hozzá, hogy ha máshogy nem megy, a gazdag országoknak rendet kell tenniük a konfliktuszónákban, és hogy különösen fontos, hogy minél több, kísérő nélkül érkező gyereket tudjunk befogadni.

Ők ugyanis sokat szenvedtek, formálhatók, és Bayer szerint minden keresztény embernek kötelessége segíteni rajtuk.” (444.hu)

A hosszas és számos helyen minimum pontatlan összefoglalóból egy dolgot emelnék ki, azt, amelyikből a cikk címe is született:

„Éppen ezért szerinte az lenne célravezető megoldás, ha Magyarország akár egy török táborból fogadna be 25 ezer szíriait. (…)És ami a legfurcsább, hogy Bayer Zsolt ezzel egyetértett.”

Nem. Ezzel Bayer Zsolt nem értett egyet. Nem így értett egyet. Ugyanis azt válaszoltam erre a felvetésre, hogy ha már lenyomják a torkunkon a kvótarendszert, akkor a ránk kényszerített bevándorlókat valóban úgy fogadjuk be, ahogy azt David Cameron is teszi, vagyis a törökországi táborokból válogassuk ki a nekünk megfelelő embereket. A 25 ezres létszámot kizárólag Zsohár említette.

Kérdés: Miért muszáj hazudnia a 444-nek, meg ennek a „sarkadizs” nevű fasznak? Ez kényszer, vagy kötelesség arrafelé?

Címkék: Publicisztika
2015.09.29.

„A közszolgálati média állapota egyetlen sokatmondó képen

A kormányközeli Századvég-közeli Habony Árpád gründoltat egy Orbán-közeli politológussal egy fiatalos kormánypárti hírportált > a fiatalos kormánypárti hírportál csináltat egy kutatást a kormánypárti kerítésépítésről a kormányközeli Századvég kedvenc közvélemény-kutatójával, a Kód intézettel > az egészet lehozza este az M1 Híradó. Kérdés? (444.hu)

Nekem lenne pár: Van esetleg másik közvélemény kutatási eredmény a birtokotokban? Ti úgy tudjátok, hogy a többség nem támogatja a kerítést? Milyen érzés egy másik valóságban létezni? Ez nálatok magától megy, vagy állandóan be vagytok tépve? Osztrák választás megvolt? Le van szarva, hogy Európa népei amúgy mit akarnak és gondolnak, az a lényeg, hogy ti, meg a hozzátok hasonló rohadt gecik mit szeretnének?

És egy utolsó: Tényleg nem féltek?

Címkék: Publicisztika
2015.09.28.

Orbánék olyanok, mint a nácik

2015. szeptember 27. 15:56 - BerkeczBalazs

Orbánék következetesen bevándorlóknak hazudják a közpénzmilliárdokba került nemzeti konzultáció óta a menekülteket. A fideszes kormányzati propaganda ma ott tart, hogy fideszék mentenék meg az iszlámtól és a terrorimustól azt az Európát, aki - érthető módon - megveti a menekültek ellen uszító Orbánt. Orbán Brüsszelben bakizott, míg a fideszes propaganda tiffánostól, bayerestől és köztévéstől itthon próbálja folyamatosan tovább rontani a menekültekkel kapcsolatos közhangulatot, de a köz hangulata a Publicus Intézet friss és reprezentatív felmérése szerint nem is olyan rossz.

Joseph Goebbels, a náci propagandaminiszter egyik alaptétele volt, hogy "a legragyogóbb propagandista technika sem lesz sikeres, hacsak egy alapvető elvet nem tartunk folyamatosan és lankadatlanul szem előtt. Muszáj csak néhány témára szorítkoznunk, melyeket viszont újra és újra kell ismételnünk. Itt, ahogy oly’ gyakran ezen a világon, a kitartás az első és legfontosabb feltétele a sikernek."

Minden jel szerint ezt a tételt követi a közpénzmilliárdokba került nemzeti konzultáció óta Orbán, a Fidesz és az MTVA is, amikor következetesen bevándorlóknak hazudják  a menekülteket.

Orbán kissé ideges lehetett Brüsszelben, amikor bevándorlók helyett véletlenül menekülteknek nevezte a menekülteket.

De nézzük, hogy mit tanított még Goebbels, Hitler propagandaminisztere Orbánéknak:


1. Kerüld az elvont gondolatokat, és az érzelmeket vedd célba!
2. Kevés üzenetet küldj, de azokat folyamatosan sulykold!
3. Használj felszínes, általánosító véleményeket, sztereotípiákat!
4. Az érvelés legyen egyoldalú – soha ne árnyalj!
5. Folyamatosan kritizáld az ellenfeledet!
6. Keress egy ellenségképet és folyamatosan rágalmazd!

És ahogy Hermann Göring, a Harmadik Birodalom Hitler utáni második embere fogalmazott: "Az embereket mindig könnyű a vezérek uralma alá hajtani ... Csak annyit kell tenned, hogy elhiteted velük, hogy támadás alatt állnak, el kell ítélned a pacifistákat, amiért hiányzik belőlük a hazafiság és mert veszélyeztetik az országot. Ez minden országban éppúgy működik." 

Az MTVA híradója is ezt a trendet követi, és a köztévében "természetesen" rendre migránsoknak és illegális bevándorlóknak nevezik a menekülteket, úgy, ahogyan Orbán, Szijjártó és a többi fideszes hazug is teszi. A mi adónkból túlfizetett sulykolás van, felszínes tudósításokkal, negatív szetereotípiákkal, hisztérialókeltéssel és démonizálással.

Ezt a hazug kormányzati propagandát fejeli meg - a mindig józan, ámde pocsék borász, Tiffán Zsolt példaképe - Bayer Zsolt olyan fidesz-entellektüel körmondatokkal, mint: "A magyar rendőrség védekezett egy agresszív, elviselhetetlen és támadó horda ellen, és egyszersmind megvédte tőlük az országot. Aki ebben a helyzetben a támadók pártját fogja, ráadásul gátlástalanul hazudozik, az a legutolsó, legocsmányabb gazember. Benneteket börtönbe kéne zárni. Utolsó, szemét gazemberek vagytok. Igazi, feketeöves hazaárulók. Ennyi."

Tényleg, mintha szó szerint lopta volna a fenti "gondolatokat" Tiffán Bayertől? Na, ez is egy fideszes szokás, az úgynevezett schmittelés. 

És mint tudjuk, a fideszes network ezzel a hisztériakeltéssel próbálja meg elterelni a figyelmet Orbánék rendkívül kártékony kormányzásáról, a lopásokról és a botrányokról.

A hitvány kormányzati hisztériakeltés ellenére a menekültekkel kapcsolatos hazai közvélekedés - a Publicus Intézet friss felmérése szerint - nem is olyan rossz. A Vasárnapi Hírek megbízásából szeptember 10 és 14 között készített reprezentatív közvéleménykutatás eredménye alapján elmondható, hogy "a megkérdezettek egyértelmű többsége továbbra is teljesen alkalmatlannak gondolja a szerb-magyar határra tervezett kerítést arra, hogy megállítsa a menekülteket. Így aztán a többség nem is építette volna fel azt. A társadalom erősen megosztott: van egy menekültekkel szolidáris réteg, vannak akik egyértelműen menekültellenesek, és megjelent egy harmadik csoport, akik egyszerre szolidárisak, viszont a menekülteket nem szeretnék az országban látni. A megkérdezettek szerint a kormány nemzetközi megítélése drámaian romlott, és a menekülthelyzet kezelését közepesnek értékelik."  

Minden náci-jellegű agymosási kísérlet ellenére a magyarok többsége (64%) szerint kötelességünk segíteni a menekülteken, a menekülteket emberségesen kellene kezelni (52%), és az emberek több mint fele (52%) szerint nem indokolt fegyverrel nekirontani a menekülteknek. Ezek szerint Magyarország még mindig egy normális ország akkor is, ha a miniszterelnöke és kormányának politikusai lassan nem lesznek magasabb erkölcsi szinten, mint a nácik.” (Együtt – Berkecz Balázs blogja)

Csak egyetlen apróságra térnék ki e szerencsétlen lény dolgozatából, erre:

„(…)a mindig józan, ámde pocsék borász, Tiffán Zsolt”.

Na, akkor lássuk: 

A Jóisten éppen ágyi poloskákat szerelt össze.

Délután volt, olyan esős inkább, abból a fajtából, amikor még azt is nehéz eldönteni, hogy esik-e.

Ágyi poloskát mindig ilyenkor szerelt a Jóisten.

Ha lett volna valaki, csak egyetlenegy, aki megkérdezhette volna tőle, hogy mivégre az ágyi poloska, talán nem is lenne ágyi poloska. De a Jóisten egyszer megcsinálta ezt is, azóta meg úgy gondolta, ennek helye van a teremtés nagy rendjében.

Szóval ágyi poloskákat szerelt össze a Jóisten éppen, és egy pohár Tiffán bort ivott hozzá.

Általában Tiffán bort ivott. Délután valami könnyebbet, portugiesert, este pedig mindig valami komolyabbat. Leginkább Cuvée Carissimae-t.

Azóta Tiffán bort ivott a Jóisten, mióta az eszét tudta. Pedig az már régen volt, azt hiszem. És nem kellett hozzá, hogy a Tiffánok meglegyenek, a bor volt a lényeg.

AZ a bor.

Mindig a bor a lényeg, AZ a bor, aztán újra és újra hozzá születik a borhoz Az a borász, aki képes megcsinálni.

Most éppen a Tiffánék.

A Jóisten úgy volt ezzel a borral, mint Mihály az Utas és holdvilágban…

„Egy este színházban voltak, és mikor utána visszaérkeztek a hotel halljába, Mihály úgy érezte, hogy nagyon szívesen meginna még valamit. Nem tudta pontosan, hogy mit, még leginkább valami édes borra vágyódott, eszébe jutott a szamoszi bor különös, klasszikus íze, és hogy milyen gyakran kóstolgatta Párizsban, a Rue des Petits Champs 7. szám alatt egy kis borkereskedésben, és arra gondolt, hogy Velence félig-meddig már Görögország, itt bizonyára lehet szamoszi bort kapni vagy esetleg mavrodaphnét, mert az olasz borokkal még nem volt tisztában. Megkérte Erzsit, menjen fel egyedül, majd mindjárt utánajön, csak iszik valamit - igazán csak egy pohárral -, mondta komolykodva, mert Erzsi, ugyancsak álkomolysággal, mértékletességre intette, mint fiatalasszonyhoz illik.

Eltávolodva a Canale Grandétól, amely mentén állt a szállodájuk, a Frezzeria körüli utcákba jutott, ahol ilyenkor éjszaka is sok velencei járkált, azzal a különös hangyaszerűséggel, ami ennek a városnak a lakóit jellemzi. Az emberek csak egyes útvonalakon járnak itt, mint a hangyák, mikor vándorlásra indulnak a kerti úton keresztbe; a többi utca üresen marad. Mihály is a hangyaúthoz ragaszkodott, mert azt gondolta, hogy a bárok és fiaschetteriák bizonyára az emberjárta utcák mentén terülnek el és nem az üres utcák bizonytalan homályában. Talált is számos helyet, ahol italokat árusítottak, de valahogy egyik sem volt az, amit keresett. Mindegyiknek volt valami hibája. Az egyikben túlságosan elegáns emberek voltak, a másikban túlságosan egyszerűek, és egyikhez sem tudta asszociálni azt az italt, amit keresett. Az italnak valahogy eldugottabb íze volt. Lassanként úgy érezte, hogy azt bizonyára csak egyetlenegy helyen árulják Velencében, és azt a helyet neki ösztöne alapján kell megtalálnia. Így került a sikátorok közé.”

Igen, valahogy így. Az volt talán a különbség, hogy a Jóisten nem nagyon tudott eltávolodni sehonnan sem, még a Canale Grandétól sem, mert Ő ott volt mindenütt. Meg aztán, most éppen ágyi poloskákat szerelt össze, és nem érezte sem a derűt, sem a magasztosságot.

Aztán egyszer véletlenül kiejtett a kezéből egy félig kész ágyi poloskát. Az apró koppanással leesett a mennyei padlóra, és szétgurult.

-Az ördögbe… - bosszankodott a Jóisten, és összeszedegette a szétgurult darabokat, és megpróbálta összeilleszteni őket. Talán a jó bor tette, de sehogyan sem sikerült. Végén olyan összevissza valami lett a dologból, a Jóisten meg is sajnálta, pedig túlzás lenne állítani, hogy sokat sajnálkozott az ágyi poloskák miatt.

-Sebaj te pupák… - dörmögte kedélyesen a Jóisten. – Berkecz Balázsnak még jó leszel így is…

Azzal letette a Földre azt a valamit.

S a valamiből tényleg Berkecz Balázs lett aztán.

A létezésnek ebben a különös formájában az volt a legrosszabb, hogy reggeltől estig, sőt, még éjszaka is Berkecz Balázsnak kellett lenni, és nem látszott kiút ebből az állapotból.

Még a Jóisten is szánakozott, amikor néha vetett egy pillantást a Berkecz Balázsra.

-Jaj, te szegény pupák… bár hagytalak volna úgy, szétgurulva. Talán egyszer még lehetett volna belőled egy tisztességes ágyi poloska. De most már mindegy.

Amikor bánkódott valamiért, olyankor Tiffánék Grande Selectionját kóstolta a Jóisten.

A nagy pillanatokhoz minimum az dukált. És így van ez, itt a földön is. Legyen szó bánatról, örömről, szerelemről, a Grande Selection bármelyikhez megfelel.

Berkecz Balázs ezt nem tudta. Mert nem tudhatta. Híján volt nagy pillanatoknak. Neki az maradt, hogy ő a Berkecz Balázs. De ez sajnos nem emberhez méltó gond önmagában, csak aprócska tragédia. Így aztán Berkecz Balázs a csigert szerette. A lőrét, a vinkót, a kapásbort. Abban meglelte önmagát. A Tiffánokat viszont gyűlölte, mert mindent gyűlölt, ami kiváló, ami nemes, ami sikeres, ami érdemes a létezésre és aminek emberhez méltó gondja van.

Berkecz Balázs nem tudta, mert tudni semmit sem tudott, de homályosan érezte, hogy ha egy Berkecz Balázs felfalja önmagát, nem marad utána egy berkeczbalázsnyi űr sem.

A homályos érzések közül talán ez a legrettenetesebb.

És neki nem volt más, csak ez.

Az élet pedig zajlott közben. Emberek jártak-keltek, élték életüket, dolgoztak, alkottak, csináltak mindenféle fontos, hasznos, érdekes vagy éppen haszontalan dolgot, de valamit csináltak. És szerettek, öleltek, zokogtak, kacagtak, dörmögtek régi ízű szavakat, vágyakoztak, csalódtak, tettek fogadalmakat, aztán megszegték fogadalmaikat vagy megtartották, utódokat nemzettek, megöregedtek, meghaltak – léteztek.

Berkecz Balázs ezt az egész kavalkádot kívülállóként szemlélte, és nem vett részt benne.

Berkecz Balázs berkeczbalázs volt, a berkeczbalázsság minden rettenetével.

És szeretett volna egyszer életében jó bort inni, szeretni, szeretett volna emberhez méltó gondot, szerette volna, ha egyszer életében ő is számítana, legalább egy órácskára, legalább hátul, a reterát mellett, ahol nem is olyan nagy dolog ám számítani…

De neki ez nem adatott meg.

Így aztán blogot írt helyette. Élet helyett. És abban a blogban minden nap írt valami csúnyát, rondát azokról, akiknek életét szerette volna élni, egy órácskára legalább.

S amikor elaludt, az egyáltalán nem számítók nehéz, görcsös, fulladozó, rémes álmával, mindig előkelő szalonokban járt, és Tiffán bort ivott, amivel illően megkínálták.

Vagy azt álmodta, hogy ő egy jól sikerült ágyi poloska, mert nem ejtette le azon az esős, árva délutánon a Jóisten, amely esős, árva délutánon ő életre kelt. Vagy halálra. Hiszen az ő esetében ez olyan nagyon mindegy.

Azt hiszem, egyszer mégis megajándékozom egy palack Tiffán borral. Talán, ha percekre is, de életre vergődik az a szánalmas, befelé kunkorodó lelke. Ha van neki olyan egyáltalán… 

Címkék: Publicisztika

Ezeket a cikkeket olvastad már?