Publicisztikák

Tovább

Útileírások

Tovább
2017.06.09.

Interjú a https://preshaztarsasag.wixsite.com/preshaz/america honlapról. Szánják rá az időt, és olvassák el figyelmesen!

 

Trump-döntés - lefagyott klímabiznisz 

Donald Trump USA-elnök választási ígéretének megfelelően bejelentette, hogy az Egyesült Államok kilép a tavaly novemberben hatályba lépett párizsi klímaegyezményből, amit a klímaváltozás elleni nemzetközi összefogás eredményeként 2015. december 12-én fogadtak el a francia fővárosban. Erről kérdeztük dr. Járosi Mártont, az Energiapolitika 2000 Társulat elnökét, aki több írásában és előadásában kétségbe vonta a széndioxid kibocsátás csökkentésére alapozott hivatalos klímapolitika megalapozottságát. 

- Elnök úr, a társadalmak először a klímahisztériát élték túl, most a klímaegyezményből való kilépés körül kavarognak az indulathullámok. Mi rejlik a felszín alatt? 

- Szokatlanul bátor politikai döntés, ami újfent bizonyítja, hogy a „klímapolitika” a világpolitika része. Trump fellépése óta tudjuk, hogy így tekint erre. Trump az amerikai népet megterhelő magas költségekkel és a gazdaság védelmével indokolta a párizsi klímavédelmi egyezményből való kilépést, szerinte az egyezmény több ezer milliárd dollárral károsítaná meg az USA-t. Úgy fogalmazott, hogy ő egy jobb és tisztességesebb üzletet kíván tető alá hozni. Világossá tette, hogy a széndioxid hisztériára épített klímapolitika szerinte elsősorban üzlet. Ezt erősíti a döntést elutasító első német-francia-olasz közös közlemény is, amely szerint a párizsi egyezmény végrehajtása fontos gazdasági lehetőségeket teremt a globális növekedéshez. A Trump döntés belpolitikai szempontból is fontos: munkahelyek, hagyományos energiatermelő ágazatok fenntartása, amivel az USA valóban versenyelőnybe kerülhet. Mindez az amerikai „nemzetállami” érdek elsődlegességének deklarálása. Ugyanakkor a döntés természetesen ma még teljes körűen nem megítélhető, de minden bizonnyal jelentős hatással lesz Amerika világbirodalmi szerepére is. Mindenesetre az eddigi hivatalos nemzetközi „klímapolitika” léket kapott, ami változásokat indíthat el, az sem zárható ki, hogy más országok is követhetik a példát.

- Miért használja a klímahisztériát a tömegek manipulálására a pénzügyi oligarchia?

- A mai közkeletű, politikailag korrekt felfogás szerint, a felmelegedéstől kell félni, pedig, alig néhány évtizede még az új jégkorszakkal rémítették az embereket. Egy-egy civilizáció életképességét alapvetően befolyásolja, hogy miként tud alkalmazkodni a kihívásokhoz, közöttük a klímaváltozásokhoz. Ma legnagyobb „közellenség” a széndioxid kibocsátás, amelyre hivatkozás fontos politikai eszköz lett: az energetikát és rajta kívül úgyszólván mindent a széndioxid emisszió tükrében ítél meg a hivatalosság.

Ezzel szemben a valóság az, hogy amióta a Föld létezik, az éghajlat állandóan változik. Tudomásul kell venni, hogy az éghajlatot, vagyis a klímát hatalmas természeti erők irányítják, az ember nincs azonos súlycsoportban a természettel. A klímaváltozást a levegő széndioxid tartalma gyakorlatilag nem befolyásolja. A széndioxid nem szennyezi a levegőt, ez a földi élet egyik nélkülözhetetlen feltétele. A hivatalosan támogatott és terjesztett széndioxid- alapú klímahisztéria nem tudományos bizonyítékokon alapul, hanem tudatosan kidolgozott megtévesztési kampányról van szó. Amióta létezik emberi civilizáció, a mindenkori hatalom fontos eszköze a félelemkeltés. A birodalmak félelemben tartják a kiszolgáltatott gyengébb államokat. A második világháború után ezt a funkciót az atomháborútól való félelem oldotta meg. Most ezt a célt a klímahisztériával valósítják meg. A klíma alkalmas mindenféle klímamese alapanyagául. Arra is kiválóan alkalmas, hogy irányított átalakítási magatartási tippeket adjon a társadalmi változtatások „politikailag helyes” mederbe való tereléséhez. A széndioxid elleni küzdelmet a karbon-mentes, „tiszta energiatermelés” forradalmának, a megújuló energiatermelésnek az ideológiai alapjává tették. A zöld eszme sajnos üzleti körök kiszolgálójává lett, mert elfedi azt az alapvető ok-okozati összefüggést, ami a természeti folyamatokba való emberi beavatkozás és annak következményei között fennáll. 

- A klímavédelem és a környezetvédelem propagandisztikus összezagyválása milyen károkkal járhat? 

- Az emberiség hatalmas mértékben károsítja a természetet, szennyezi a környezetet, a talajt, a levegőt és az élővizeket, de ennek semmi köze a klímaváltozáshoz. A „klímavédelem” értelmetlen és hatástalan szélmalomharc a természet működése ellen, amelynek során, globális szinten a környezetterhelés nem csökken, inkább növekszik. A világméretű közbeszédben, s így a párizsi konferencia propagandájában is, a világot meghatározó globális gazdasági-politikai erők az éghajlatváltozást az emberi tevékenység következményének állították be, mintha az demokratikusan, konszenzussal elfogadott intézkedésekkel, megváltoztatható lenne. Ezzel sikerült szétteríteni, személytelenné, megfoghatatlanná tenni a tőke felelősségét az emberi társadalmat valóban fenyegető veszélyek kialakulásáért. Az emberi felelősségnek ez az értelmezése eltereli a figyelmet a valódi okokról. Az emberiség hatalmas primerenergia-teljesítménnyel alakítja a kontinensek felszínét, szennyezi a vizet, földet, levegőt, folytatja a természeti kincsek (nyersanyagok és energiahordozók, a talaj, az édesvíz, az érintetlen természet) felélését, növeli a természetinek mondott katasztrófák számát, összeomlasztja a biodiverzitást és az ökoszisztémákat. Világrészenként más-más hatások dominálnak. Miközben az emberiség nagy része egyre nagyobb nyomorban kénytelen élni, a nyugati ember olyan kényelmi szintet ért el, hogy az számára már testi és lelki károsodást okoz, de még több termékre és szolgáltatásra tart igényt. Ez teljesen független a Föld éghajlatváltozásának éppen aktuális tendenciájától. A problémák igazi oka a fenntarthatóság ideológiája, ami alatt a fogyasztás fenntarthatóságát értik. Az emberiség fogyasztásának megállíthatatlannak tűnő növekedése a véges Föld bolygón nem tartható fenn, mert a rendelkezésre álló természeti erőforrások és az ember földi élettere végesek. Ezért a gazdasági növekedés – ha növekvő energia- és anyagfelhasználással folytatódik – elkerülhetetlen katasztrófa felé halad: vagy az erőforrások kimerülése, vagy a földi természet tönkretétele miatt. Ebből következően az emberiség eddigi életmódja tartósan nem folytatható. A kérdés: van-e esélye egy más értékrendű világ felépítésének, megvalósíthatók-e a szükséges változások? A változáshoz, vagyis a lehető legkisebb veszteségű üzemeltetéshez, mozgósítanunk kellene, elsősorban magunkban, a világot fenntartó szeretet-energiát. 

- A párizsi dogma megrepedésének lehet-e kedvező hatása a magyar energiapolitikára? 

- A hazai energiahordozóra alapozó Mártai Erőmű bővítését az uniós dekarbonizációs politika eddig blokkolta. Hasonló problémával küszködnek Európában a lengyelek is, ahol a szénerőművek hosszabb távon sem nélkülözhetők. A párizsi dogma politikai megingása új fejleményeket indíthat el, aminek lehet hozadéka számunkra is.

Címkék: Publicisztika
2017.06.09.

Döbbenetes, hogy erről a széles közvélemény egyszerűen nem tudhat semmit sem! Önök például hallottak már arról, hogy 300 tudós –köztük Nobel-díjasok és több magyar professzor!- kérte Trumpot, hogy lépjen ki nyugodtan a párizsi klímaegyezményből? Persze, hogy nem tudták!

Olvassák el ezt is figyelmesen!

Szobota Zoltán 

Klímaháború: Magyar tudósok is benne voltak Trump döntésében 

Az amerikai elnök döntését követően egyre hangosabb, de legalábbis halhatóbb azoknak a szakembereknek a hangja, akik az uralkodó nézethez képest mást gondolnak a klímaváltozás okairól és lehetséges következményeiről. A lavinát egy magyar tudós indította el.

„Sokkhatás alatt vagyok” – így kommentálta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban Donald Trump amerikai elnök bejelentését arról, hogy az Egyesült Államok kilép a párizsi klímaegyezményből. A kormányfő elmondta: Magyarországon közmegegyezés van abban, hogy a klímaváltozás valóság, veszélyes dolog, és mivel globális természetű, ezért a vele szembeni fellépés is globális szintű cselekvést igényel.

Az USA elnökének döntését egy márciusi petíció is befolyásolta, amelyet több mint háromszáz nemzetközi hírű tudós írt alá, arra kérve Trumpot, hogy – kampányígéretéhez híven – Amerika mondjon fel minden olyan nemzetközi egyezményt, klímavédelmi megállapodását, amely a számos üvegház gáz közül éppen a többihez képest csekély hatású széndioxid korlátozását írja elő. A tudósok érvei szerint a széndioxid nem környezetszennyező, sőt jót tesz a növényeknek, javítja a mezőgazdasági terméshozamokat.

Véleményvezérek

Az aláírók között Nobel-díjas tudósok is vannak, továbbá három magyar szaktekintély. Egyikük az a Miskolczi Ferenc fizikus professzor – az Országos Meteorológiai Szolgálat légköri sugárzási osztályának korábbi vezetője –, aki a NASA hat évtizedet felölelő (1948-2008) műholdas légköri adatbázisának elemzése után elsőként kérdőjelezte meg a klímaprobléma főáramú nézeteit.

Számításai szerint az emberiség bármekkora mennyiségű szén-dioxid, por és korom kibocsátásai nem növelik számottevően az üvegházhatást, az óceánok vízfelszínéről elpárolgó vízgáz segítségével ugyanis a rendszer simán visszaszabályozza a megnövekedett üvegházhatású gázkibocsátást a vízkörzésen keresztül.

A sok száz tudós nevében megfogalmazott amerikai petíció ezért azt állítja, hogy a klímaváltozás ideológiájára épülő, hatalmas profitot realizáló „zöld iparág” jelentős médiatámogatást vásárolt meg, amelyen keresztül „világméretű megfélemlítő propaganda kampány folyik”, és ebben inkompetens politikusok és celebritások „osztják az észt”, miközben világhírű tudósok semmiféle nyilvános megszólalási lehetőséget nem kapnak.

Ellenvélemények is akadnak

A klímaváltozásról szóló hazai megközelítések közül szintén elsősorban a globális felmelegedésért szén-dioxid kibocsátásunkat okoló narratíva uralja a médiapiacot.

Pedig sok magyar akadémikus gondolkozik nagyjából ugyanúgy erről a kérdésről, mint a Trumpot befolyásoló tudósok – mondta el lapunknak Dr. Héjjas István, aranydiplomás mérnök, az Energiapolitika 2000 Társulat szakértője.

A klímaszkeptikusok internetes fórumát szerkesztő szakember a Reális Zöldek Klub-hoz tartozó tudósokat ajánlotta figyelmünkbe, akik nemzeti elkötelezettségüket ugyanúgy fontosnak tartják az érdeklődők tudomására hozni, mint az Energiapolitika 2000 Társulat bemutatkozó nyilatkozata. Utóbbiak több ízben is foglalkoztak már a téma ellentmondásosságával, illetve a politika és a tudományos élet ebből következő viszonyával.

Szélmalomharc?

„Nem arról van szó, hogy bárki is kétségbe vonná a globális felmelegedés tényét, hanem arról, hogy miközben melegszik a bolygó, ennek gyakorlatilag szinte semmi köze sincs a főbűnösként megnevezett szén-dioxid kibocsátáshoz” – állítja Dr. Héjjas István, és ismeretei szerint jelenleg egy sok ezer éves melegedési ciklus első harmadában vagyunk, ami megszokott intervallum a Föld történetében, és belátható időn belül már csak azért sem vezet katasztrófához, mert bár az emberiség az elmúlt száz évben egyharmadával növelte szén-dioxidkibocsátását, ez idő alatt csupán 0,7 Celsius fokot emelkedett az átlagos felszíni hőmérséklet.

Úgy véli, értelmetlen és elbizakodott törekvés az emberiség részéről, hogy szélmalomharcot folytat az amúgy is elkerülhetetlen éghajlatváltozás ellen, ahelyett, hogy inkább az alkalmazkodásra készítené fel az éppen egzisztáló generációkat. És, hogy a világ vezetői, ha másban nem is, de ebben a kérdésben miért alkotnak mégis egységfrontot, ahhoz a mérnök szerint a zöldenergiában, valamint a klímaváltozás elleni harcban rejlő félelmetes profit mellett a hidegháborúban kitapasztalt új hatalomgyakorlási technikának is sok köze van.

A politikusok jelszava ma már inkább így hangzik:

„jön a katasztrófa, de mi minden nappal kitoljuk a bekövetkeztét, s így megmentjük az emberiséget” – tette hozzá a szakértő.

2017.06.09.

És akkor lássuk, miképpen reagált Zagyva György Gyula az őt ért kritikára!

Csak hogy egészen világos legyen, ki is valójában ez primitív állat, aki valakinek a családját - feleségét és kislányát(!) – fenyegeti kiirtással.

Ezt a tetvet nem kell tolerálni. Remélhetőleg legközelebb a börtönben fenyegeti majd a cellatársait gyerekeik kiirtásával. Addig pedig nagyon reméljük, hogy a többi résztvevő, Stohl Bucikától Gálvölgyi Jánosig roppant büszke magára, hogy kivel sikerült egy platformra kerülniük. (Szegény hülye Pörzse nem számít, neki nagyjából annyi esze van, mint ennek az australopithecusnak…)

 

Zsidózott, és kiirtással fenyegetett egy családot Zagyva Gyula, mert bírálták a Gulyás-videóért

 

„Büdös zsidó, meg leszel ba..va, kinyírunk téged is, a feleségedet és a kislányodat is!” – többek között ezekkel a szavakkal fenyegette meg Zagyva György Gyula volt jobbikos országgyűlési képviselő Varga-Bíró Tamás zenészt, publicistát, amiért kritizálni merészelte a Gulyás Marci-féle videón való szereplését. Zagyva pechére a halálos fenyegetőzést egy rendőr is hallotta Varga-Bíró kihangosított telefonján. Az eset különös aurába burkolja a választási rendszert sirató, Csintalan Sándorral és Gálvölgyi Jánossal súlyosbított szélbal–széljobb–libsi „olajfa-koalíciót”.

 

Nagy vihart kavart Gulyás Márton balos-anarchista aktivista néhány nappal ezelőtti videója, amelyen egy rendkívül színes és bizarr társaság – Csintalan Sándortól Gálvölgyi Jánoson és Zagyva György Gyulán át Pörzse Sándorig – a választási rendszer szörnyűsége miatt aggódott. A leginkább Zagyva szereplése volt meghökkentő, aki szkinhed múltját és karikásostoros hírhedt fenyegetőzését nem számítva is meglehetősen agresszív ember hírében áll. 2010-ben például a Parlament folyosójára akart kihívni egy fideszes politikust, hogy ott „megbeszéljék” nézeteltérésüket. Most azonban úgy tűnik, minden határon túlment. A Gulyás-videó megjelenése után Varga-Bíró Tamás zenész-publicista, jobboldali értelmiségi a Facebookon kemény szavakkal illette a videó – magukat eddig jobboldalinak mondó – szereplőit. Kritikájának (amely itt teljes egészében is elolvasható) egyik legkarcosabb mondata így szólt:

 

Nem számít, ki voltál régen, kinek hazudod most magad, és ki szeretnél lenni a jövőben. Ha Gulyás Marci liberális kampányfilmjében, az ő számlaszáma felett pózolva jártatod a pofádat, te is csak egy liberális köcsög vagy.

 

ELGURULT A GYÓGYSZER

 

Zagyva György Gyula eléggé zokon vette a kritikát és a borítóképet is, és telefonon fölhívta Varga-Bírót, akivel egyébként hosszú évek óta jól ismerték egymást. Miként arról a zenész portálunkat tájékoztatta, Zagyva így fenyegette meg őt:

Ezt ugye nem gondoltad komolyan, hogy meg fogod úszni? Ezt nem fogod megúszni! – mondta Zagyva, majd letette a telefont. Ekkortájt kapta a volt jobbikos parlamenti képviselőtől azt az SMS-t is, ami ugyan egy kicsit tompítottabban, de visszaadja Zagyva lelkiállapotát, aki a jelek szerint egyre inkább kezdte elveszteni a fejét.

 

„baj lesz te köcsög”

 

Varga-Bíró Tamás az első telefonbeszélgetés után úgy döntött, feljelentést tesz a rendőrségen. Így is tett. A Balassagyarmati Rendőrkapitányságon épp a feljelentést rögzítették, amikor megint csöngött a publicista telefonja. Ő kihangosította a készüléket, hogy a jegyzőkönyvet éppen fölvevő ügyeletes tiszt is hallja Zagyva szavait. Varga-Bíró elmondása szerint ekkor a következőket mondta a volt jobbikos képviselő:

Büdös zsidó! Hagyjuk ezt a zsidó tempót! Figyelj, VBT, ma este ne aludj otthon, neked véged van, ezt nem úszod meg, f….opó köcsög, meg leszel b…va, elintézünk örökre! Kinyírunk téged is, a feleségedet és a kislányodat is! – ígérte a telefonban Zagyva György Gyula, akinek baromi nagy balszerencséjére a kihangosított beszélgetést az ügyeletes tiszt is végighallgatta. Így aztán a rendőr tanúként első kézből számolhat majd be a büntetőeljárás során, milyen a tárgyalási stílusa a volt jobbikos képviselőnek, aki a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom meghatározó alakja is. Varga-Bíró Tamás a PestiSrácok.hu-nak úgy nyilatkozott: döbbenetesnek tartja, hogy Zagyva a családját is megfenyegette, ez minősíthetetlen alávalóság. Hozzátette: jól ismeri Zagyvát és a vármegyéseket, hisz’ évekkel ezelőtt részt vett néhány jobbikos, vármegyés rendezvényen, amelyeken saját szerzeményeit, népdalokat, katonadalokat adott elő. Kiemelte: éppen azért vette komolyan az életveszélyes fenyegetést, mert ismeri Zagyvát és körét, és tudja, képesek beváltani az ilyen fenyegetéseket. Szavai szerint Zagyváék csak az erőszak legitimitását ismerik el, minden kritikát – így vagy úgy – megtorolnak.

 

 „KÖVETKEZMÉNYE LESZ”

 

Természetesen kerestük az ügyben Zagyva György Gyulát, és kíváncsiak voltunk, miért fenyegette meg életveszélyesen Varga-Bíró Tamást, de kérdéseinkre egyelőre nem reagált. Mindenesetre Facebook-oldalán találtunk egy reakciót Varga-Bíró kritikájára, amelyben ismét előkerül a fenyegetőzés, igaz, itt csak burkoltan:

 

Mielőtt még bárki azt gondolná, hogy meghülyültem és elmentem liberálisnak… Azért mert formabontó eszközöket használok… Viszont mivel nem vagyok kurva, nem fogom eltűrni annak az egy-két embernek a gyalázkodását, aki azt gondolja, hogy azért mert neki éppen felfoghatatlan, hogy milyen műveletet hajtok végre, azt gondolja, hogy nyilvánosan rágalmazhat és mocskolhat, mint Varga B. Tamás aki egyébként nagyon benézte ezt a „zagyvagyulaliberálislett” dolgot, mert, ha az lettem volna, akkor most nem lenne semmi következménye. Most viszont lesz…

 

EGYRE AGRESSZÍVEBB JOBBIKOSOK

 

Az utóbbi időszakban egyre több jobbikos politikus viselkedik agresszíven, verekszik vagy ígér verést politikai ellenfeleinek. Mint arról beszámoltunk, májusban Szilágyi György jobbikos országgyűlési képviselő a parlamentben a következő magasröptű üzenetet küldte Dömötör Csaba államtitkárnak:

Gyere ki, úgy nyakonb*szlak, hogy leszáll a fejed.

Az erőszaklicitbe a Jobbik hatvani elnöke, Rákócziné Lózs Csilla is beszállt, aki Szilágyi bocsánatkérésére így reagált:

Tőlem nem kell bocsánatot kérni mint állampolgártól, mert én már rég nyakon….tam volna!!

Majd röviddel később egy videóhoz ezt a kommentárt fűzte:

Valaki nem verné már pofán Orbánt is?????

Arról pedig kedden számoltunk be, hogy szombaton este a biztonsági őröknek kellett megfékezniük Rig Lajos jobbikos országgyűlési képviselőt, aki párttársaival igencsak a pohár fenekére nézett a badacsonyi borozó és büfé soron. Informátoraink szerint a honatya alig állt a lábán. Fennhangon hirdette, hogy ő országgyűlési képviselő. Az ittas politikus és cimborái össze is szólalkoztak egy másik társasággal, ami tettlegességgel végződött. (pestisracok)

Címkék: Publicisztika
2017.06.09.

Az alábbi írás Varga B. Tamás műve, Zagyva György Gyulának szánta. Egyszerűen remek, olvassák: 

Néhány alapvetés kiérdemesült radikálisok számára 

Varga B. Tamás remek írása: 

1. Nem számít, ki voltál régen, kinek hazudod most magad, és ki szeretnél lenni a jövőben. Ha Gulyás Marci liberális kampányfilmjében, az ő számlaszáma felett pózolva jártatod a pofádat, te is csak egy liberális köcsög vagy.

 

2. Ráadásul egy végtelen ostoba liberális köcsög vagy. George Soros-nak ugyanis nem kell pénz. Tudod, ahogyan lagziba se viszünk bort, Dunába se vizet, és még sorolhatnám. George Soros, aki téged, és a többi idiótát egy fedélzetre terelt, saját tüdőből fújja dagadtra a vitorlát. Te, kis barátom, Marcikáék egyesületének számlaszámán Marcikáéknak gyűjtesz pénzt, bulizásira, játszásira, ilyesmire. Ez amolyan tűpénz, hogy neve legyen a dolognak. Hogy amikor majd valaki vizsgálódni kezd, ne Sorosra mutogasson, hanem azt mondja: „ja, igen, közadakozásból…”. 

3. Ráadásul úgy vagy egy végtelenül ostoba, liberális köcsög, hogy közben radikális mivoltoddal vagánykodsz. Mondjuk, felveszel egy Floki pólót, amitől majd sokan felhördülnek. Csakhogy a jó öreg Freud itt is működik. Illetve, bocsánat… legalább itt működik. Mert, aki a Vikingek című sagát követi, annak elméjébe tűélesen beleégett a kép Flokiról. Flokiról, aki az utolsó epizódokban szemrebbenés nélkül mészárol le papokat, szerzeteseket, apácákat a katolikus templomokban és apátságokban. De akit egy mecsetbe érve… megérint Allah igéje. Persze a nyugati sorozatok majd mindegyike migráns-simogató, és erősen manipulatív. De ez… ez mindközül az egyik legaljasabb. Szóval… nagyon helyén van a Floki-s póló, csak nem úgy, ahogy gondoltad, kiskomám! 

4. Nem tudom, említettem-e már, hogy egy végtelenül ostoba, liberális köcsög vagy? Ha igen, akkor jó. Viszont tudom még fokozni. Politikai műveletlenséged már-már égbe kiáltó. Ráadásul annak tudatában, hogy országgyűlési képviselő vagy, illetve voltál, netán akarsz lenni a jövőben is. Az általad (és liberális haverjaid által) emlegetett „arányos választási rendszer” nem jobb és nem rosszabb, mint a Magyarországon jelenleg lévő vegyes rendszer. Hanem más. Hazánkban jelenleg az egyéni, azaz a többségi, és az arányos, azaz a pártlistás mandátumok számítanak. Te tehát azt akarod, hogy a többségi szavazatok ne számítsanak. Megértem. Zuhanó népszerűségű pártod egyetlen képviselője sem jutott be soha egyénileg az Országgyűlésbe. Te se, meg a haverod se. Listán kerültetek be, és milyen jó volt ez nekünk! Hát kábé semmilyen. Amíg egyénileg 106 képviselő kap mandátumot, listán pedig csupán 93, neked és a haveroknak nem sok babér terem. Ahogy a momentumos új cimbiknek sem, mert hát ők itt a lényeg, nem ti, meg a Simicska! Emlékszel, amikor még választási cenzusról papoltál? Persze az is hülyeség volt. Hiszen a cenzus bevezetése a demokrácia elvei alapján antidemokratikus és kirekesztő. A szavazásnak és szavazhatóságnak ma, Magyarországon csak a közügyektől való eltiltás, a 18-dik életév be nem töltése, és a súlyos mentális betegségek némelyike szab gátat. Semmi más. De hiszen így kerültél te is a Tisztelt Házba! Amiért viszont barom vagy, az az, hogy az arányos választási rendszert preferálod a vegyes választási rendszerrel szemben. Pedig az egyik potato, a másik poteto. Csakhogy ezek a gender-szakos hülyegyerekek igyekeznek beleplántálni a kollektív tudatba, hogy az arányos a jó, a vegyes meg a rossz. 

5. Romlik az emlékezetem, én sem vagyok már a régi. Ne haragudj azért, ha magamat ismétlem, amikor azt mondom, irtózatosan nagy marha vagy. És ez már a finomított változat. Hát mit gondolsz, a határon túliak, akik csak listán szavazhatnak, kire adják majd a voksukat? Rátok, akik azt mondátok róluk, hogy olyanok, mint az üveggyöngyökért megvásárolható indiánok, vagy a Fidesz-KDNP-re, akik szavazati jogot adtak nekik? Teszem hozzá, nagyon helyesen! Ugyanis, amíg egyetlen magyar is él a gúnyhatárokon túl, addig joga van szavazni is! 

6. Úristen, hihetetlenül nagy barom vagy, de tényleg. Emlékszel, mivel kampányoltál 2010-ben? Hogy győzzön a jobboldal, és a kommunisták soha többé ne kerülhessenek a hatalomnak még a közelébe se. Hát… így történt. Bár a szocik még mindig jelen vannak, de már csak jelképesen. És te most ezt akarod megváltoztatni. Méghozzá úgy, hogy a zászlós hajó, a Botka nyíltan kiáll Brüsszel mellett, kerítést bont, liberalizál, és más hasonló országrontó tevékenységeket tervezget. 

7. Nincsenek szavak arra, mekkora egy Isten kebeléről szakasztott állatja vagy te a Föld nevű bolygónak. Hát azt hiszed, hogy akik mellett most állsz, nem köpnek szemen, nem szúrnak hátba az első adandó alkalommal? Például akkor, ha netán sikerül kiharcolni, amit akarnak? Nyugi, nem fog sikerülni. De hipotetikusan azért tovább gondolhatjuk ezt a szálat. Te, kis barátom, mennél a lecsóba a többi kollaboránssal együtt. A kollaboránsokat ugyanis senki sem szereti. By the way, ahogy a székelyek mondják, a kollaboránsok még egymást is rühellik. 

*** Összefoglalva: A liberális ellenzéknek két nagy feladata van a választásokig: – Piedesztálra emelni az arányos választási rendszert, s ezzel egy időben kriminalizálni a vegyes választási rendszert – Okos listákat állítani Az előbbi már megkezdődött. Mindenhol erről szólnak a hírek. Hogy mennyivel jobb az arányos, és hogy mennyire a Fidesz malmára hajtja a vizet a vegyes. Hogy mennyire demokratikus az arányos, és mennyire antidemokratikus a vegyes. Azt már nem teszik hozzá, hogy rajtunk kívül számos más, demokratikus berendezkedésű országban van szintén vegyes választási rendszer.

Azt sem szokták megemlíteni, hogy hazánk több nemzetközi közösség tagja (pl. EU, ENSZ, NATO, UNESCO, stb). Ezek a szervezetek külön-külön, és egymással kooperálva is ellenőrzik minden tagország minden választását (valamint titkosszolgálataikon keresztül maguk a tagországok is). Nemzetközi megfigyelőiknek jelenléte garancia arra, hogy ne történhessen csalás. Mert, ha csalás történik, akkor az országok diplomáciai jegyzékben határolódnak el az újonnan felálló kormányzattól, s nem legitimálják a választás eredményét. Bojkottokat vezetnek be, nagyköveteket és konzulokat hívnak vissza, külképviseleteket zárnak be ideiglenesen, s legvégső esetben nemzetközi fegyveres erők beavatkozásával, de elérik az új választások kiírását.

Történt ilyen Magyarországon?

Nem, nem történt. Az arányosnak a vegyessel szemben való preferálása tehát ilyen tekintetben nem állja meg a helyét. Jobban mondva ilyen tekintetben sem. Ugyanis szegmentáltság tekintetében sem. *** Nézzük a létező legigazságosabb, legarányosabb választási formulát az arányos választás alapján! A 2016-os adatok alapján, Magyarországon a választásra jogosultak száma 8 272 625.

Ebbe beletartoznak a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező szavazók, tehát a külhoni magyarok is, révén, hogy az arányos választás csak listás szavazást jelent. Az Országgyűlésben 199 mandátum kerül kiosztásra. Ennek alapján a szavazóköröket úgy kellene megállapítani, hogy egy szavazókörbe 41 570 szavazópolgár tartozzon. Budapesten jelenleg 1 344 596 szavazópolgárt tart nyilván a Nemzeti Választási iroda. Adjuk hozzá ezekhez a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező 274 627 választópolgárt. 

A kapott eredmény: 1 619 223 választópolgár. Az 38,9 mandátum.

 

A maradék 160,1 mandátum megosztása a következőképpen alakulna:

 

BARANYA: 7,4 mandátum (311 384 választásra jogosult)

 

BÁCS–KISKUN: 10,2 mandátum (425 781 választásra jogosult)

 

BÉKÉS: 7 mandátum (292 927 választásra jogosult)

 

BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN: 13 mandátum (541 606 választásra jogosult)

 

CSONGRÁD: 8,1 mandátum (337 051 választásra jogosult)

 

FEJÉR: 8,3 mandátum (345 376 választásra jogosult)

 

GYŐR–MOSON–SOPRON: 8,6 mandátum (360 278 választásra jogosult)

 

HAJDÚ–BIHAR: 10,4 mandátum (434 116 választásra jogosult)

 

HEVES: 5,9 mandátum (246 297 választásra jogosult)

 

JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK: 7,48 mandátum (311 024 választásra jogosult)

 

KOMÁROM–ESZTERGOM: 5,98 mandátum (248 993 választásra jogosult)

 

NÓGRÁD: 3,88 mandátum (161 519 választásra jogosult)

 

PEST: 23,94 mandátum (995 492 választásra jogosult)

 

SOMOGY: 6,18 mandátum (257 003 választásra jogosult)

 

SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG: 11 mandátum (457 986 választásra jogosult)

 

TOLNA: 4,5 mandátum (187 123 választásra jogosult)

 

VAS: 5 mandátum (208 043 választásra jogosult)

 

VESZPRÉM: 6,98 mandátum (290 477 választásra jogosult)

 

ZALA: 5,52 mandátum (229 695 választásra jogosult)

 

Mivel a liberális butítás legfőbb bástyája Budapest mellett Pest megye, adjuk össze e két terület mandátumait. Az eredmény: 62,84 mandátum. Tehát, amennyiben sikerrel járnak, máris megvan az egyharmad. Már csak a Fideszt kell démonizálni azok körében, akik mélyszegénységüket a kommunista, és posztkommunista utódpártoknak köszönhetik, hogy meglegyen az 51 százalék. *** Aztán pedig jöhet az okos lista. Az elején Gulyás Marci, meg a Mécs Imre fia, és még néhány húzónév, akiket mindenki ismer a tüntikről.

Majd ők elszámoltatnak! Majd ők odaverik! 

A lista alján pedig Mécs Imre, Csintalan Sándor, és hasonlók. Aztán, a választások végeztével, a lista első 4-5 tagja utániak szépen, lassan visszalépnek az utánuk következők javára. Ki lelkiismereti okra, ki összeférhetetlenségre, ki pedig megromlott egészségi állapotára hivatkozva. És máris bent van az Országgyűlésben Gulyás Marcikáék mellett Csintalan Sándor, Mécs Imre, vagy a neofita liberális Zagyva György Gyula.

Na és természetesen az a Vona Gábor, aki majd átül. Mert ugye, azt egy percig se hitte el senki, hogy képviselővé válva a Mécs gyerek majd elszámoltatja a saját apját? Ha igen, csak annyira, amennyire nonszensz az, hogy általuk korrupt, és a mai középállapotokért felelős egykori képviselőket (Csintalan), és általuk nácifasisztának bélyegzett szélsőségeseket (Zagyva, Pörzse) alkalmaznak pénzgyűjtő reklámfilmjeikben. Hogy hihetetlen, amiket írtam? Édes gyerekeim! És az mennyire volt hihető akár 5 éve is, hogy Gyuszi, meg Sanyi pénzt gyűjt a Soros-gyerekeknek, miközben Gabi Ágoston Lászlóval kvaterkázik? 

*** Szóval, kedves neoliberális, egykori radikálisok!

Azt tudom ajánlani nektek, hogy menjetek szépen vissza a Lyukó völgybe, közmunkásokat nyesegetni! Vagy kalapozzatok össze magatoknak valami jó ki zenei műsort, esetleg reggeli magazint! Ahhoz legalább értetek.

2017.06.08.

Címkék: Publicisztika
2017.06.07.

Címkék: Publicisztika
2017.06.07.

A pestisrácok számol be a badacsonyi buliról, amelyen Rig Lajos jobbikos képviselő „úr” elengedi magát.

Rig akkor lett a kedvencem, amikor mentőápolóként és asszisztensként a választások idején aneszteziológusnak adta ki magát.

Rig Lajos - Fotó: PestiSrácok

És akkor lássuk, hogy mulat ez a szarjankó: 

„Részegség, hőzöngés, verekedés – Így ünnepelte Pünkösdöt a jobbikos Rig Lajos 

Szombaton este a biztonsági őröknek kellett megfékezniük Rig Lajos jobbikos országgyűlési képviselőt, aki jobbikos barátaival igencsak a pohár fenekére nézett a badacsonyi borozó és büfé soron – tudta meg a PestiSrácok. Informátoraink szerint a honatya alig állt a lábán. Fennhangon hirdette, hogy ő országgyűlési képviselő. Az ittas politikus és cimborái össze is szólalkoztak egy másik társasággal, ami tettlegességgel végződött.

Úgy tudjuk, órákon át ittak a jobbikosok a badacsonyi borozóban. Szemtanúk szerint Rig szinte a tudatlanságig itta magát, ami eleinte csak hangos hőzöngésben nyilvánult meg. Italtól zsibbadt nyelvel üvöltözte, milyen nagy ember ő. Egy másik társaság szóvá is tette a hangoskodást. Rig nem tudta féken tartani az indulatait, dulakodás kezdődött, aminek a helyszínre riasztott biztonsági szolgálat vezetője vetett véget – mondta el a PestiSrácok.hu-nak, egy neve elhallgatását kérő szemtanú.

A történteknek több szemtanúja volt, akik nem is tartották magukban a látottakat. Az egyik nyilvános tapolcai Facebook oldalt hétfő estére elárasztották a kommentek, többen is pontos részletekkel szolgáltak a badacsonyi balhéról. Többen számon kérték, nem gondolja-e, hogy képviselőként, politikusként, méltatlan az ilyen viselkedés. Írtak olyanok is, akik mély csalódottságuknak is hangot adtak. Úgy hírlik ugyanis nem először történt ilyesmi a képviselő úrral.

Hasonló kommentekből kiolvashat – nem kicsit csalódtak a tapolcaiak a képviselővé lett mentőápolóban

Rig Lajos eredetileg mentőápoló. Választási sikerét vélhetően annak köszönheti, hogy ügyesen lovagolta meg az adódó alkalmat, és amikor a tapolcai kórházban az aktív ágyak megszűnéséről döntöttek, a tüntetések élére állt. Az ebből fakadó hirtelen népszerűség egészen a parlamenti képviselői székig repítette, csakhogy időközben a lufi kipukkadt. Tapolcán élő informátoraink állítják: a lelkes, egykor emberéletekért küzdő mentőápoló pökhendi, nagyképű és önző lett, aki arra használja pozícióját, hogy egy ideig jól éljen, nagyokat dőzsöljön – amit gyakorta meg is tesz.

Züllött, átmulatott éjszakáinak híre messzire elér Badacsonytól. Nem is nagyon látni mostanában magányosan, mert kísérőket állított rá a pártvezetés, nehogy a választások előtt nagy botrányba keveredjen. A jelek szerint a gardedámok pünkösdre szabadságra mehettek… máris meglett a baj… Rig Lajos saját oldalán is lehetett olvasni a történtekről vendégbejegyzések formájában, míg azokat nem törölték. Eltussolni azért nem sikerült a dolgot…

Nem ez az első alkalom, hogy a tapolcai jobbikos képviselő szenvedélye miatt kerül a sajtó hasábjaira. Tavaly októberben a 888.hu hozta nyilvánosságra azt a felvételt, amelyen Rig Lajos a parlamentben, a plenáris ülésen ülve szemmel láthatóan pillangókat hallucinál.”

Címkék: Publicisztika
2017.06.07.

Jól nézzék meg kik vannak a szarjankó mögött!

Címkék: Publicisztika
2017.06.06.

A pestisrácok megírta, tessék:

„Lebukott az álhírgyártó CNN – Muszlim kamutüntetést szerveztek (VIDEÓ)

 A CNN a londoni terrortámadás helyszínétől nem messze egy spontánnak beállított demonstrációról számolt be, amelyen a muszlim résztvevők a béke mellett álltak ki, és az ISIS elleni üzeneteket mutattak fel – írja a 888.hu hozzátéve, az egyetlen probléma az volt, hogy a megmozdulást a CNN szervezte.

A portál a helyszínen készített felvételek alapján arról ír, végre a nézők is szembesülhetnek azzal, hogyan gyártja az álhíreket a magát függetlennek beállító CNN. Okostelefonon rögzítették a szemtanúk, hogyan állnak a CNN kamerái elé tömegként beállítva a békepárti tüntetők. A hír több baloldali hírportálon is megjelent, mint pozitív hír.” (Forrás: 888.hu; fotó: news.com.at; videó: youtube.com)

 

Mi is üzennénk a CNN-nek egy rövidet:

 

A kurva anyátokat!

Címkék: Publicisztika
2017.06.06.

A 888 híréből ismét világossá válik, hogy kiket is kell majd a vádlottak padjára ültetni. Az ilyen idióta gazembereket: 

„Corbyn: nem kellene büntetni az Iszlám Állam támogatóit a politikai álláspontjuk miatt 

A brit Munkáspárt miniszterelnök-jelöltje, Jeremy Corbyn szerint az Iszlám Állam szimpatizánsait nem kellene büntetni egy politikai álláspont kifejezése miatt.

A Munkáspárt vezetője a brit parlament képviselőinek azt mondta, hogy Nagy-Britanniának nem kellene „értékítéletet” alkotnia, mivel egy álláspont kialakítása önmagában még nem minősül bűncselekménynek – idézi fel Corbyn szavait a konzervatív brit lap, a The Telegraph.

Jeremy Corbyn egy 2014-es parlamenti vitában többek között azt is megkérdőjelezte, hogy jogi akadályokat hozzanak létre a Szíriából az Egyesült Királyságba visszatérő dzsihadistákkal szemben. A baloldali politikus szerint az ISIS-harcosokat speciális intézkedéseknek kellene kitenni, amikor hazatérnek, de nem kellene büntetni őket egy „politikai álláspont” kifejezése miatt.

Nem támogatom az ISIS-t egyáltalán, és ezt nyilvánvalóan alkalmazni kellene azokra, akik bűncselekményt követnek el, de észben kell tartanunk, hogy egy politikai álláspont kifejezése önmagában nem törvénysértés” – mondta a vitában Corbyn. 

Becslések szerint mintegy 850 brit állampolgárságú férfi és nő ment ki Irakba és Szíriába harcolni. Ezen harcosok közül nagyjából 130 ember halt meg, közel 350 pedig visszatért a szigetországba.

Az Egyesült Királyságban június 8-án tartják az előrehozott parlamenti választásokat, melynek kampányát rövid időn belül két iszlamista terrortámadás is beárnyékolta. Corbyn szerint az utóbbi kilenc hétben elkövetett három nagy-britanniai merénylet miatt a konzervatív Theresa Maynek távoznia kell tisztségéből.”

Címkék: Publicisztika

Ezeket a cikkeket olvastad már?