Publicisztikák

Tovább

Útileírások

Tovább
2016.10.28.

Tisztelt Olvasók!

Az alábbi szöveget emailen kaptam, és bevallom, eléggé megdöbbentő volt számomra. Megdöbbentő, felkavaró, számos elemében ijesztő, néhány vonatkozásban felháborító vagy vitára ingerlő – de összességében nagyon-nagyon elgondolkodtató. Kérem, olvassák, olvassátok el ti is, és írjátok le, mi a véleményetek 1956 ilyetén értelmezéséről!

És akkor a szöveg, betűhíven idézve, ahogy kaptam: 

„Az IGAZI története az '56-os forradalomnak, - és elárulása pontos lépései (Szalay Róbert történelemtanár. CA-0012. sz. politikai elítélt) 

Október 27-re nyilvánvalóvá vált, hogy az egész országban győzött a forradalom. A félelmetes pártállam kártyavárként omlott össze. Az idevezényelt szovjet páncélos egységek, ligetek, terek, parkok közepére húzódva várakoztak, ahova nem értek el a felkelők benzines palackjai. Az ÁVH és a felfegyverzett kommunisták mindenhol védekezésbe vonultak, a kezdeményezés mindenhol a forradalmárok kezében volt. Biztosnak látszott, hogy néhány nap és a jelenlegi kormányt, egy szélsőséges antikommunista és szovjetellenes kormány váltja fel.

Ezt meg kell akadályozni! Ennek feltétele volt, a fegyveres harc azonnali megszüntetése. Ezért a szovjetekkel megegyezve, ha csak nem szovjet utasításra elismerték a forradalmat és elrendelték az azonnali tűzszünetet!

Tehát a forradalom elárulásának első lépése volt, a „forradalom

elismerése” október 28-án, aminek egyetlen célja volt, a harc

beszüntetése, a forradalom további kibontakozásának megakadályozása. A szép ígéretek akkor sok becsületes, jóhiszemű embert megtévesztettek, de ma ne tévesszen meg senkit! 

Az árulás második lépése volt a Nemzetőrség felállításának elrendelése.

Jól hangzott a megtévesztő szólam, hogy a Honvédség, a Rendőrség és a fegyveres forradalmárok együtt fogják védeni a forradalom vívmányait.

Október 29-én még állt a 100.000 fős hadsereg, kommunista parancsnok vezetésével a laktanyákban, ahonnan számos sortüzet lőttek a fegyvert követelő tömegre, sok száz sebesültet és halottat okozva. Még állt a 60.000 fős rendőrség. Ennek Budapesti főparancsnoka az a Kopácsi Sándor volt, akinél szilárdabb bolsevikot nehéz elképzelni. 30 évesen ezredes, Országgyűlési Képviselő, a Főváros főkapitánya, ráadásul a felesége ÁVH-s főhadnagy.

És volt 10.000 felkelő. De ezek közül is a fegyveres harcok megszűntével hazament 3.000 idősebb, családos ember. Kimondták, hogy a 18 év alattiaknál nem maradhat fegyver. Tehát a legelszántabb 16-17-18 éves „Pesti srácoktól” elvették volna a fegyvert. Szerencsére ez csak részben sikerült.

Képzeljen el a tisztelt olvasó egy nemzetőr századot, ahol van 100 katona, 60 rendőr és 5-6 felkelő. A parancsnok nyilván egy katona vagy rendőrtiszt. Mit tud csinálni itt néhány felkelő? Ez volt a cél, a néhány ezer felkelőt felhígítani a 160.000 fős kommunista irányítású fegyveres között. 

Az árulás harmadik lépése volt, a „Forradalmi Katonatanácsok” felállítása. 

Ez jól hangzó, de sunyi lépés volt. Ugyanis, amikor Nagy Imre 28-án bejelentette, hogy győzött a forradalom, feloszlatják az ÁVH-t, kivonulnak a szovjetek, szabad választások lesznek, stb.-stb. voltak ezredek, ahol spontán alakultak forradalmi bizottságok. Letartóztatták az „elhárító tiszteket,” akik katonaruhába öltözve az ÁVH tagjai voltak.

Kiszabadították Mindszenti Bíborost és diadalmenetben hozták Budapestre.

Olyan tüzéralakulat is volt, ahol kivonultak a lövegekkel a laktanyából tüzelőállást foglaltak hidak, közlekedési csomópontok közelében, hogy ha, kell felveszik a harcot.

Tehát megindult a hadseregben a jobbratolódás! Ezt kellett megállítani!

Ezért elrendelték, hogy minden hadosztályban, ezredben és önálló zászlóaljban meg kell alakítani a Katonai Forradalmi Tanácsot. Közben kiment a titkos parancs, hogy ezekbe a Tanácsokba megbízható kommunista és pártonkívüli katonákat válasszanak be. Így a spontán létrejött forradalmi bizottságok elvesztették létjogosultságukat. Ez volt a cél! 

A negyedik lépése az volt, hogy leszerelték az egyetemista tisztjelölteket. 

Ezekben az években minden egyetemen volt Katonai Tanszék. A katonai tárgyakból éppen úgy kellett kollokválni és szigorlatozni, mint a szaktárgyakból.

Minden év végén egy hónapos csapatgyakorlatra kellett bevonulni és az ötödik év végén, egy 5 hónapos, Tartalékos tiszti tanfolyam után, mint tartalékos tisztek lettek leszerelve.

1956 októberében több ezer ilyen tisztjelölt volt a hadseregben.

Ezek lehettek volna a seregben a forradalom kovászai, akik kapcsolatban voltak azokkal az egyetemista társaikkal, akik elindítói voltak az eseményeknek. Ezeket távolították el a hadseregből, mert féltek a több ezer értelmiségi tisztjelölttől.

/Nem ide tartozik, de emlékeztetek rá, hogy a II. Világháborúban, a Lengyel hadsereg 22.000 ilyen tartalékos tisztjét gyilkoltatta meg Sztálin a Katinyi erdőben és környékén./

Mikor látták a szovjetek, hogy Nagy Imrének nem sikerült megállítani a forradalom kiszélesedését és az, október 28-a és 30-a között tovább hullámzott, a főbb ÁVH-sok és vezető pártemberek menekültek, - ki külföldre, ki a szovjet csapatok védőszárnya alá, 30-án volt a Köztársaság-téri pártház ostroma is. Ekkor adták ki a Moszkvában Zsukovnak a támadási parancsot és a három nap alatt, a határon felsorakozott 19 páncélos és gépesített hadosztály megkezdte, egy hadüzenet nélküli háborúban Magyarország megszállását.

Ekkor egy valóban forradalmi kormánynak 4-5 nap állt volna

rendelkezésére, hogy megnehezítse, meglassítsa a szovjet terveket. Egy általános mozgósítás esetén, a 100.000 fős hadsereg 300.000 főre duzzadt volna, volt 60.000 rendőr. Volt 60.000 vadász személyenként 2-3 lőfegyverrel, ezzel 120.000 nemzetőrt lehetett volna felfegyverezni.

Az ÁVH lefegyverzése után és a különböző raktárakban is volt legalább 20-30.000 lőfegyver. Tehát ½ millió fegyveressel és egy azokat támogató fellelkesült nemzettel kellett volna szembenézni a támadónak.

A hadseregben volt 3.000 olyan ágyú, ami tökéletesen alkalmas harckocsik és páncélozott járművek kilövésére.

Tehát helyzetünk nem volt teljesen kilátástalan.

Gondoljunk arra, hogy Vietnámban, egy gyengén felszerelt, de elszánt nép, legyőzte a Világ legerősebb hadseregét. Vagy Afganisztánra, amit a Szovjet Hadsereg napok alatt megszállt, de az Afgán nép szívós küzdelemben kivonulásra kényszerítette a Világ legerősebb szárazföldi hadseregét.

1956-ban hosszabb ellenállás esetén, és, ha a kormány nem egy kommunista állam követségén kér menedékjogot A Világ népei is határozottabban léptek volna föl. E helyett mi történt? 

Az árulás ötödik lépése volt. A másodéves katonák leszerelése. 

A 100.000 fős hadsereget 20.000 hivatásos tiszt és tiszthelyettes, 40.000 elsőéves és 40.000 másodéves katona képezte. A másodévesek voltak a jól kiképzett katonák, akik az újoncok kiképzésében fő szerepet vállaltak. Ezeknek a leszerelése hatalmas veszteség volt a hadsereg számára, pont akkor, amikor 31-én megindult a szovjet támadás.

/Itt jegyzem meg, hogy november 3-án szombaton a hivatásos állomány 80%-a hazament, azzal a tudattal, hogy hétfőn folytatódik a rendes kiképzés. A katonák közül is sokan eltávozást kaptak hétfő reggelig. Tehát vasárnap hajnalban csak az ügyeletes és szolgálatban lévő hivatásosok és a kevésbé kiképzett újoncok és elsőévesek 2/3 - a volt a laktanyákban./

 

Az árulás hatodik lépése volt a legaljasabb az árulások sorában. 

Elrendelték, hogy a tüzelőállásban lévő lövegeket vonják vissza a laktanyákba, hogy ne zavarják a szovjetek „kivonulását” /?/ és véletlenül se történhessen félreértés, az ágyúkból szereljék ki az ütőszeget. Így a 3.000 ágyú egy csapásra használhatatlan ócskavassá változott, amikor november 2-án már a fél országot megszállta az ellenség. 

Itt kell megjegyezni, hogy nem mindenhova jutott el a hazaáruló parancs, mert november 4-én 23 löveg felvette a küzdelmet a támadókkal szemben. Ez a 23 löveg 16 ellenséges egységet semmisített meg. 8 harckocsit, 2 páncélautót, 2 sorozatvetőt, 2 lőszerszállító tehergépkocsit 1 személyautót és 1 repülőgépet.

Mi lett volna, ha tüzelőállásból, Harcra felkészülten mind a 3.000 löveg tüzet nyit? Mekkora meglepetésszerű első csapást tudtunk volna mérni az ellenségre? 

A hetedik lépés az volt, hogy elrendelték a legszigorúbb tüzelési tilalmat. 

A tisztek felelősségre vonása mellett megtiltottak mindenféle

fegyverhasználatot, „nehogy félreértésből provokáljuk a „kivonuló” szovjeteket. Holott a legfelső katonai és állami vezetés tisztában volt azzal, hogy már három napja hatalmas szovjet katonai erők özönlenek be az országba. A katonák természetesen nem merték megtagadni a szigorú parancsot. Ami nem lett feloldva 4-én sem. 

A nyolcadik lépés hihetetlenül nevetséges lenne, ha nem volna szomorúan tragikus. Amikor a szovjetek körülvettek minden repülőteret, legtöbb laktanyát és katonai objektumot, utasítás ment ki az egységek parancsnokaihoz, hogy vegyék fel a kapcsolatot a velük szembenálló szovjet alakulat parancsnokával és közöljék, hogy ha nem lőnek a

szovjetek, akkor a magyarok sem fognak lőni.

Természetesen a szovjet parancsnok bolond lett volna lövetni, ha a magyarok, erőszak és lövöldözés nélkül is hagyják magukat lefegyverezni, ami meg is történt. 

A kilencedik lépés minden emberi és katonai elképzelést felülmúl és „űbereli” a fenti nyolc lépést összességében. 

Miután hagyták, hogy pár órát „puhuljanak” a zárkákban, hajnalban kihozatták a három katonát. Elmondták, hogy néhány órán belül megindul a támadás a forradalom leverésére, a Nagy Imre kormány megdöntésére és feltették a kérdést, hogy hajlandók – e együttműködni a szovjetekkel. 

- Itt egy kis kitérőt kell tenni és ismertetni, hogy a „Genfi Konvenciót” mely szabályozza az összes hadi cselekményekkel összefüggő kérdést. Többek között kimondja, hogy ha egy katona, tiszt, vagy tábornok fogságba esik, a nevén és a rangján kívül semmit nem köteles mondani!

- Ezzel szemben mind a három katona, a Honvédelmi Miniszter, Maléter Pál vezérőrnagy, a Vezérkari Főnök Kovács István vezérőrnagy és a Hadműveleti Csoportfőnök Szűcs Miklós ezredes, elárulva a forradalmat és Nagy Imre kormányát, hajlandó volt együttműködni az ellenséggel. Ezt az

árulást, minden hadsereg hadbírósága azonnali főbelövéssel büntetné. E helyett, a történelemhamisítók jóvoltából ezek az árulók nemzeti hősnek lettek kikiáltva, szobrok, emléktáblák, utcák, terek, laktanyák nevei hirdetik neveiket. 25 éve az egymást váltó kormányok áhítattal koszorúznak ezeknek a kommunista árulóknak az emlékműveit. 

Ki érti ezt ”a rendszerváltás” után 25 évvel és a „választófülkék forradalma” után 5 évvel?

Szalay Róbert történelemtanár. 

Ui. A fenti cáfolhatatlan tények letagadhatatlanok és számtalan

dokumentummal igazolhatók! Legfeljebb letagadni vagy meghamisítani lehet azokat. Ezt teszik a történelemhamisítók, akik közel három hosszú évtized óta, a Soros György által létrehozott és a kommunista kormányok által 100 milliókkal támogatott. az úgynevezett „56-os Kutatóintézet” keretében mételyezték a közvéleményt és még ma is, az Intézet bezárása

után is mint „neves történészek” hirdetik hazugságaikat.

 

Érdemes megjegyezni a legismertebbeknek a neveit: Germuska Pál, Eörsi László, Rainer M. János, Szakolczai Attila, Ungváry Krisztián.

 Több alkalommal felszólítottam a fenti urakat, /?/ még Pongrátz Gergellyel együtt is, hogy dokumentumainkkal együtt üljünk össze és tisztázzuk a forradalom igaz történetét, feltárva azt, amit eddig elhallgattak, de javaslatainkat sorra elhallgatták, sőt személyünket támadták karaktergyilkos módon.

Úgy gondolták, ha sikerül személyünket hiteltelenné tenni, akkor az általunk hirdetett tények is hiteltelenné válnak.

Pedig az igazság, ha letagadják, elhallgatják, meghamisítják, hirdetőit üldözik, akkor is igazság marad!”

Ennyi tehát a szöveg. Egy gondolatot pedig megér, hogy valóban:

Mi lett volna, ha egy általános mozgósítás révén félmilliós magyar katonai erő száll szembe a szovjetekkel ? Mi lett volna, ha Franco százezer önkéntese és repülői (amelyek Konrad Adenauer engedélye alapján Nyugat-Németországban leszállhattak volna üzemanyag pótlásra - erről korabeli diplomáciai dokumentumok vannak) megérkeznek? 

Maradt volna a kommunizmus negyven évig? Vagy 1956-ban ilyen ellenállással és áldozattal a magyarok megtörték volna a jaltai rendszer logikáját, és kivívtak volna maguknak azt, amit Ausztria 1955-ben békésen megkapott?

Megspórolhattuk volna magunknak a kádári negyven évet? És ha igen, milyen áron?

Címkék: Publicisztika
2016.10.28.

Egy érdekes és nem minden tanulság nélküli levelezés

1.

Dátum: 2016.08.25 15:00

Tisztelt NMHH! 

Bayer Zsoltot a Médiatanács súlyos pénzbüntetésre ítélte, amiért a Magyar Hírlapban megjelent cikkében általánosítva nevezte potenciális gyilkosoknak az iszlamista fiatalokat.

A mai Népszava utolsó oldalán "Fűnyírót és laminált padlót lop a magyar" címmel olvasható cikk a hazai szálláshelyeken tapasztalt lopásokról.

A cikkben magában szó nincs arról, hogy a tolvaj vendégek magyarok lettek volna.

Kérem tájékoztassanak arról, hogy Önök eljárásra érettnek látják-e a cikket, ugyanis az gyűlöletet kelthet például a bécsi Kärntner Strassen az ottani üzletekbe belépő, és ott magyarul beszélőkkel szemben is.

Ezzel a Népszava egyébként Önöket is tolvajoknak nevezte.

A témával - Bayer kitüntetése kapcsán - foglalkozni kívánunk a szombaton a nyári szünet után újrainduló Törésvonalak című műsorban, amelynek felvétele holnap kora délután lesz.

Hogy ne kelljen azt mondani, műsorunk felvételéig még nem kaptunk választ, kérem, ha tudnak válaszolni, azt legkésőbb holnap 13:00 előtt juttassák el hozzám. 

Köszönettel és üdvözlettel:

Lovas István újságíró 

2.

Dátum: 2016.08.26. 8:28 

Tisztelt Lovas Úr! 

Köszönjük érdeklődését. Kérdésére válaszolva a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság tájékoztatja, hogy a cikk megjelenése óta eltelt rövid időre tekintettel az NMHH, illetve a Médiatanács még nem alakította ki álláspontját arról, vizsgálják-e annak tartalmát. A hatóság az Ön által felvetett kérdésre előzetesen, az adott ügy részleteinek beható vizsgálata nélkül, hatósági eljáráson kívül a csak a kérdéssel összefüggő jogszabályi rendelkezésekről szóló általános tájékoztatást tud adni. Az alkotmánybírósági határozatok, illetve a közigazgatási eljárási törvény (Ket.) alapján ugyanis a hatóság nem jogosult hatósági eljárási jogviszonyon kívül felmerült jogi kérdések tekintetében jogértelmezési tartalmú vagy a jövőbeli hatósági eljárásokkal kapcsolatban állásfoglalást adni, mivel azzal megkerülné a Ket. előírásait. 

A hatóságnak a médiatörvényben meghatározott feladat- és hatáskörével kapcsolatban a médiaigazgatásra vonatkozó szabály megsértésére hivatkozással bárki bejelentéssel élhet, amely alapján a hatóság – mérlegelése szerint – hivatalból eljárást indíthat, ennek részleteit ld. bővebben:http://nmhh.hu/cikk/1842/Hogyan_tehet_bejelentest 

Üdvözlettel:

Vajda Boglárka

osztályvezető

3.

2016.10.25. 16:51 keltezéssel, Lovas Istvan írta:

Tisztelt NMHH Intézményi Kommunikációs Osztály!

Kérem szíves válaszukat arra vonatkozóan, hogy Önök megengedhetőnek tartják-e a magyarországi demokráciában forradalomra és polgárháborúra uszítást az Önök felügyelete alatt álló médiában, konkrétan a Klubrádióban? 

A részleteket illetően az uszítás meghallgatható a Klubrádió Megbeszéljük című műsoraiban október 24-től (azt beleértve) visszamenőleg 3, 4 vagy több műsort is. 

A balliberális médiában elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseimre Önöktől eddig kapott válaszaikhoz hasonlóra számítva - és azt természetesen nyilvánosságra hozva - kivételesen határunkon kívüli példát is be szeretnék hozni a témába. 

Nem akarván zsákbamacskát árulni, idemásolom a Flamand Médiahatóságtól néhány perccel ezelőtt kapott, a forradalomra történő ottani média uszítás megengedettségére vonatkozó kérdésémre adott válaszát, amely szerint az nem megengedett, mert tilos a gyűlöletre és erőszakra uszítás és ezen túlmenően a büntetőtörvénykönyv paragrafusait is sérti. Ezt válaszuk mellett fogom nyilvánosságra hozni. 

A kérdésem arra vonatkozott - mint olvashatják lentebb az angol szövegben -, hogy országukban megengedhető-e a médiának forradalomra uszítani a törvényesen megválasztott kormány megbuktatása érdekében. Az ennél is durvább polgárháború, mint láthatják, még nem is szerepelt a kérdésben. 

Ugyanakkor kérem Önöket, hogy nevezzék meg azt a személyt, akinek panasza alapján Bayer Zsolt 2015. november 16-án a Magyar Hírlapban megjelent "Álláspont. Elvettétek tőlem kincseim javát. Elvettétek az Ezeregyéjszakát" című cikkének tartalma miatt a lapot negyedmilliós büntetéssel sújtották. 

Válaszukat előre is köszönöm. 

Tisztelettel: 

Lovas István

 

Disclaimer: bezint eer ge print

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Lovas Istvan [mailto:lovas.istvan1945@gmail.com

Verzonden: zaterdag 22 oktober 2016 21:11

Aan: VRM, Vlaamse Regulator voor de Media <vrm@vlaanderen.be>

Onderwerp: Question on media content 

Gentlemen:

Would you please let me know whether or not in your country a sedition to revolution in order to topple the legitimately elected government of your country would be permitted by a radio station?

I thank you for your kind response.

Best regards,

István Lovas

Print and television journalist

Hungary

(+36 20 9 423 364)

 

Dear Sir,

It is not permitted.  According to our Media Act broadcasting activities may not incite hate and violence.

Furthermore the provisions of the Penal Code are applicable.

Kind regards,

Dirk Peereman

Griffier

Vlaamse overheid

AGENTSCHAP VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

T 02 553 45 02

dirk.peereman@vrm.vlaanderen.be

Koning Albert II-laan 20 bus 21, 1000 Brussel

www.vlaamseregulatormedia.be

4.

Dátum: 2016.10.26. 13:04  

Tisztelt Lovas Úr!

Köszönjük érdeklődését. Ahogy korábban is jeleztük, a hatóságnak a médiatörvényben meghatározott feladat- és hatáskörével kapcsolatban a médiaigazgatásra vonatkozó szabály megsértésére hivatkozással bárki bejelentéssel élhet, amely alapján a hatóság – mérlegelése szerint – hivatalból eljárást indíthat, ennek részleteit ld. bővebben: http://nmhh.hu/cikk/1842/Hogyan_tehet_bejelentest.

A levelében említett Bayer Zsolt-cikk ügyében közlöm, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) érkezett bejelentés személyes adatait zártan kezeljük, arról tájékoztatást nem adhatunk.

Üdvözlettel:

Cserháti Zoltán

5.

Tisztelt Cserháti Úr!

Köszönöm tájékoztatását. 

Az itteni ügy nyilvánosságra hozatala előtt a tisztázás érdekében kérdezem: egyértelmű választ kaphatok arra,  hogy Önök önmaguktól nem indítanak vizsgálatot bármi is hangozzék el egy felügyeletük alá tartozó elektronikus médiumban? 

Válaszukat köszönöm. 

Üdvözlettel: 

Lovas István

6.

Dátum: 2016. 10. 27.

Tisztelt Lovas Úr! 

A Műsorfigyelő és Elemző Főosztály a magyar joghatóság alá tartozó médiumokat rendszeresen ellenőrzi mintavétel segítségével. A módszertant az NMHH a „Piacfelügyeleti tervben” rögzíti, amelyet a Médiatanács jóváhagy. Ebben a hírközlési és eljárási terveket látva megtudhatja, a médiahatóság mely törvény által előírt kötelességeinek kell, hogy eleget tegyen.

A Klubrádió közösségi médiaszolgáltatói státusszal rendelkezik 2014 óta. Az Mttv. rendelkezései szerint a típusba tartozó médiumokat kétévente egyszer kell kontrollálni. A szóban forgó médiaszolgáltatót 2016-ban analizálta az NMHH, augusztus 1–7. közötti műsorait elemezte. Állampolgári bejelentésre azonban bármely médiumot, bármely témában soron kívül ellenőrizhet az NMHH.

Mintahogy Önt több alkalommal is tájékoztattuk már róla, a hatóság a médiatartalmakat a médiaigazgatásra vonatkozó szabályoknak való megfelelés szempontjából vizsgálja és vizsgálhatja. Hatásköre arra terjed ki, hogy a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.), valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló CIV. törvény (Smtv.) hatálya alá tartozó médiatartalmak tekintetében e szabályok betartását felügyelje a közigazgatási hatósági eljárások során.

Üdvözlettel:

Cserháti Zoltán

Címkék: Publicisztika
2016.10.28.

Címkék: Publicisztika
2016.10.26.

Első hír:

„Összeragasztotta a Magyar Idők szerkesztőségét a Párbeszéd

Rendőrségi szalaggal és különböző feliratokkal ragasztotta össze a Magyar Idők szerkesztőségét a P(M), mivel szerint az bűncselekmény helyszíne, ott gyilkolták meg a sajtószabadságot.

A Párbeszéd arra szólította fel az összes ellenzéki pártot „a Jobbiktól a Liberálisokig”, hogy bojkottáljanak minden olyan médiumot, amelynek Liszkay Gáborhoz vagy Mészáros Lőrinchez köze van – jelentette be Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke a Magyar Idők szerkesztőségének helyet adó Lurdy ház előtti sajtótájékoztatón.

Szabó elmondta: a P(M) aktivistái rendőrségi szalagokat és különböző feliratokat ragasztanak a szerkesztőség ajtajára, mivel Szabó szerint a Magyar Idők szerkesztősége „bűncselekmény helyszíne”, „ott gyilkolták meg a sajtószabadságot”. Ezt a sajtótájékoztatót követően meg is tették.

A Párbeszéd társelnöke arról is beszélt: sajtó hírek alapján úgy tudni, hogy a Magyar Idők a Népszabadság korábbi székházába költözik, tehát még a látszatot se fogják fenntartani – fogalmazott.

A ragasztós akció után Szabó Tímea és a szerkesztőséghez érkező biztonsági emberek között szóváltás alakult ki, ahol egyébként Szabót az egyik, kék pulóveres úr kommunista bérencnek is nevezte, és arról is beszélt: szégyen, hogy Szabó családja előfizetője volt a Népszabadságnak.” (Mandiner) 

Második hír: 

„Hatalmas Fidesz-fölényt, és hanyatló Jobbikot mért a Tárki

Tágul a kormánypártok és a Jobbik közötti olló a pártpreferenciák tekintetében az elmúlt negyedévben, sőt az előző két év legmagasabb kormánypárti és legalacsonyabb Jobbik-támogatottságát mutatják az októberi adatok – derül ki a Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt. legfrissebb kutatásából.

2016 őszén tovább nőtt a Fidesz-KDNP népszerűsége, míg a Jobbiké csökkent az előző negyedévben, olyannyira, hogy szavazótábora lényegében azonos méretű az MSZP táboráéval a teljes népességen belül. A kormánypártok erősödésével a 2014 októberében mért magas szintre emelkedett támogatottságuk, míg a Jobbik gyengülése szintén az elmúlt két év leggyengébb eredményét jelenti – közölte a Tárki. 

Egy szinten a Jobbik és az MSZP

Ami a pontos adatokat illeti, a teljes népesség körében a Fidesz-KDNP támogatottsága július és október között 30 százalékról 32 százalékra változott, míg a pártválasztók körében 49 százalékról 54 százalékra nőtt.

Eközben a Jobbik népszerűsége a teljes népességen belül 14 százalékról 10 százalékra, a pártválasztók körében pedig 22 százalékról 17 százalékra csökkent. A szocialista párt tábora lényegileg változatlan: a teljes népesség körében a júliusi 8 százalékot követően októberben 9 százalékon, a pártválasztók körében pedig 13 százalék után 15 százalékon áll.

A többi, kisebb ellenzéki párt támogatottsága októberben is változatlan: a teljes népesség körében a DK 4 százalékon, az LMP 2 százalékon, az Együtt 1 százalékon áll, a PM tábora pedig továbbra sem éri el az 1 százalékot, a pártválasztókon belül pedig a DK 6 százalékot, az LMP 3 százalékot,az Együtt 2 százalékot, a PM pedig 1 százalékot kapna. A baloldali-liberális ellenzék együttes támogatottsága tehát jelentősen meghaladja a Jobbikét.

40 százalék nem tud választani

Mindeközben a pártot nem választók aránya szintén lényegében változatlan: a júliusi 38 százalék után októberben a választók 40 százaléka nem tud választani a jelenlegi pártkínálatból vagy nem mondja meg, hogy melyik pártot választaná.

A személyes kérdezésen alapuló adatfelvétel 2016. október 14-23. között zajlott 1007 fős országos véletlen mintán, ami reprezentálja az ország felnőtt lakosságát.” (Origo) 

Nos, így együtt minden világos. Aki mindig veszít és kilátása sincs a győzelemre, az hisztizik meg ajtókat ragasztgat össze. A győztesek meg haza viszik a serleget.

Hajrá Timó! Ragaszd össze a budiajtót is! 

Címkék: Publicisztika
2016.10.19.

Biztos, hogy ezekkel egyutt kell elnunk itt Europaban?

Címkék: Publicisztika
2016.10.19.

Címkék: Publicisztika
2016.10.17.

A Spíler blogon írta meg Edward Blake a következőket: 

„Hírt hamisított a HírTV és a Heti Válasz

Edward Blake

Hatalmas kamuhír terjed a neten arról, hogy Orbán Viktor mégsem beszél 1956 60. évfordulóján. Az álhírt a HírTV és a Heti Válasz is terjeszti. Szomorú, hogy a nagy bosszúhadjárat már itt tart...

A Hatalmas kamuhír terjeng a neten, amit a HírTV terjeszt. A kamuhír szerint Orbán Viktor nem vesz részt október 23-a 60. évfordulóján, mert Brüsszelbe kell mennie az Európai Tanács ülésére. A HírTV szépen hazudik, ugyanis valóban történt ilyen, csak 2011-ben. Orbán Viktor nagyon is ott lesz október 23-án és beszédet is fog mondani.

Ennél is tovább megy a Heti Válasz online-on Dévényi István. Az „újságíró” gyakorlatilag azt sugallja, hogy Orbán Viktor megfutamodott a nyilvános beszédtől. Mivel a tegnapi napon Juhász Péter egy ellenzéki tüntikén bejelentette, hogy ki fogják őt fütyülni. Gratulálunk Dévényinek, olvasni kéne néha az MTI-t, hogy kiderüljön, hogy egy kamuhírt vett hát – különösképpen azért, mert Dévényi korábban az MTI főszerkesztője volt.

Gratulálunk ehhez kiváló újságírói teljesítményhez mind a HírTV-nek, mind a Heti Válasznak. Nyilvánvalóan ezt értették a polgári újságírás alatt: igényes, pontos és precíz munka.” 

Mit lehet ehhez hozzá tenni? Nagyjából semmit. Talán csak annyit, tudom milyen is az, amikor g. Simicska beszól a szeribe, hogy mi a teendő.

Most éppen ezt szólta be. És mivel mentálisan és intellektuálisan már teljesen leépült ez a szarzsák, tényleg elhitte, hogy ezzel majd eltünteti a tömeget a térről, és nem lesz ott senki, csak a fütyülők.

De 23-án csak odamegyünk a Kossuth térre. Aztán majd meglátjuk, mi lesz…

Címkék: Publicisztika
2016.10.17.

Címkék: Publicisztika
2016.10.16.

Címkék: Publicisztika
2016.10.16.

„Mutasd meg nekem, mi újat hozott Mohamed, és csak rossz és embertelen dolgokat fogsz találni, mint az a rendelkezése, hogy az általa hirdetett hitet karddal kell terjeszteni” – szóltXVI. Benedek pápa egyik idézett mondata Regensburgban, ami kiakasztotta az európai médiaközvéleményt 2006 szeptemberében. A média és a politikusok egy része azonnal „elfogadhatatlannak”„offenzívnak”, intoleránsnak és hasonlóknak minősítették a pápa regensburgi beszédét, ami újraéleszti a vallási ellentéteket, és a dialógus, párbeszéd, békés egymás mellett élés helyett az intoleranciát szolgálja, szerintük.

A legmegengedőbb kommentárok szerint legalábbis „baklövés” volt a beszéd, az egyiptomi külügyminiszter pedig „szerencsétlen kijelentésnek” nevezte a fenti idézetet. Az iszlám világ országai közül több is kifejezte nemtetszését, Irán például az iszlám elleni nemzetközi összeesküvés részének nevezte a beszédet, az iraki kormányszóvivő úgy látta, a pápa félreérti az iszlámot, Marokkó pedig egyenesen visszahívta a vatikáni nagykövetét. A CounterPunch publicistája, Tariq Ali azt írta„a bajor egy borotvaéles reakciós klerikus”, aki amikor a világ szembenéz a környezet és a szegénység problémáival, inkább azt választja, hogy megtámadja egy rivális vallás alapítóját.

Voltak persze a pápát védelmükbe vevő megszólalók is: John Howard ausztrál miniszterelnök szerint az iszlám világ reakciója eltúlzott volt, Angela Merkel pedig úgy látta, egyszerűen félreértik XVI. Benedek beszédét. Jose Maria Aznar volt spanyol jobboldali miniszterelnök a pápa bocsánatkérését követelő tüntetésekre reagálva kijelentette: a muzulmánok sem kértek bocsánatot Spanyolország területének nyolcszáz évig tartó elfoglalásáért, a svájci belügyminiszter pedig leszögezte, hogy a pápa beszéde „intelligens és szükséges” volt.

Az iszlám fanatizmus elmúlt nyolc évben való előretörését, az ISIS brutális tetteit és a világ felé intézett kihívását látva, úgy tűnik, a világ tartozik egy bocsánatkéréssel Benedek felé. Mert miről is beszélt pontosan a volt pápa?

*

A Vatikán leszögezte:az idézeteket kiragadták kontextusukból, és a pápa célja épp az ellenkezője volt annak, mint amit belemagyaráztak. Mindazonáltal a pápának visszakoznia kellett, kijelentve: egy középkori szöveget idézett, amely nem tükrözi személyes nézeteit. Hozzátette: igazi szándéka a dialógus elősegítése volt.

XVI. Benedek egy egyetemen beszélt a tudományos élet képviselőihez, így a hit és az ész összeegyeztethetősége volt a fő témája, s mint utolsó mondata világossá teszi, igazából az egyetem feladatáról értekezett. Mint mondta a professzorokhoz szólva, egykori professzorként: „egyetlen egészet alkotunk, és az egyetlen értelem egészén belül dolgozunk, annak különféle dimenzióiban, s ezáltal közösen viseljük a felelősséget is az értelem helyes használatáért.”

S itt jött a kifogásolt rész: Benedek pápa ekkor foglalta össze „a tudós bizánci császár, II. Paleologosz Manuel, valószínű a téli táborban, 1391-ben Ankara közelében egy művelt perzsával a kereszténységről és az iszlámról és e kettő igazságáról folytatott” eszmecseréjét. Mint a pápa mondta: „most csak egy témát szeretnék érinteni, ami a dialógus egészében mellékes – amely a hit és értelem témakörében megragadott és kiindulópontként szolgál e témáról szóló reflexióimhoz.”

Benedek pápa úgy fogalmazott: „meglepő számunkra, hogy a császár milyen nyerseséggel fordul beszélgetőpartneréhez a központi kérdéssel, mely általában a vallás és az erőszak közti összefüggésre vonatkozik: »Mutasd meg nekem, mi újat hozott Mohamed, és csak rossz és embertelen dolgokat fogsz találni, mint az a rendelkezése, hogy az általa hirdetett hitet karddal kell terjeszteni«. Miután a császár ilyen súlyosan fejezte ki magát, aprólékosan elmagyarázta az érveket, miért esztelen dolog a hit erőszakos terjesztése. (...) Az erőszakos térítés elleni érvelés döntő érve ez Az erőszak ellentétes Isten lényegével és a lélek lényegével.”

XVI. Benedek tulajdonképp egyszerre az értelem és a hit védelmében beszélt az egyetemek kapcsán, s ehhez történetesen – nyilván nem véletlenül – egy vallási dialógust hozott példának, s még fel is hívta a figyelmet rá, hogy az idézett császár keményen, számunkra szokatlanul fejezi ki magát. A fél világ megkövezte érte.

*

És akkor 2014-ben felbukkant az Iszlám Állam. Iszlám fundamentalizmus, teokratizmus, lekaszabolt, lefejezett gyerekek, keresztre feszített keresztények, valamint az Iszlám Állam nézeteit nem valló muzulmánok elüldözése, kivégzése – nem kell ragoznom.

Benedek pápának igaza volt az iszlámmal kapcsolatban. A világ tartozik neki egy bocsánatkéréssel” − írja most a LifeSiteNewson vezetett blogjában Hilary White. Mint írja: most azt láthatjuk élőben, milyen is lehetett, amikor a 7. században a frissen alapított iszlám vallás hívei elfoglalták az addig túlnyomórészt keresztény Közel-Keletet. Ha valaki megint hirtelen a keresztes hadjáratokat hozná fel, mondván, „egyik kutya, másik eb”, akkor ezen a ponton irányítom át a keresztes hadjáratok védelmében írt posztomhoz, amelyből kiviláglik, hogy azok az iszlám nyugat ellen irányuló, több száz éve folyó támadásaira adott reakciók voltak.

White szerint az „ősi veszély” feltámadásának idejében egyre nehezebb a liberális véleményformálók álláspontjának fenntartása, a „régi mantrák” újra és újra való ismételgetése, ugyanis „nem mindenki gondolkodik ugyanúgy a világon, mint mi”„nem egyenértékű minden kultúra”, és „nincs mindenkinek igaza abban, amit hisz”.

Camillo Langone az Il Foglio című olasz katolikus lap hasábjain írta azt, hogy „ma, amikor a hírek az egykori Irakból megint történelmet írnak, és ami mindenkinek megmutatja, akinek szeme van, hogy milyen az, milyen is igazán, amikor a Koránt valóban cselekvésre váltják, bocsánatot kell kérnünk mindkettőtöktől” − mármint XVI. Benedek pápától és az egykori császártól. Persze, a „modern, szekularizált Európa nem fogja ezt megtenni”.

XVI. Benedek: a pápa, mint próféta – címezte fel cikkét ugyanezen témában a Crisis Magazineszerzője, George W. Rutler. Mint írja: „ma szívélyes közéleti és vallási vezetőket látunk, amint mecseteket látogatnak” és „viccelődnek” úgy, mintha „egy Kiwanis Klubban volnának”. „Miközben ezt teszik, keresztényeket gyilkolnak meg Mohamed követői távoli földeken, akikről azt mondják a politikailag óvatoskodók, hogy saját extrém nézeteik fogjai”. Rutler számos példát hoz angol lordoktól kezdve a norvég királyon át amerikai tüntetőkig, akik úgy gondolták a harmincas években, hogy a nácikat meg lehet szelídíteni, és együtt élni velük, akik pedig ennek az ellenkezőjét mondták, azokat pellengérre állították.

Amel Nona moszuli káld katolikus érsek a Corriere della Serában arra figyelmeztetett, mellőzve Benedek akadémikusan kimért és udvarias, úriemberi stílusát: az iszlám szerint nem egyenlő mindenki. A mi értékeink nem az iszlám értékei. „Ha ezt nem értitek meg minél előbb, azon ellenség áldozataivá váltok, akit nemrég még otthonotokba fogadtatok”. Hozzátette: „veszélyben vagytok. Kemény és bátor döntéseket kell hoznotok, még akkor is, ha ezek ellentétesek az alapelveitekkel.”

*

Benedek pápa regensburgi beszédében az egyetemről, hit és ész összeegyeztetéséről beszélt, s ennek kapcsán az értelem alapján folytatott vallási párbeszéd fontosságára hívta fel a figyelmet, ezzel kiszólva a muzulmán világnak, ahol ez a fajta értelemalapú párbeszéd nem éppen divat. Hozzátette: „A modern gondolkodás önkritikájának ez a nagy vonásokkal fölvázolt kísérlete egyáltalán nem zárja magába azt a véleményt, hogy vissza kellene térnünk a fölvilágosodás előtti korba, elvetve a modern kor nézeteit. Mindazt, ami a szellem modern fejlődésében értékes, fenntartások nélkül elismerjük: valamennyien hálásak vagyunk azokért a nagyszerű lehetőségekért, melyeket ez a fejlődés nyitott az ember előtt és az emberi fejlődés számára, melynek kedvezményezettjei vagyunk.”

A volt pápa hozzátette: „A Nyugatot régóta fenyegeti ez az elfordulás értelmének alapvető kérdéseitől, ám ezáltal igen nagy kárt szenvedne.” A következő mondat pedig az iszlám világnak is szólt: „Csak így leszünk képesek a kultúrákkal és a vallásokkal folytatott igazi dialógusra is – arra a dialógusra, melyre oly égetően szükségünk van.”

Ratzinger ma nem olvassa a fejünkre: „én szóltam”. A valóság már megtette helyette.

Címkék: Publicisztika

Ezeket a cikkeket olvastad már?