Publicisztikák

Tovább

Útileírások

Tovább
2016.08.27.

Címkék: Publicisztika
2016.08.27.

„Bayer kiszáll, mert leszóltak neki

De előbb még terjeng egy kicsit: így még szánalmasabb az egész.

Hosszú interjúban mentegetőzik a keresztes lovag. Néhány odaköpött „dehogy adom vissza” után Bayer Zsolt rászánta magát, hogy hosszabban is kifejtse… Nos, a Mandineren megjelent kitárulkozás mindenekelőtt hosszú, nagyon-nagyon hosszú. A lényege azonban röviden összefoglalható:

Bayer alapvetően gyáva alak.

Kijelenti ugyanis, hogy vége a kurvaanyázásnak, dühöngésnek, nem ír több politikai publicisztikát, mert „Márai és Kosztolányi szelleme (…) valóban itt lebeg, itt van ez a lovagkereszt is – úgyhogy ezzel most már szakítani kell”.

Bayer természetesen most is csak öblöget Márai és Kosztolányi nevével, a szellemük, ah, az a marha nagy szellemük pedig soha semmiben nem zavarta őt eddig sem. A pillanatnyi elkushadási tervek mögött egy egészen másik szellemalak áll: „egy e helyt meg nem nevezendő barátom, akinek fölöttébb adok a véleményére (…) azt írta: »Ugye tudod, hogy nem a trágárságodért kaptad. A lovagkereszt pedig kötelez.«”

Vagyis leszóltak neki.

Találgassuk, hogy kicsoda? Tök mindegy.

De hogy azért mégsem olyan egyszerű ez a nagy nekijuhászodás, jól mutatja, hogy Bayer egy olyan mélységesen aljas mondattal búcsúzik „munkásságától”, amitől tényleg csak hányni lehet: „Ha a német nép kicsit többet kurvaanyázott volna ezer év alatt, nem lett volna Auschwitz” – állapítja meg, de azért hozzáteszi, mindezt „félve” mondja.” (magyarnarancs)

 

Íme, a magyarnarancs.hu aprócska remekműve, Fabergé tojása, a remekbeszabott miniatűr, amelybe bezárták az egész világot, az ő világukat.

Ez az a (mikro)világ, amely ha nem létezne, a világ összes többi része sokkal de sokkal szebb lenne, boldogabb lenne, és sokkal kevésbé lenne nyúlós és büdös.

De ez a (mikro)világ létezik, van, egzisztál, veszi a levegőt befelé, fújja kifelé, élelmezi magát, fogyaszt, anyagcsere folyamatai vannak, sajnálatos módon növeli az emberiség biológiai lábnyomát, és cikkeket is ellik mindeközben.

Kicsike Fabergé tojás cikkeket, dohból, avból, kevésbé tetszetős testnedvekből, meg barlangi axolotlok nyálából.

Mindezekkel ez a világ egylényegű.

Ám amikor belenéz a tükörbe, önmagát fessnek, kívánatosnak, nyalkának, egyszersmind megfellebbezhetetlennek, igaznak, igazságosnak, okosnak, érzékenynek, humánusnak és végtelenül európainak látja.

Végül is, valóban… minden csak nézőpont kérdése. Mert ugye, amikor az egyszeri és gondos patkánymama sétáltatja a kicsike, kedves és pufók patkánygyereket a csatorna mélyén, és elrepül felettük egy denevér, akkor a helyes kis patkánygyerek is felkiált:

„Nézd mama! Tündérke!”

Ezek a mi kis tündérkéink, amelyek éjszakánként felreppennek a dohból, avból, miegyébből készült Fabergé tojásokból, és szétszélednek s lepárlódnak, mint puki az uszodában, és pontosan ugyanazt a konzisztenciát hagyják maguk után.

Bayer alapvetően gyáva alak.

„Kijelenti ugyanis, hogy vége a kurvaanyázásnak, dühöngésnek, nem ír több politikai publicisztikát” – reppen fel a denevértündérke, majd megül az erre fogékony agyakban, és pihenésképpen odabent elfogyaszt egy kövér, tokás lótetűt.

Van persze egy apró kis bökkenő: Nem jelentettem ki, hogy nem írok több politikai publicisztikát. De ez tényleg apróság, és az ilyesféle apróságok ezeket a tündérkéket soha nem zavarták még meg. Hiszen ez a magyarnarancs Fabergé tojása, amely önmagában létező és mindentől, leginkább a valóságtól független entitás. Nem kell önmagát fárasztania sem a valósággal, sem az igazsággal, sem a minimális szövegértés elavult képességével. Ugyanis a feladat ebben a (mikro)világban sokkal nagyobb és egyetemesebb: a valóságot kell hozzá igazítani a (rög)eszmékhez vagy a feltevésekhez.

„Valószerűtlen púpot a háton
Valószerűvé tenni kell.
Méghozzá úgy, hogy világnak hátát
Hajlítni kell egy púpig el.”

Ez a mi kis tündérkéink napi rutinja. Ez ad értelmet életüknek, melyet persze csak jobb híján nevezhetünk életnek. Bár el kell ismerjük, végül is, az ázalagok élete is élet, valóban…

Szóval, mivel nem mondtam, egyetlen szóval sem, hogy abbahagyom a politikai publicisztika írását, így a (pre)koncepció dugába dől, és a semmiben lebeg minden további megállapítás, melyeket szokás szerint megfellebbezhetetlen tényként közöl tündérke, a szerző. nevezetesen, hogy „gyáva alak vagyok”, hiszen abbahagyom a politikai publicisztikát (nem hagyom abba); hogy leszóltak nekem, hogy hagyjam abba a politikai publicisztikát (mivel tehát nem hagyom abba, ebből következően, ha „leszóltak nekem”, hogy hagyjam abba, és mégsem hagyom abba, akkor tündérke állításával szemben kifejezetten bátor alak vagyok, de sajnos nem hízeleghetek magamnak ezzel, ugyanis nem szóltak le).

A mi kis tündérkénk kivetíti magából egy darab csavarból, egy kettes alátétből és egy ácskapocsból álló lelkének valóságát, tudniillik az ilyesféle lelkeknek mindig leszólnak, mert ha nem szólnának le, állandóan orra bukna szegény. És akinek állandóan leszólnak (nézz a lábad elé tündérke, fújd ki az orrod tündérke, cicakaki maradt a szád szélén tündérke, ne pukizz ebéd közben tündérke, ne rejszolj a nagymama előtt tündérke), az nem tudja elképzelni, hogy van, akinek nem szólnak le.

A többi pedig… Eh, mit törődjünk a többivel. A többi ugyanaz, mint az eddigi. S mert száz szónak is egy a vége, elég egyetlen egy dolgot megjegyeznünk. Azt ígértem, nem káromkodom többet a politikai publicisztikáimban.

Na tessék! Ugye milyen pokolian nehéz fogadalom ez, mindaddig, ameddig a mi kis tündérkéink itt vannak közöttünk?

Címkék: Publicisztika
2016.08.27.

Egy biztonsági kamera felvételét látják. A felvétel Olaszországban készült, tavaly novemberben. Íme, a szép új világ...

Címkék: Publicisztika
2016.08.27.

Áder János köztársasági elnök úrhoz

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés rangjának védelmében 

Őszintén csodálom a magyar nemzetet, a világ egyik legősibb népét, amely megőrizte egyfelől a saját kultúráját és létét a hatalmas ázsiai őshaza területéről hozva, másfelől gyökeret eresztett a Kárpát-medencében – Európa szívében –, és e helyen védelmezi egyszerre a saját függetlenségét és azonosságát, valamint a keresztény erkölcsű Európát az idegen hatalmak mohóságával szemben, szakadatlanul küzdve a középkortól mindmáig.

E nemzet legmagasabb rangú képviselőjétől, az államfőtől vettem át 2014-ben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést – olyan lengyelként, aki több mint ötven esztendeje Magyarországon él, 1994 óta pedig nem csupán lengyel, hanem magyar állampolgár is, miután Magyarország már régóta ugyanolyan közel került a szívemhez és ugyanúgy a hazámmá vált, mint az a föld, ahol születtem.

Ama díjazottak egyikeként, akik a legmélyebb tisztelettel elfogadták a Lovagkeresztet, döbbenettel és felháborodással tudtam meg, hogy az elmúlt napokban jó néhány személy visszaadta a korábban átvett kitüntetést, arra hivatkozva, hogy azt most Bayer Zsoltnak is odaítélték. Bayer Zsolt azon újságíró hazafiak egyik legkiválóbbika, akik – akárcsak Ady Endre a maga idejében – kritikusan, ugyanakkor a legnagyobb szeretettel, kertelés nélkül rámutatnak arra, mi okoz kárt az országnak, valamint a nemzetnek. Azokat ostorozza, akik – nem válogatva a módszerekben – arra törekednek, hogy ezt az országot és nemzetet rágalmazzák, erőtlenné tegyék és a magyar érdekek ellenségeinek kezére adják. Bayer Zsolt kitüntetése a Lovagkereszttel meglátásom szerint újabb tanúbizonysága annak, hogy e rendkívüli ország állami vezetői bátran kiállnak a nemzet érdekei mellett. 

Budapest, 2016. augusztus 24.

 

                                                                                Konrad Sutarski

                                                                  Magyarországon élő lengyel író

Címkék: Publicisztika
2016.08.26.

Címkék: Publicisztika
2016.08.26.

További különös részletek derültek ki az általunk feldolgozott Soros-aktákból, ezúttal a DEMOS alapítvánnyal kapcsolatban.

A birtokunkba került dokumentum szerint a Soros György által létrehozott Open Society Foundations (Nyílt Társadalomért Alapítvány) a nemzetközi DEMOS nevű agytrösztnek utalt át tetemes összeget, melynek magyarországi kirendeltsége hatalmas szerepet játszott még 2006-ban, Gyurcsány Ferenc és az MSZP újraválasztásának kampányában.

Az eredetileg 1993-ban, Nagy-Britanniában elindított DEMOS kutatóintézet politikai irányultságáról sokat elárul, hogy az alapítója — Martin Jacques — a Jelenkori Marxizmus (Marxism Today) nevű angol politikai újság szerkesztőjeként is tevékenykedett.

A kezünkbe került, 2014-es dokumentum szerint mintegy 129 ezer dollárt - megközelítőleg 35 millió forintot - kapott Soros György alapítványától a nemzetközi DEMOS agytröszt. Az összeg mellé csatolt utasítások között több olyan célország is megtalálható, amelyekben az intézetnek saját kirendeltségein keresztül, civilszervezeteket kell kiképeznie.

Nem meglepő módon a felsorolt célországok között feltűnik Magyarország is.

A teljes kifizetés 2014-re van datálva, amely egy 9 hónapos folyósítási periódus során vált lehívhatóvá. A tétel megnevezése igencsak tágra sikerült: a közösségi médián keresztül történő választói mobilizációként definiálja a megbízó a DEMOS-nak kiadott direktívát.

A részletes leírásban azonban sokkal tágabb és egyértelműbb elvárásokat támaszt a Soros-féle OSF alapítvány megbízottja felé. Nemcsak pénzt, hanem komoly tréningeket is kapnak azok a Soros-katonák, akik mindenáron "mobilizálni" szeretnék célközönségüket. Mi több, a tréningek az alapítvány indoklása szerint azért kellenek, hogy "a megfelelő eszközökhöz nyúljanak" tevékenységük során a DEMOS által foglalkoztatott személyek.

Köztudott, hogy a nemzetközi DEMOS alapítvány tevékenysége távol áll a független elemzéstől és a háttérben meghúzódó megfigyelői magatartástól. A dokumentum legutolsó sorában az olvasható, hogy komoly analízis fogja követni a DEMOS európai tevékenységét annak kapcsán, hogy milyen befolyással bírt az egyes célországokban.

DEMOS, Gyurcsány és az MSZP

A magát pártoktól függetlennek besoroló DEMOS Magyarország Alapítványt 2005-ben alapították Magyarországon. Alapítványi tevékenysége lévén a szervezet képviselő és kezelő szerve a Kuratórium volt, melynek elnöke Dessewffy Tibor volt. Érdemes hozzátenni, hogy a DEMOS egészen 2010-ig a Magyar Kornélia által fémjelzett, baloldali Magyar Progresszív Intézet Kft.-nek is tulajdonosa volt.

Ami azonban sokkal lényegesebb az nem más, mint a történetben húzódó Gyurcsány-szál.

Ugyanis nemcsak Dessewffy Tibor, hanem a jelenlegi Publicus Intézetnél dolgozó Pulai András is - aki korábban a DEMOS-nál volt kutató - milliós összegekért segítette Gyurcsány Ferenc és az MSZP munkásságát, majd újraválasztását. Hozzá kell tenni Pulai korábban tagadta, hogy a DEMOS aktív szerepet játszott volna az MSZP újraválasztásában, továbbá elutasította azt is, hogy ő belefolyt volna a pártpolitikába. Azonban a tények kissé másként festenek.

A rendelkezésünkre álló adatok alapján - melyet a Heti Válasz és az Origo is megírt - Desseffy Tibor 1,1 millió forintot kapott Gyurcsányéktól, míg Pulai András a kormányzati döntéshozatal elemzéséről írott tanulmányokért 3,4 és még külön 1,7 millió forintot.

Időközben azonban a DEMOS Magyarország Alapítvány körül elfogyott a levegő. Honlapját deaktiválták, az egyetlen feltüntetett telefonszám pedig a mai napig inaktív. Az intézet az elmúlt években lényegében köddé vált.

Egészen addig, míg rá nem bukkantunk Soros György aktáira.” (888)

Címkék: Publicisztika
2016.08.26.

Címkék: Publicisztika
2016.08.26.

„MEGTAGADTÁK A MUNKÁT MERKEL VENDÉGEI

A Junge Freiheit német lap legolvasottabb cikke szerdán a „Merkel vendégei vagyunk – megtagadják a munkát a menekültek” című írás.

Nem véletlenül, hiszen a német állam igyekszik a menekültek kedvében járni. A szászországi Waldenburgban sem tettek másként: beilleszkedési munkaprogramot hirdettek a bevándorlóknak. A foglalkoztatás célja az lett volna, hogy ha a német állampolgárok dolgozni látják a bevándorlókat, jobban elfogadják őket, és a menekültek sem unatkoznak. A munkáért pénz is járt, az órabérük 1 euró volt. Nem nagy összeg, de csak heti 20 órát kellett volna dolgozni, ráadásul választható tevékenységben. A menekültek kaptak munkaruhát és felszerelést is.

Először még néhányan vállalták a melót, de aztán kevesellték az órabért, és 8,50-es németországi minimál óradíjat követelték. Ezt a város büdzséje azonban nem bírta volna el. Erre a migránsok azzal utasították vissza a munkát, hogy ők Merkel vendégei, és „a vendégeknek nem kell dolgozniuk”.

A polgármester nem akarja erősíteni az előítéleteket, de annyira megdöbbent, hogy mégis nyilvánosságra hozta a sztorit.” (Magyar Idők)

Címkék: Publicisztika
2016.08.26.

Beke Sándor barátom levele

Túltoltátok

Szerintem a nyelvben, amelyet Isten nekünk adott, az egyik legbölcsebb szó a mérték. Mértékkel élj, fogyassz, ítélj...
Nektek ebből az áldásból nem sok jutott, s ha jutott is az osztásnál szitával álltatok sorba. Az a vád éri a jobboldalt, hogy nem toleráns, nem tapintatos, szélsőséges, és az állandó rasszizmus alapérzésében él. Mindent megtesztek azért, hogy az átlag embernek az legyen a percepciója, hogy ezek nácik. Elhibázott retorikátok Bayer Zsoltot a prototípikus jobboldalinak állítja be, és ez évek óta a liberális kommunikációs módszertanotok része. Mert azt hiszitek, hogy itt liberalizmus van, mert azt hiszitek, hogy a Magyar Társadalom ( nekem nagybetű) liberálissá erőszakolható. A lovagkeresztek visszaadása is az erőszakotok része, mert hiszitek, hogy a liberalizmusotok a tolerancia hitvallása, és ti vagytok a jók. Így ítéltek, így politizáltak, így hiszitek, hogy nálatok az intellektum, a tolerancia, a globalizmus szabadsága, és aki nem így gondolja, és emlékezik, hogy egykoron ösztönei voltak, az alávaló. Nekem más a mércém, és milliónyi honfitársunknak más mint nektek! Nekünk Magyarország a mércénk, a megszenvedett szabadságunk, a halottaink emléke, a Don, Doberdó, 56, a keresztény beavatottság, a magyar nyelv, a normális emberi élet... Fogadjátok végre el, merjetek hát liberálisok lenni, és végre legyen ez valódi, és nem csak politikai program, és ha másképp gondolkodok mint egy felkent liberális akkor ne kelljen ciánt ennem!
Bayer Zsolt egy üvöltés. Bayer Zsolt a barátom. Azon kevesek közé tartozik akivel háborúba mennék. Higgyétek el sokan vannak így, hát toleráljátok!
Megmondom én mi a ti bajotok, hogy akárhány okos postázgatja vissza a kereszteket nem ismeri a mérték bölcsességét. Mert,ha nem hetvenen adják vissza, és nem minden boldog, boldogtalan, és nem veszitek el a halottjaitoktól (mert az akkor sem az Ő döntésük) akkor nem váltok közröhej tárgyává. Akkor lehetett volna értelmes disputa. De! Ti nem bírjátok ki, nem megy, mert annyira vágytok a néperőszakra, hogy széttép benneteket a liberalizmus kéjje! Az Andrássy Úton tangába vonagló férfi az rendben van, a szuverén államhatárt áttörő ordító afgán az rendben van, a Mohamed prófétát szarral bekenő Charlie Hebdo az rendbe van, de Bayer Zsolt nincs rendbe!
Ezek után körbetelefonáltok, és megbeszélitek, hogy Bayer és a hozzá hasonlók mégiscsak nácik na, mert kirekesztőek! Mi az, hogy kitüntetik??!!!! És, mivel ezzel a keresztel nem jár pénz, meg nagyon magyar, és nemzeti, és nem globális, egy könnyed mozdulattal visszaadjátok. Jó kis performansz, és egyben jelzi a világnak, hogy hol is laknak a büdös nácik!
Nem baj barátaim a fenemód erőlködésnek most székelés a vége, mert rajtatok röhög több millió honfitársunk, mert nem bírjátok megállni és csak sikerült hülyét csinálni magatokból. Ismét csak túltoltátok...

Címkék: Publicisztika
2016.08.26.

„Soros-titkok: a migránsáradatot pénzzel is támogatták

Újabb megdöbbentő részletek derültek ki Soros György kiszivárogtatott titkos aktáiból, miszerint a milliárdos nemcsak politikai nyomásgyakorlással, hanem súlyos anyagi támogatással segítette elő a globális migrációs hullám terjedését.

A napvilágra került kilenc oldalas dokumentum a Soros György által létrehozott Open Society Foundations égisze alatt készült. Benne tételesen felsorolásra kerültek azok a politikai beavatkozások és pénzügyi támogatások, amelyek a 2015-ös és 2016-os évben a migránsáradat résztvevőit és annak agitátorait segítették.

A jegyzet többek között a Magyarországon működő, Közép-európai Egyetem (CEU) finanszírozására is kitér, melyet lényegében annak érdekében működtet Soros, hogy ott a migránsáradatot pozitív színben feltüntető politikai direktívák és visszhangok születhessenek. 

Dollármilliók világszerte a migráció elősegítésének érdekében.

A 2016. május 12-re datált dokumentum — mely a Migration Governance and Enforcement címet viseli — egyfajta kivonata Soros György tevékenységének, amely a migránsok politikai helyzetbehozásáról szól. A forrás szerint Soros nemcsak az illegális határátlépőket megillető jogok kiterjesztésén dolgozott, hanem mintegy 8 millió dollárt (2,2 milliárd forintot) fektetett be azokba a szervezetekbe, amelyek aktívan részt vesznek a migráció sújtotta országok kormányainak befolyásolásában, helyenként lejáratásában és destabilizálásában

Továbbá az is olvasható, hogy a partnereknek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az országok közötti határellenőrzések megszűnjenek, a deportálások abbamaradjanak, hogy  a bevándorlók ne csak könnyebben áramolhassanak Európába, hanem jogaik se sérüljenek.

A migrációs hullám normaként való elfogadtatása.

A kivonat összegzésében betűre pontosan ilyen, és ehhez hasonló végkövetkeztetések találhatóak, amelyek nyíltan arról árulkodnak, hogy Soros György nemcsak abban érdekelt, hogy a migránsáradat okozta káoszból politikai tőkét kovácsoljon, hanem egyenesen társtettesként pénzeli és buzdítja Európa leigázását.” (888)

Címkék: Publicisztika

Ezeket a cikkeket olvastad már?